Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 15

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість). Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів).

Взаємодіємо письмово. Лист, рекламна листівка як писемні висловлювання. Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм.

Читаємо. Мета читання (розважитися, отримати інформацію). Пошук у тексті необхідної інформації. Вибіркове читання. Малі фольклорні форми: ігровий фольклор, пісні. Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції), розвиток подій. Стратегії вдумливого читання: після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку). Опис настрою, почуттів, викликаних твором, порівняння їх із почуттями, викликаними подіями власного життя. Діалоги, монологи, оповідач, засоби художньої виразності у тексті (порівняння, метафори тощо, без уведення термінів), пряме й переносне значення слів у художньому тексті. Рима й ритм у вірші.

Досліджуємо мовлення. Слова-назви ознак. Синоніми, антоніми. Пряме та переносне значення слова.

Досліджуємо медіа. Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?). Малюнок, світлина як джерело інформації.

Театралізуємо. Інсценізація улюблених творів.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. В доборі тематики текстів враховується тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – СПІЛЬНОТА (з 03 грудня до 25 січня).

1.


Як інтонації та малюнки посилюють наші слова і думки?

Слухання/читання казки Івана Малковича «Золотий павучок» з анімаційним супроводом у виконанні автора, а також самих учнів

Важливо! Чередуйте блоки перегляду і читання в довільному порядку. Але завершувати і починати треба блоком перегляду (Додаток 1).

- Чи сподобалася вам різдвяна історія.

- Чому вона доречна саме сьогодні? (Бо ми всі: і дорослі, і малі - очікуємо на свята.)

- Що відрізнялося, коли фрагменти читали учні і коли читав автор?

Важливо! Учитель зазначає, що автор найкраще знає, що хоче донести до слухачів цією історією, тому він передаває голосом, інтонаціями, підспівує. Тому ми можемо використовувати інтонації для того, щоб посилити наші слова і думки і краще їх передати іншим.

- Чи допомагало вам те, що ви побачили на малюнках персонажів?

- Які емоції викликали у вас зображення персонажів?

- Чи чули ви мелодію, яка лунала на фоні розповіді автора?

- Вона вам допомагала сприймати казку чи заважала?

- Яке значення має музичний супровід під час слухання чи перегляду?

Важливо! Відомо, що більшість інформації людина сприймає через зображення. Тому було дуже важливо побачити персонажів цієї історії, адже без малюнків ми б з вами не могли уявити, як пасує костюм янгола маленькому Ільчику, які гарні та барвисті стрічки у Настуні, як золотий павучок сплів убрання для ялинки. Тут було багато того, чого не передати словами, як дітки шукають подарунків від Святого Миколая, як ваблять їх минулорічні смаколики і іграшки золотим сяйвом. Ілюстровані історії дозволяють нам краще відчути і побачити, ніби наблизитися до персонажів. Тому ми можемо використовувати малюнки для того, щоб посилити наші слова і думки і краще їх передати іншим. Усі казки, фото, малюнки мають своїх авторів, якими автори хочуть щось важливе сказати своїм читачам/глядачам/ слухачам.

Створення рекламної листівки на основі прослуханої/прочитаної казки «Золотий павучок».

Важливо! Ми звертаємося до реклами, коли хочемо привернути чиюсь увагу до чогось.

- Чи хотіли б ви, щоб інші діти довідалися про цю історію? Адже, якщо інші діти не будуть нічого знати про цю казку, то вони її не прочитають. Художниця Катерина Штанко намалювала багато малюнків до цієї різдвяної історії: від золотогривого коня до золотого павучка. То ж уявіть, що перед вами першокласники, які ще не дуже добре читають. І розкажіть їм за допомогою малюнків, які світлі почуття викликає ця казка.

- Створіть рекламну листівку цієї різдвяної історії для першокласників − намалюйте ілюстрацію, яка найбільш зацікавить, заінтригує, приверну увагу до того, чим сподобавалсь вам ця казка. І ще запишіть свою думку одним-двома реченнями. Наприклад: коли в домі дружба і любов, то відбуваються справжні чудеса.

Пропоноване домашнє завдання: письмова робота з малюнками «У які ігри люблять грати в твоїй сім’ї на свята?».

Аудіоказка з анімаційним супроводом «Золотий павучок», автор і оповідач – Іван Малкович.

Режим доступу: https://www.you tube.com/watch?v=zRgLg5leqMk

Іван Малкович «Золотий павучок», с. 95, Хрестоматія 1, 2 клас.

2.


Читаючи казку, ми отримуємо інформацію чи розважаємося?

Вибіркове читання. Робота в групах: пошук в тексті синонімів.

