Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 23

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів). Перетворення інформації. Комікс, ілюстрації, схема, таблиця, мапа думок тощо як перетворена почута інформація.

Взаємодіємо письмово. Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, річок). Правила оформлення висловлювання на письмі (велика буква на початку речення, крапка, знак оклику, знак запитання в кінці речення, правила переносу слів, окреме написання слів-помічників і слів-назв). Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Текст-опис.

Читаємо. Вибіркове читання. Малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор, казки, пісні, легенди, міфи. Аналіз художнього тексту. Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції). Аналіз вчинків персонажів (причини і наслідки). Виявлення власного ставлення до вчинків. Стратегії вдумливого читання. Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку). Вірш. Рима, ритм, настрій у вірші. Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша. Емоційний вплив.

Досліджуємо мовлення. Форма слова. Будова слова. Основа та закінчення. Форми слова та споріднені слова. Лексичне значення слова. Омоніми.

Досліджуємо медіа. Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?). Малюнок як джерело інформації. Комікси. Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального спілкування, безпеку в Інтернеті. Реклама в медіа.

Театралізуємо. Інсценізація улюблених казок і віршів. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання.

Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі.

Примітка: Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

1. В доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – ХОЧУ, МОЖУ, ТРЕБА (лютий).

1.


Чому поети вигадують нові слова?

Виразне читання/слухання вірша Мар’яни Савки «Котище» (Додаток 1). Обговорення первинного сприйняття вірша.

- Про кого йдеться у вірші?

- Чи спостерігали ви, як коти полюють за пташками? Чому коти часто опиняються в небезпеці під час такого полювання? (Бажання переважає страх.)

- Як ви думаєте, авторка цього вірша хоче чогось навчити нас чи розважити? Чому ви так вважаєте?

- Як ви думаєте, чи легко запам’ятати цей вірш?

- Що вам може допомогти в цьому? (Уявлення та рима.)

Робота в парах: вибіркове читання, списування з орфографічного зразка.

- Прочитайте вірш і випишіть пари слів, які римуються (учні самостійно шукають і виписують: котище – вище, пташок – стрибок, хвіст – поїсть, дах – страх, мале – зле, мур-няу – кошеня-у). Перевірте записи одне в одного, порівнюючи зі текстом.

- Яке незвичне слово вигадала авторка, щоб утворилася весела рима? (кошеня-у)

Створення власного висловлення: «Поради для кота, жаби та джина» (Додаток 2). Перевірка за орфографічним словником написань, які викликають сумніви

- Спробуймо скласти поради для кота-персонажа вірша «Котище», Не-дуже-Чемної-Жаби із казки «Чому равлик ховається» та молодшого джина із казки «Про двох джинів та один нічийний глек». Усі персонажі мали бажання й хотіли їх здійснити, а що з того вийшло – ви добре знаєте. Які бажання в них були? (Кіт хотів вполювати пташку, жаба хотіла зайти в гості, джин хотів жити в глеку.).

- І що з того вийшло? (Кіт ледве не зірвався з даху; жаба зруйнувала домівку равлика; молодший джин поселився в глеку, а старший джин залишився без житла.)

- Чого не врахував кіт? (Власні сили.)

- Чого не врахувала жаба? (Можливості будиночка равлика вмістити її.)

- Чого не врахував молодший джин? (Бажання іншого джина теж мати житло, право іншого джина жити в знайденому глеку.)

- Тепер поміркуйте і запишіть поради кожному з цих персонажів.

Д/з. Повправляйтесь у виразному читанні вірша для участі у фестивалі кращих виконавців вірша Мар’яни Савки «Котище». За бажанням вірш можна вивчити. Також можна подбати про театральний костюм чи театральній реквізит, про пантоміму, якою можна супроводити виконання вірша.

Вірш Мар’яни Савки «Котище».

2.


Чи можуть бути у слова родичі? Уявлення про споріднені слова.

Фестиваль кращих виконавців вірша Мар’яни Савки «Котище».

Важливо! Учитель з’ясовує, скільки бажаючих хочуть взяти участь у фестивалі. Учні домовляються про послідовність або проводиться жеребкування. Якщо бажаючих багато, то фестиваль проводиться на декількох заняттях. Достатньо на одному занятті подивитися 3-5 виконавців. Учні самостійно вирішують: будуть вони читати вірш з пам’яті, чи з опорою на текст, чи будуть використовувати театральний костюм або театральний реквізит. Учитель просто їх запитує, як саме вони визначилися і що будуть пропонувати глядачам під час свого виступу.

