Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 31

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. Перепитування як уточнення інформації. Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів).

Взаємодіємо письмово. Малюнкове письмо стародавніх народів( на рівні оповідань). Велика буква в іменах людей, кличках тварин і деяких географічних назвах (назви міст, річок). Друкований текст – зразок орфографічних написань. Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Редагування як спосіб удосконалення тексту.

Читаємо. Пошук у тексті необхідної інформації. Вибіркове читання. Стратегії вдумливого читання. Вірш. Рима, ритм, настрій у вірші.

Досліджуємо мовлення. Основа та закінчення. Форми слова та споріднені слова. Корінь слова. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Багатозначні слова і омоніми.

Досліджуємо медіа. Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?). Малюнок як джерело інформації. Фотографія як джерело інформації (наприклад: пейзаж, портрет, сюжетна світлина). Мультфільми. Улюблений герой. Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів.

Театралізуємо. Інсценізація улюблених казок і віршів. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання. Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. В доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – УСЕ ПОВ’ЯЗНО З УСІМ (травень).

1.


Як природа підказала людям писемність?

Джерела інформації: мультсеріал «Моя країна Україна», 4 серія (студія Новатор фільм, художній керівник проекту Степан Коваль), фрагмент документального фільму.

Важливо! Кіт Воркіт та Сашко Лірник побували в с. Легедзене на Черкащині в заповіднику «Трипільська культура». Трипільці жили 5000 років тому, або 180 поколінь людей на території України і сусідніх країн. Тільки на території України знайдено понад 1000 стоянок трипільської культури. Вони зуміли здобути і відлити перший метал – мідь, уміли виварювати сіль і будувати поселення багато житлових і господарських споруд. Саме в с. Легедзине можна не лише побачити, а й пожити в таких будинках, в яких жили трипільці.

- Подивіться фрагмент документального фільму (https://www.you tube.com/watch?v=Qa1OB85CCes) та розгляньте фотографію такого будинку й поміркуйте, що, на вашу думку, означають малюнки на стінах (Додаток 1). Чому не будь-який малюнок міг з’явитися на будинку? (Тому що такі малюнки виконували особливу роль – вони використовувалися для захисту будівлі, для спілкування з силами природи тощо. Такі малюнки називають ще символами.)

Повторний перегляд 4 серії: виокремлення інформації.

- Що намалював Кіт Воркіт на шпалерах?

- Що подарував трипільський хлопець своїй дівчині?

- Як ви думаєте, чому ці символи були такі важливі людям, які жили і працювали на землі?

Робота в групах: гра «Трипільське лото» (створення лото-повідомлень з використанням малюнків трипільців, Додаток 2).

- Трипільці створили свою малюнкову писемність. Учені розшифрували, що означають ці знаки. Розгляньте 36 трипільських символів, уявіть себе трипільцями і спробуйте з цих знаків передати якесь повідомлення про навколишній світ (про природу, родину тощо).

Важливо! Учитель пропонує кожній групі набір розрізаних малюнків-квадратиків, щоб діти, використовуючи їх, створювали, повідомлення. Ураховуючи можливості учнів, учитель може запропонувати учням «записати» деякі готові повідомлення, або придумати будь-які повідомлення самостійно.

Наприклад:

Великий будинок захищає людину від дощу.

Люди разом захищають батьківський дім.

Людина захищає сходи майбутнього врожаю.

Переможці закликають до миру.

Мультсеріал «Моя країна Україна», 4 серія (студія Новатор фільм, художній керівник проекту Степан Коваль)

https://www.you tube.com/watch?v=ifNcGGPm-IM&list=PL2CyjLc5zvHUmKhDDanMRDzwCCrKsI_XP&index=4

Малюнки трипільців на будинках, відео фрагмент:

https://www.you tube.com/watch?v=Qa1OB85CCes

Джерело:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5#/media/File:Legedz1.jpg

Трипільскі символи. Джерела:

http://www.aratta-ukraine.com

http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2012/4/41.pdf

Андрієвський І, Паламарчук Є, «Зорі Трипілля» (друге видання). Видавництво «Теза», Вінниця 2005 р.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2018595-top10-najdavnisih-simvoliv-ukrainskoi-visivki.html

2.


Чому поети вигадують нові слова? (Продовження)

Виразне читання/слухання висловлювання Юрка Бедрика про власну творчість та читання книжок.

- Прочитайте слова поета Юрка Бедрика про власну творчість.

- У якому віці автор створив свій перший вірш?

- Хто перший читач його творів? Як розуміти слова: «Я, який згадав себе дитиною»?

- Які книжки Юрко Бедрик обирає для читання власним дітям?