- Прочитайте уривок казки «Золотий павучок» на с. 95 та знайдіть і випишіть синоніми і антоніми, які там трапилися.

Важливо! Учитель враховує особливості класу і 1) називає слова сім’я, оселя, до яких учні шукають синоніми, а також радість, до якого учні шукають антонім,

або

2) не називає слів сім’я, оселя, радість, даючи учням можливість самим з’ясувати, про які слова може йтися.

Читання/слухання повідомлень «У які ігри люблять грати в твоїй сім’ї на свята?»

- У які ігри любили грати в родині Настуні, Ільчика та Тарасика?

- У які ігри граєте ви?

Важливо! Учитель може протягом тижня пропонувати учням розказувати про улюблені ігри своєї родини.

Знайомство з іншими народними іграми та забавами, які існували раніше в місцевому регіоні. Особливості святкування.

Гра-драматизація “Князівна”.

- Давайте спробуємо уявити, як могли грати в «Князівну» персонажі нашої казки (мама, тато, Настуня, Тарасик, Ільчик).

- Спочатку прочитайте текст, який будемо співати під час гри (Додаток 2).

- Чи всі слова вам є зрозумілими?

- Пропоную вам спробувати заспівати під музику: https://www.you tube.com/watch?v=lOIZNjshCKQ

Важливо! Ролі розподілити за згодою дітей Учні, які не беруть участь в інсценізації виконують роль хорового супроводу і співають під музику.

- А тепер спробуємо розіграти цю історію.

Мелодія для гри «Царівна». Режим доступу: https://www.you tube.com/watch?v=lOIZNjshCKQ

Важливо! Можна використати будь-яку іншу мелодію, на яку «лягають» слова пісні-гри.

3.


Чи можуть слова бути подарунком?

Робота в групі: пошук у тексти слів зі зменшувально-пестливим значенням. Запис слів.

- Прочитайте перші чотири рядки казки «Золотий павучок» на с. 96 та знайдіть і випишіть слова зі зменшувально-пестливим значенням (ялинка, горішки, зірочки, місяченьки), які там трапилися. Доведіть, що в цих словах є таке значення (Діти порівнюють: ялинка – ялина, горішки – горіхи, зірочки – зірки, місяченьки – місяці).

- Доведіть, що в слові іграшка немає зменшувально-пестливого значення.

Читання/слухання повідомлень «У які ігри люблять грати в твоїй сім’ї на свята?» (продовження).

Вибіркове читання фрагментів тексту Івана Малковича «Золотий павучок». Пряме та переносне значення слова.

- Знайдіть у тексті і прочитайте,

· яку пісеньку співали діти;

· що сказав тато, коли повернувся;

· як зустрічали діти тата.

- Чому автор говорить, що павучок золотий? Павучок був зроблений з золота? Чи бачили ви коли-небудь золотий перстень чи золотий ланцюжок? Чи чули ви, щоб хтось говорив “золота дитина”, “золота людина”? У яких ситуаціях так говорять? У слова золотий, коли йдеться про перстень, пряме чи переносне значення? А коли йдеться про дитину? А в назви казки “Золотий павучок” слово золотий вжито в прямому чи переносному значенні?

Пропоноване домашнє завдання. Створення письмових висловлювань: «Пишемо листа захисникам».

- Є люди, які теж чекають свята і дива не менше за вас, дітей. Як ви думаєте, хто це?

- А ще – це наші воїни-захисники, які оберігають наш спокій і забезпечують мир в Україні. Пропоную спробувати влаштувати і їм свято.

Міні-проект «Привітання захисникам України, або Пишемо листа захисникам»

Важливо! Учні перевіряють за орфогрфічним словником написання, які викликають у них сумніви

Іван Малкович «Золотий павучок», с. 95, Хрестоматія 1, 2 клас.

Примітка: Якщо в місті є волонтерська група, яка опікується відправленнями для солдат, за бажанням − надіслати до свят воїнам-захисникам дитячі листівки-вітання.

4.


Чому в казках розмовляють не лише люди, а й рослини та тварини?

Виразне читання/ слухання казки Ірини Мацко «Різдво Ялиночки» (Додаток 3). Обговорення прочитаного/прослуханого. Інсценізація фрагменту тексту.

- Про що цей текст?

- Який настрій у вас зараз після читання/слухання цього тексту? Чому?
- Чому в казці заговорили і ялинка, і тварини, а не лише Дмитрик та браконьєри?

- Знайдіть в тексті та прочитайте останню репліку Дмитрика. Чому слово Ялинка тут записано з великої літери?