Створення коміксу на основі вірша.

- Коли ми читали казку «Каша», то авторка нам неодноразово підказувала, про що думали Олеся і змій, хоча і не говорили про це. А от у цьому вірші поетеса нам не розказує, про що думав кіт, коли полював на пташок. Давайте створимо комікс до вірша, уявивши думки нашого кота. Комікси можуть створювати всі. От і ми з вами зараз створимо власний комікс.

Важливо! Комікс — це послідовність малюнків, зазвичай із короткими текстами, які розповідають історію.

Тексти в коміксах, зазвичай, мають специфічну форму «словесної бульбашки» або «хмаринки думок», яка передає мову чи думку персонаж і ніби видувається з вуст персонажу.

Три найбільш поширених виноски: мова, думки, крик (Додаток 3).

- Кіт нашого коміксу або про щось думає, про що ми ще не знаємо (друга виноска), або кричить (третя виноска), про це нам повідомила авторка в самому вірші. Ви сьогодні - автори коміксу і не маєте обмежень, тому можете фантазувати і від імені кота ділитися будь-якими думками, які відповідають події, описані у вірші.

Важливо! У ході обговорення учні обирають відповідне висловлення й записують його на відведеному місці. Після обговорення та запису необхідних висловлень учні самостійно додають малюнки (Додаток 4).

- Як авторка називає кота в перших чотирьох рядках? (Котище)

- Яке нове значення з’являється в слові котище, якого не було в слові кіт? (збільшувальне, тобто великий кіт).

- Що думає кіт, коли він лізе по дашку? (Наприклад, «Зараз я вас усіх з’їм», або «Буде зараз розвага!»)

- Як авторка називає кота в наступних чотирьох рядках? (котяра)

- Яке нове значення з’являється в слові котяра, якого не було в слові кіт? (збільшувально-зневажливе, тобто великий кіт, поведінка якого не заслуговує поваги)

- Про що думав кіт, коли він стрибнув на дах і перелякався, що впаде? (Наприклад, «Ой, я можу впасти!», або «Ой, що робити?»)

- Як авторка називає кота в останніх чотирьох рядках? (кошеня)

- Кого називають кошеням?

- Яке нове значення з’являється в слові кошеня, якого не було в слові кіт? (маля кішки)

- Що кіт кричить?

«Ой, зніміть мене, мур-няу,
Я ж маленьке кошеня-у!!!».

Виявлення словотворчих зв’язків між словами. Уявлення про споріднені слова.

Важливо! У ході створення коміксу вчитель виписує на дошку слова (які були використані для тлумачення значення слів): кіт - котище, кіт - котяра, кіт - кошеня. Далі вчитель запитує, яке з двох слів у кожній парі з’явилося в мові раніше за інше? (Кіт.) Робиться висновок, що слова можуть утворюватися одне від одного. І не лише в людей і тварин є родичі, а й у слів.

Слова, утворені одне від одного або від одного спільного для них слова називаються спорідненими словами.

Від слова кіт можна утворити слово зі зменшувальним значенням котик, коток, а від слова коток можна утворити ще одне слово зі зменшувальним значенням – коточок (Додаток 5). Не треба плутати споріднені слова та слова, які звучать і пишуться так само, але мають зовсім інше значення (омоніми).


3.


Чим оповідання відрізняється від казки?

Виразне читання/слухання твору Ніни Найдич «Василь Тимофійович мандрує». Обговорення первинного сприйняття. Утворення споріднених слів.

- Це казка чи правдива історія?

- Чому це не казка? (Немає чарівних речей, тварини не розмовляють людською мовою.)

- Чому ця правдива історія є художнім твором, тобто оповіданням? Чи є тут якась вигадка?

Важливо! Оповідання – невеликий художній твір.

- Що в цій історії є таким, що не можна ні підтвердити, ні спростувати? (Чи думають коти, про що вони думають. )

- Чому вуса тролейбуса так зацікавили Василя Тимофійовича?

- Як ви думаєте, чому Василя Тимофійовича саме так назвали? (Він був поважний, вихований, дуже розумний.)

- Яке могло б бути ім’я у Василя Тимофійовича, коли він був кошеням? Запишіть споріднені слова до слова Василь (Васько, Василько, Вася, Васик, Васюта, Васюня, Васяха, Васяша та ін.).