Дискусія з використанням графічного організатора «Шкала ставлень» «Хто має обирати дітям книжки для читання?» (Додаток 3).

Виразне читання/слухання вірша Юрка Бедрика «Сумна скоромовка».

- Виразно прочитайте скоромовку кілька разів, кожного разу намагаючись читати все швидше і швидше.

- Чи всі слова вам відомі?

- Хто такі бурундуки? Опосуми? Пацюки?

- Назвіть спільнокореневі слова до слова пацюк, які трапилися у цьому вірші. Як можна пояснити слова пацюкуйте, пацюкується?

- Чи поширені ці слова в мові? Чи чули ви коли-небудь ці слова раніше поза цим віршем?

- Для чого автор вигадав ці слова? (Щоб пограти з читачем. )

- Назвіть спільнокореневі слова до слова бурундук, які трапилися у цьому вірші. Як можна пояснити слова бурундукуйте, бурундукується?

- Назвіть спільнокореневе слово до слова опосум, яке трапилися у цьому вірші. Як можна пояснити слова поопосумуємо?

- Чому автор називає скоромовку сумною? (Гра слів: поопосумуємо – посумуємо).

Перегляд трейлера мультфільму «Чіп і Дейл».

- Чи знаєте ви назву найпопулярнішого мультфільму у світі про бурундуків-рятівників?

- Перегляньте. Можливо, ви пригадаєте?

- Як же звуться ці бурундуки?

- Чи можна сказати, що їм, як і персонажам вірша, «бурундукується»? Чому?

Робота в парі: гра зі словами.

- З букв слова опосум спробуйте скласти та записати нові слова. Кожну літеру для кожного нового слова можна використовувати лише раз (сум, мус, суп, мопс, сом, сумо).

Робота в групах: креативне письмо. Перевірка слів з сумнівним написанням за орфографічним словником.

- Із записаними словами (сум, мус, суп, мопс, сом, сумо) створіть та запишіть коротку історію. Використати потрібно усі слова (Додаток 4).

- Весела чи сумна у вас вийшла історія?

Д/з. Повправляйтесь у виразному читанні вірша для участі у фестивалі кращих виконавців вірша Юрка Бедрика «Сумна скоромовка». За бажанням вірш можна вивчити. Також можна подбати про театральний костюм чи театральній реквізит, про пантоміму, якою можна супроводити виконання вірша.

Хрестоматія 1-2 кл, с. 32-35, Ю. Бедрик.

«Чіп і Дейл», трейлер

https://www.you tube.com/watch?v=-bQfW_ioCFA

3.


Як поети вигадують нові назви?

Фестиваль кращих виконавців вірша Юрка Бедрика «Сумна скоромовка».

Важливо! Учитель з’ясовує, скільки бажаючих хочуть взяти участь у фестивалі. Учні домовляються про послідовність або проводиться жеребкування. Якщо бажаючих багато, то фестиваль проводиться на декількох заняттях. Достатньо на одному занятті подивитися 3-5 виконавців. Учні самостійно вирішують: будуть вони читати вірш з пам’яті, чи з опорою на текст, чи будуть використовувати театральний костюм або театральний реквізит. Учитель просто їх запитує, як саме вони визначилися і що будуть пропонувати глядачам під час свого виступу.

Виразне читання/слухання вірша Юрка Бедрика «Був день народження колись…». Запис слів під диктування та списування з орфографічного зразка.

- Який настрій викликав у вас цей вірш?

- Чий святкувався день народження?

- Хто прийшов у гості?

- Чи відомі вам такі тварини? (Так, равлик, довгоп’ят, лінивець існують в природі).

- Як ви можете пояснити написання деяких слів з великої літери?

- Що у вас викликало подив? У чому полягає особливість утворених назв «Равлик Прудкий», «Короткоп’ятий Довгоп’ят», «Лінивець Роботящий» (Несумісні речі.)

- Як поет вигадав нові назви? (Грає з читачем, поєднує слова, які звичайно не пов’язуються.)

- Які антоніми згадуються, коли читаєш імена гостей? (короткий – довгий, лінивий – роботящий)

- Чи є равлики прудкими? Який антонім є у слова прудкий? Чому автор назвав Равлика Прудким?

Важливо! Ураховуючи, що учням можна пропонувати для запису під диктування лише слова, де написання відповідає вимові, учитель пропонує щось записувати під диктування, а щось списувати з орфографічного зразку з хрестоматії.

Перегляд трейлера мультфільму «Турбо» (2013).