- Знайдіть та зачитайте репліки браконьєрів. Які емоції відчували вони, коли один скрикнув “Що це?!” , а інший закричав “Хто мене тягне?!” Чому в кінці цих речень авторка поставила не лише знак питання, а й знак оклику?

- Спробуйте розіграти розмову цих трьох людей, голосом, інтонаціями показуючи , що їм страшно ( 2 – 3 спроби).

- Чи доводилось вам десь зустрічати зрубані зелені ялиночки?

- Чи впливало це якось на ваш настрій, коли ви це бачили?

- Що потрібно робити, щоб зберегти ялинки?

- До чого закликає цей текст?

- Від чого застерігає?

Дискусія з використанням графічного організатора Коло вибору» (Додаток 4).

- Які є варіанти виходу з ситуації, щоб і ялинку прикрасити, і шкоди не заподіяти природі?

Створення письмового висловлювання «Як у моїй родині прикрашають ялинку?» (Додаток 5).

Перевірка написаного за орфографічним словником.

Пропоноване домашнє завдання:

Поспостерігайте, які птахи прилітають до шкільної/домашньої годівнички. Запишіть назви тих, яких ви впізнали. За можливості – сфотографуйте. Підпишіть на звороті світлини назву пташки, що вона їсть, чим цікава та ін. (підготовка до дискусії “Хто потребує нашої допомоги взимку?”).


5.


Чому поет у вірші обирає одні слова й відмовляється від інших?

Виразне читання/ слухання вірша Оксана Кротюк «Різдвяні гостинці». Обговорення на основі вибіркового читання. Мовний експеримент.

- Назви яких тварин трапилися у вірші?

- Знайдіть у вірши відповідь на питання. Запишіть відповідь коротко.

Для кого горіхи? Яку ознаку називає поетка для горіхів? Чому говорить “смачненькі”, а не “смачні? (Запіс: Смачненькі горіхи для білки.)

Для кого морквина? Яка морквина за смаком? (Запис: Солодка морквина для зайця.) А чи можна було б сказати, що морквина солоденька? (Так)

Для кого сіно? (Жмуточок сіна для лося.) А чи сказано в тексті, яке було сіно? (Ні.) А чи можна сказати, що сіно смачненьке й солоденьке?

Для кого ковбаска? (Ковбаска для лиски.) А чи сказано в тексті, якою була ковбаска? А чи можна сказати, що ковбаска була смачненькою й солоденькою?

- Чому авторка вірша не всі слова-назви ознак використала? Спробуйте прочитати вірш з додаванням слів-назв ознак “смачненький” та “солоденький”. Що відбулося?

- Дайте усну відповідь на питання: Для кого зернятка? Поміркуйте, чим би ви хотіли порадувати вовка.

Дискусія «Хто потребує нашої допомоги взимку?» з використанням фотоматеріалів Учні використовують світлини пташок, зроблені заздалегідь, розказують, чого вони дізналися про цю пташку.

Оксана Кротюк «Різдвяні гостинці», с. 11, Хрестоматія 1, 2 кл.Додаток 1

1. Цю історію на Святвечір любив оповідати мій дідусь...
<...>

Не оминуло воно й цю родину: тато пішов захищати рідний край, а мама і троє діток лишилися самі.


2. Була зима з високими снігами.

<...>
Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси.


3. Коли звечоріло, матуся заслала стіл білою скатертиною і вони посідали до столу. Ох і сумний був той Святвечір!
<...>
− Не журіться, мої серденятка. Пам’ятаєте татів дарунок на минуле Різдво? − і почала виймати зі скрині одяг для Ангела, маску Кози і яскраві різнокольорові стрічки.


4. Тарасик переодягся на Козу, Ільчик − на Ангела, а Настуня прикрасила свою голівку стрічками.
<...>

− Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку?!

5. А дивуватися й справді було з чого: ялинка зверху донизу стояла зодягнута в тонке золотисте плетиво і, наче казкова принцеса, осявала собою всю вітальню.

<...>

Павучок, павучок,
золотий чарівничок!
Сплів ялиночці убра́ння
із небесних ниточо́к!
Павучок, павучок,
золотий чарівничок…

6. Раптом у двері хтось постукав.

