Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 3

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/ Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Розповідь як вид монологічного мовлення. Види інформації: текстова, графічна (без уведення термінів). Перетворення інформації. Схема, таблиця як перетворена почута інформація.

Взаємодіємо письмово. Текст-розповідь.

Читаємо. Пошук у тексті необхідної інформації. Довідкова література: довідники, дитячі енциклопедії. Літературні казки й оповідання українських та іноземних авторів. Аналіз твору: місце і час подій, персонажі (мотиви поведінки, емоції)

Досліджуємо мовлення. Форма слова.

Досліджуємо медіа. Фотографія як джерело інформації (сюжетна світлина).

Театралізуємо. Драматизація. Важливість імпровізації у грі.

1.


Що буде, якщо кожне речення в оповіданні «захоче» бути першим? Встановлення зв'язку між реченнями в тексті.

Робота з деформованим текстом (*див. додаток 1). Встановлення зв'язку між реченнями в тексті, запис пропущених слів на основі припущень.

Читання/ слухання оповідання. Перевірка припущень/ передбачень. Обговорення зміни настрою персонажа.

Гра-Драматизація. «Розмова парасольок»

Хрестоматія 1-2 кл., с. 69 «Парасолька», Н. Малетич.

2.


Як ясно та лаконічно зберегти почуту інформацію?

Робота в групах: створення Т-схеми (див. «Графічні організатори») «Осінні-весняні слова» з використанням прочитаного тексту «Парасолька».

Обговорення «Для чого зберігати інформацію? Як і де її можна використати?»

Вправи для письма. Запис відповідей на запитання** за змістом прочитаного та обґрунтування правопису. Слова: миттю, парасолька, поїхати, кольорові, синього та ін.

Хрестоматія 1-2 кл., с. 69 «Парасолька», Н. Малетич.

3.


Що робити з «неслухняним» словом, яке не хоче «одягати» певну форму? Утворення форми слова. Зв'язок слів у реченні.

Робота в групах: пошук у тексті та запис різних форм того самого слова.

Доповнення речення*** відповідною формою слова. Запис утворених форм слова.

Добір та запис асоціацій до слова парасолька. Обговорення «Чому у нас такі різні асоціації?»

Міні-твір «Пригоди Парасольки»

Хрестоматія 1-2 кл., с. 69 «Парасолька», Н. Малетич.

4.


Чому для розповіді так важлива послідовність подій? Що таке текст?

Кероване читання з передбаченням (с. 7).

Визначення послідовності подій в оповіданні.

Літературний експеримент «А що було б, якби Дикобраз одразу прокинувся Дикобразом?»

Обговорення ілюстрації до казки (с. 56), створення коміксу на основі визначеної послідовності подій (кожна група працює над окремою частиною тексту).

Хрестоматія 1-2 кл., с. 55, «Дикі образи Дикобраза» І. Роздобудько

5.


Чому казка або оповідання не розповідає про всі події, які мали б відбутися в житті?

Міні-проект «Дикобрази» (робота з різними джерелами: відео/ фото/ енциклопедії/ журнали тощо).

Обговорення «Чому в казці «Дикі образи Дикобраза» І. Роздобудько не розповідається про спосіб життя/ харчування/ полювання дикобраза?»

Хрестоматія 1-2 кл., с. 55, «Дикі образи Дикобраза» І. Роздобудько.

*Додаток 1

**Додаток 2

1. Який персонаж оповідання мав тихенький голосочок? (парасолька)

2. Куди вітер заніс парасольку?? (в калюжу)

3. Як швидко Марко зіскочив з ліжка, почувши голос незнайомки? (миттю)

4. Які автомобільчики були намальовані на парасольці? (кольорові)

5. Чого чекали кольорові автомобільчики? (кудись поїхати)

6. Якого кольору була тканина парасольки? (синього/синя)

***Додаток 3

1. У кутку стояли чотири _____________.

2. Синя парасолька подружилася з іншими_____________.

3. Тонкий голосочок ______________ розбудив Марка.