Важливо! Учитель перед початком перегляду запитує учнів, чи відомо їм значення слова турбо .Учні можуть згадати, що це назва жувальної гумки, назва мультфільму. Якщо ніхто з учнів не згадує про двигун, то учитель не поспішає з тлумаченням, а повертається до цього після перегляду трейлера. Турбо - є частиною слів турбоагрегат, турбонасос, відповідає значенню слова турбіна, тобто те,

що має двигун.)

- Отже, яким мультиплікатори показують равлика Турбо?

- Яким він був спочатку?

- Яким став потім?

- Чи міг равлик Турбо бути схожим на персонажа вірша Юрка Бедрика? Чим саме?

Робота з титрами до трейлера мультфільму «Турбо» (2013).

- Подивіться трейлер ще раз, уважно читаючи всі титри, щоб потім відповісти на питання до них.

1) З яким питанням звертаються автори мультфільму до кожного глядача? (Чи мріяв ти коли-небудь про щось більше?)

2) Для чого автори задають це питання?

3) Які ще мультфільми створили автори цього мультфільму? (Від творців Мадагаскар та Панда Кун-Фу.). Для чого про це згадується?

4) Хто такі Хлист, Занос, Опік, Смув, Біла Тінь?

5) Коли мультфільм з’явився в прокаті? (Липень 2013)

6) До чого закликають автори мультфільму? Який слоган цього трейлеру? (Ризикни і наздожени свою мрію.)

Групова робота: добір синонімів до слова прудкий (Додаток 5).

Доповнення рими/ написання вірша.

- Юрко Бедрик стверджує, що написав свого першого вірша, коли йому було 6 років. Як думаєте, вам під силу таке ж завдання?

- Спробуйте на основі шаблону самостійно скласти віршик про равлика.

https://childdevelop.com.ua/worksheets/7781/

Хрестоматія 1-2 кл, с. 32-35, Ю. Бедрик.

Трейлер до мультфільму «Турбо», 2013, кіностудії DreamWorks https://www.you tube.com/watch?v=kyH5dt542ww

Завдання з сайту «Розвиток дитини» (доступне безкоштовне завантаження в pdf-форматі для зареєстрованих користувачів). Равликів вірш https://childdevelop.com.ua/worksheets/7781/

4.


Чому не в усьому можна довіряти поетам?

Слухання вірша Юрка Бедрика «Чай».

- Давайте послухаємо, як сам автор, Юрій Бедрик, читає свій власний вірш.

- Про що йде мова у вірші?

- Реалістичні чи фантастичні події описано?

- Про яких тварин йдеться у вірші?

- А про які рослини згадується?

Робота в парі: не дивлячись в текст вірша, встановіть, хто з тварин який п’є чай. (Додаток 6). Робота з римою.

Джерела інформації: енциклопедія, Вікіпедія, довідники.

- Які тварини або рослини вам знайомі? А про яких ви почули вперше?

За потреби вчитель презентує дітям, як виглядає риба дискус, або будь-які інші тварини й рослини, які виявились незнайомими для дітей.

Робота з синонімами.

- Знайдіть у вірші та запишіть слова, які є синонімами (куштували, частувались, споживали, смакували).

- Спробуйте дібрати ще один або кілька синоніми до цих слів (їли, жували, ласували та ін.)

Хрестоматія 1-2 кл, с. 32-35, Ю. Бедрик.

Юрій Бедрик, «Чай». Читає автор.

Режим доступу: https://www.you tube.com/watch?v=AFuwXm1dx-MДодаток 1

Джерело:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5#/media/File:Legedz1.jpg

Автор:Vitalist

Додаток 2

Батьківський дім

Великий будинок

Відлига

Вкривати землю травою

Вода

Гори

Голова дракона (зло)

Голова дракона, зло

Дерево

Добрі сходи

Дощ

Заклик

Захист

Єдність, разом

Згода, мир

Земля під снігом

Зерно в землі

Квітка життя

Людина

На сході сонця

Переможці

Птахи в гнізді

Сонце яскраво світить

Справа, діло

Сходи майбутнього врожаю

Тепло

Трава

Пам`ятати

Пам’ятати

Порядок, лад

Порядок, лад

Тріада часу (минуле, сьогодні, майбутнє), завжди

Минуле, теперішнє, майбутнє

Зберегти, зберігати (оберіг)

Зберігати, оберіг

Помилка

Помилка

Слухати

Слухати

Сім`я (пара)

Сім’я

Захист старших

Захист старших

Зустріч друзів (родичів)

Зустріч родичів

Зимове сонце

Зимове сонце

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Єнот

Жасмин

Слоник

Цитринки

Пінгвін

Гібіскус

Свинки

Бергамот

Тигриця

Кориця

Дискус

Лимонник