- Чому ці слова потрібно писати з великої літери?

Аналіз характеру персонажу. Вибіркове читання.

- На основі прочитаного/прослуханого виконайте завдання (Додаток 6).

- У завданні 1 позначте, що любить Василь Тимофійович. (Музику, дивитися на вулицю, їздити тролейбусом, спостерігати за іншими)

- Знайдіть у тексті і прочитайте речення, які підтверджують ваш вибір.

- У другому завданні визначте риси характеру і якості, які притаманні Василю Тимофійовичу. (Розумний, музично обдарований, спостережливий, вихований, терплячий)

- Знайдіть у тексті і прочитайте речення, які підтверджують, що саме ці риси і якості були притаманні Василю Тимофійовичу.

- У третьому завданні порівняйте Василя Тимофійовича і Котища (з вірша Мар’яни Савки). Назвіть спільні риси для обох персонажів, а потім – відмінні.

Важливо! Учитель допомагає учням сформулювати спільні та відмінні риси і записати їх на відповідних місцях. Спільне: кіт, любить пригоди. Відмінне: Василь Тимофійович – любить мандрувати, вихований; Котище – любить полювати, пустун).

- Знайдіть в обох текстах слова, які підтверджують записані вами відмінні риси і прочитайте їх.

- У четвертому завданні потрібно продовжити речення, записавши свої особисті думки.

- Хто бажає поділитись?

«Василь Тимофійович мандрує», Ніна Найдич, Хрестоматія 1, 2 кл., с. 64.

4.


Що допомагає читачеві уявити зовнішність персонажа?

Фестиваль кращих виконавців вірша Мар’яни Савки «Котище» (за потреби).

Робота в групі: пошук у тексті оповідання споріднених слів до запропонованих; виявлення ролі в мові споріднений слів та форм слова.

- Знайдіть у першому абзаці тексті слова, які є спорідненими до слів вікно та килим. Випишіть їх у парі з тим словом, від якого вони утворилися (вікно – підвіконня; килим – килимок). Запишіть форму слова вікно, килим, коли це слово пов’язується зі словом сховати за… (вікном, килимом). Поміркуйте, для чого в мові потрібні споріднені слова, а для чого форми слова?

Важливо! На цьому етапі роботи не йдеться про визначення частин слова, а саме – кореня. Йдеться про уміння визначити словотворчі зв’язки: підвіконня – те, що знаходиться під вікном; килимок – малий килим.

Створення тексту-опису за ілюстрацією (Додаток 7).

- Чи є в оповіданні опис зовнішності Василя Тимофійовича? Як ви його собі уявляєте?

- Розгляньте ілюстрацію на с. 66.

- Чи таким ви уявляли Василя Тимофійовича?

- Що вас дивує в цьому зображенні?

- Що захоплює?

- Спробуйте на основі цієї ілюстрації та слів для довідки скласти опис зовнішності Василя Тимофійовича.

Робота з прислів’ями: тлумачення, використання для ілюстрації основної думки твору.

- Спробуйте пояснити значення прислів’їв (Додаток 8).

- Яке з прислів’їв, на вашу думку, найкраще відповідає змісту прочитаного тексту? (Гладкий кіт мишей не ловить).


5.


Які бажання можна задовольнити в царстві слів? Чим видавництво відрізняється від бібліотеки?

Читання з передбаченням за ілюстрацією до вірша Любові Відути «У царстві Лева» (с. 59-61).

- Розгляньте ілюстрації на с.59-61. Як ви думаєте, про що буде йти мова у вірші, який ми читатимемо?

- Які події зображені? (фотографування, чаювання)

- Де можуть відбуватися події, зображені художницею? (у кафе, у гостях)

Виразне читання/слухання вірша «У царстві Лева». Форми слова.

- З яким бажанням прийшла дівчинка до Лева?

- На вашу думку, що за дивне царство Лева і чому в ньому пишуться казки?

- Випишіть з вірша різні форми слова лев (лева, леве, лев). Визначте закінчення та основу. Доведіть, що в слові лев є нульове закінчення. Пояснить, чому те саме слово у вірші трапилося в різних формах ( у царстві лева – вказівка, кому належить царство; леве сильний, леве мудрий – звертання; лев заслухавсь – вказівка, хто виконує дію).

Реклама книги Видавництва Старого Лева «Туконі».