<...>

Ось так:кліп-кліп, кліп-кліп, кліп-кліп…

Додаток 2

Пісня-гра «Князівна»

Жила-була (Князівна)

Князівна - Князівна

Жила була Князівна

Князівна Молода

Князівна бійся відьми злої

Відьми злої -2

Князівна бійся відьми злої

Ой-йо-йой

Аж ось прийшла та відьма зла

Та відьма зла -2

Аж ось прийшла та відьма зла

Чах-чах-чах

Засни Князівно на сто літ

На сто літ -2

Засни Князівно на сто літ

На сто літ

І все заснуло Тихим Сном

Тихим Сном -2

І все заснуло Тихим Сном

Тихим Сном

І виріс там бур'ян-бур'ян

Бур'ян-бур'ян -2

І виріс там бур'ян-бур'ян

Бур'ян-бур'ян

Аж раз прийшов Князевич

Царевич -2

Аж раз прийшов Князевич

Князевич Молодий

І ту Князівну розбудив

Розбудив -2

І ту Князівну розбудив

Князівну Молоду

І всі співали радісно (кричали)

Радісно -2

І всі співали радісно

Князівні молодій.

Додаток 3

РІЗДВО ЯЛИНОЧКИ

«У лісі, лісі темному…» − наспівував Дмитрик, йдучи зимовою стежкою у лісок, що простягався неподалік його хатини. Ще з минулої весни у хлопчика з’явилася там подруга – ялиночка, яку він посадив своїми руками. От і зараз він біг подивитися як вона зимує. Ялиночка ж була чарівною!
Так-так! Якщо посадити деревце своїми руками і доглядати його, воно обов’язково стане чарівним: і розмовляти буде. Спробуй…
Отож, підбіг Дмитрик до ялиночки і бачить тремтить бідолашна..
− Ялиночко, рідна, ти чого? Невже холодно тобі? Давай я тебе у свою курточку закутаю!

−Не холодно мені. Стільки снігу намело – стовбур та гілочки гріє. Причина в іншому.

−То чого ж сумуєш?

−От у всіх скоро Різдво, правда?

−Правда! Та це ж свято велике, хороше, веселе! Чому боїшся? – засміявся хлопчик.

−Розповіли мені мої сусідки – старі сосни, що саме таких, як я, ялиночок, перед Різдвом люди зрубують для того, щоб прикрасити своє житло. А потім і зовсім викидають на смітник. Усім свято, а нам – лихо! – заплакала гірко ялиночка, закриваючи стовбурець пухнастими гілками.

−Зачекай, – промовив Дмитрик. – Я щось придумаю! Я миттю! – і побіг.

Минув день. Стояла ялиночка сумна: все прислухалася чи не йдуть по неї люди, щоб зрубати. Глянула – а навкруги така краса! Місяць освітив все навколо, сніжок, ніби срібло, лежить та ще й зірка на небі зійшла – велика та яскрава. Та раптом чує кроки: «Все, оце вже по мене йдуть!» − подумала.

З-за дуба з'явилось троє чоловіків і підійшли до ялиночки.

−«Оце вже справді мені біда!» − подумала ялиночка.
Один здоровань витягнув сокиру, й підійшов до ялинки.

−«Ой!... » − закрила гіллям очі красуня.

Та раптом чоловік відскочив як ужалений від деревця, аж пилку впустив.

−Що це?! – закричав. – Хто посмів мене засліпити? – накинувся на своїх товаришів.

−Ой! – закричав другий. – А ти чого шишками в очі шпурляєш?

−Та що це таке? – третій гукнув. – Хто мене тягне!?

Всі троє почали лаятися та шарпатись один з одним. Аж тут знову почулися кроки, галас.
На галявину вибігло кілька людей, попереду них Дмитрик. Злодії позадкували за дерева і зникли. А з-за дерев вийшов олень, білочка прискакала, зайченята маленькі та вся лісова звірина. Ялиночка зраділа.

−Дмитрику, це ти? Ой, як же мені страшно було! Зрубати мене хотіли, але звірята не дозволили!

−Так, ми не дали зрубати ялиночки, - підтвердив вперед олень.

−Не бійся! Різдво на землю прийшло і нічого злого більше не буде. А зірка, що на небі запалала – це Різдвяна Зоря! А це мої друзі, ми прийшли до тебе Різдво зустрічати. Разом посвяткуємо.

−Справді? Ой, як цікаво! Дякую, Дмитрику! А що це? – показала на велику коробку, що несли друзі

−А це святкові шати для тебе. Дозволиш тебе у них одягнути? Будеш красунею!

−Звичайно, одягайте! – зраділа. – А як же ваше свято? Хіба ви ялинку не хочете в себе вдома ставити?

−Вдома ми несправжню ялинку поставили, вона і стоїть довше, і голочки не обсипає, і живих деревцят рубати не потрібно. А святкувати прийшли до тебе. Різдво у душу кожного має прийти, а посвяткувати й тут можна. Головне, що воно для усіх, і для тебе, Ялиночко!

«Нова радість стала, яка не бувала…» − закружляли навколо деревця…

За І. Мацко

Додаток 4

Додаток 5

Тиждень 16 (резервний)