- Розгорніть останню сторінку ваших Хрестоматій. Знайдіть назву видавництва, у якому вони були виготовлені?

- Чи може «Видавництво Старого Лева» бути тим царством, про яке йдеться у вірші? Чому?

- Ваша Хрестоматія – це ціле царство історій та їх уривків, які були свого часу надруковані у «Видавництві Старого Лева». Це одне з найбільших, хоч і не єдине видавництво для дітей.

- Які книги ВСЛ вам уже знайомі?

Можна дати учням 5-7 хв для ознайомлення з книгами, які є на сайті ВСЛ.

Джерела інформації: блог. Знайомство з котом-блогером Інжиром, любителем книжок (Додаток 9).

- Чи знаєте ви, хто перед вами?

Важливо! Цього симпатичного кота звуть Інжиром. Він найвідоміший в Україні кіт-книголюб, а ще пухнастий веде блог про книжки та кулінарний блог, як багато відомих людей.

А блог – це інтернет-щоденник, куди людина записує події. Зазвичай, записи невеликі за обсягом. А людей, які ведуть такі блоги, називають блогерами.

Кота-блогера створила журналістка і письменниця Олена Павлова, яка називає себе його секретарем. Український інтернет-котик понад любить читати і витрачає весь свій, вільний від обдирання шпалер, час на читання книжок. Інжир став знаменитим завдяки своїм влучним порадам щодо читання.

Наприклад:

Книжечки — це мандаринки для розуму.

Важкий рюкзак здається легшим, коли там хороша книжка.

Читайте вірші, з віршами — легше.

- Перегляньте рекламу однієї з книг видавництва (Реклама книги О. Були «Туконі»).

- Чи хотіли б ви прочитати цю книгу? Чому?

- Для кого створена ця реклама?

- Уявіть себе котом Інжиром, якому слід так порадити прочитати цю книжку, щоб руки самі потягнулися до неї. (Учні надають відповіді.)

- А тепер поглянемо як би це зробив котик:

Влаштуйте книжковий пікнік з друзями. Виберіться на природу зі смачними канапками, м’ячем, ракетками для бадмінтону, кошиками із ласощами, застеленими красивими серветками, та улюбленими книжечками. Як же приємно читати класну книжку у сосновому лісі, під спів пташок, сюркотання коників. Може і туконі приєднаються до вас.

Д/з. Дібрати одну з улюблених книг будь-якого видавництва

«У царстві Лева», Любов Відута, Хрестоматія 1, 2 кл., с. 59–61.

Інформація для вчителя про кота Інжира: див. Вікіпедія.

Інформація про блог кота Інжира

https://blog.yakaboo.ua/vdale-lito-smakuye-malynoyu-i-knyzhechkamy-12-porad-vid-kota-inzhyra/

Реклама книги О. Були «Туконі»: https://starylev.com.ua/tukoni-meshkanec-lisu

Додаток 1

Котище

По дашку повзе котище:
Вище! Вище! Вище! Вище!
Йде гроза усіх пташок,
Скоро зробить він стрибок!

Ще й стирчить трубою хвіст –
Зараз всіх він вас поїсть!
Щойно скочив він на дах,
Як узяв котяру страх.

Все згори таке мале,
Аж стає від того зле.
"Ой, зніміть мене, мур-няу,
Я ж маленьке кошеня-у!!!"

Мар’яна Савка

Додаток 2

Додаток 3

Три найбільш поширених виноски: мова (репліка), думки, крик).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Speech_balloon_3_types.svg/320px-Speech_balloon_3_types.svg.png

Додаток 4

Котище

(за мотивами вірша Мар’яни Савки)

2.

1.

3.

Додаток 5

Слова, утворені одне від одного або від одного спільного для них слова називаються спорідненими словами. Споріднені слова не треба плутати з омонімами (коток 1 – маленький кіт та коток 2 – машина для вирівнювання ґрунту, укладання асфальту. Друге слово не утворене від слова кіт).

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Буде котюзі по заслузі.

З чорної кішки білої не зробиш.

Кіт за пліт, а миші в танець.

Гладкий кіт мишей не ловить.

Не все коту Масниця.

Додаток 9

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/%D0%9A%D1%96%D1%82_%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%2C_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4.jpg/800px-%D0%9A%D1%96%D1%82_%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%2C_%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4.jpg

Автор персонажа – Олена Павлова