Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 32

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Умови безпосереднього спілкування: можливість бачити й чути один одного. Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Перепитування як уточнення інформації. Види інформації: текстова, графічна, звукова (без уведення термінів). Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість). Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи тощо).

Взаємодіємо письмово. Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Редагування як спосіб удосконалення тексту.

Читаємо. Пошук у тексті необхідної інформації. Вибіркове читання. Місце і час подій, персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції). Аналіз вчинків персонажів (причини і наслідки). Виявлення власного ставлення до вчинків. Стратегії вдумливого читання. Перед читанням (визначення мети читання, прогнозування змісту); під час читання (розуміння лексики, створення в уяві картин, які відповідають змісту, прогнозування розвитку подій, відповідь на запитання, поставлені перед читанням); після читання (зв’язок книжкових подій з подіями із власного життя, формування власного погляду на книжку. Слова і вирази, які характеризують персонажа, події. Вірш. Рима, ритм, настрій у вірші.

Досліджуємо мовлення. Основа та закінчення. Форми слова та споріднені слова. Лексичне значення слова.

Досліджуємо медіа. Призначення (мета) і цільова аудиторія (Хто буде це дивитися / слухати? Чому?). Малюнок як джерело інформації. Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. Мультфільм.

Театралізуємо. Важливість імпровізації у грі. Простір для гри акторів у спілкування. Актори як учасники гри у спілкування. Роль глядачів у виставі. Репліка як словесний складник висловлювання. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання. Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі.

Примітка:

1. 1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. 2. В доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – УСЕ ПОВ’ЯЗАНО З УСІМ (травень).

3.

1.


Чи можуть письменники у своїх книжках писати слова неправильно?

Виразне читання/слухання спогадів Галини Малик про читання у власному дитинстві.

Створення діаграми «Вік, у якому учні нашого класу почали читати за власним бажанням».

(5 років, 6 років, 7 років, читаю тільки за вимогою дорослих).

Виразне читання/слухання тексту Галини Малик «Королівство Ану». Обговорення первинного сприйняття.

- - Про які два королівства йдеться у казці?

- - Чи є такі королівства на справжній карті?

- - Де знаходяться ці королівства?

- - Мешканців якого королівства, на вашу думку, більше? Мешканцем якого королівства ви себе вважаєте? Як ви можете це довести?

- У який спосіб королівство Ану воювало з королівством Будьласка?

- Порівняйте написання назви королівства Будьласка та слова ввічливості «будь ласка». Чи можна стверджувати, що поетеса зробила помилку? (Ні, це не помилка, поетеса вигадала назву королівства, це зовсім інше слово, яке просто співпало у звучанні, а от пишеться зовсім по-іншому.)

Пошук спільнокореневих слів у тексті. Утворення спільнокореневих слів. Запис слів під диктування.

- Яке спільнокореневе слово утворила поетеса до назви королівства? (будьласці) Що означає це слово? (мешканці королівства Будьласка).

- Яку назву можна утворити від назви королівства Ану для його мешканців?

Важливо! Існує декілька способів утворення слів для називання мешканців різних територій, країн. Учні можуть фантазувати, не враховуючи ці способи, а можуть спиратися на них, якщо вчитель зробить підказку:

Будьласка – будьласці, очевидно, слово утворено за аналогією, як Ямайка – ямайці.

Як можна утворити назву мешканців від слова Ану? Можливо, Ану – ануанці, як Тувалу – тувалуанці.

Але вчитель не нав’язує учням готової назви, а обговорює усі їхні варіанті, звертаючи увагу на кінцеві звуки слова, від якого утворюється нова назва.

- Запишіть під диктування назви країн та утворіть від них назви мешканців цих країн:

1) Італія, Індія, Китай, Англія, Австралія;

2) Білорусь, Вірменія, Грузія, Польща, Литва.

Запис речень під диктування. Взаємоперевірка. Тлумачення прислів’їв.

Умій сказати, умій і змовчати.

Ласкаве слово і кішці приємно.

Добре слово людині, що дощ у посуху.

На добрий привіт – добра відповідь.

Важливо! Учитель заздалегідь на зворотному боці дошки записує прислів’я. Після того, як учні запишуть під диктування речення, учитель пропонує обмінятися зошитами і перевірити записи одне в одного з опорою на запис на дошці.

Домашнє завдання. Учням пропонується подбати про театральний реквізит та костюми до рольової гри в ситуаціях «У музеї», «На бензозаправці», «У медпункті», «Поселення в готель» , «Обід у ресторані».

«Королівство Ану», Галина Малик, Хрестоматія 1-2 кл., с. 83.

2.


Як виникають назвища міст, селищ, річок?

Групова робота: створення карти королівства Будьласка. Перевірка написань, що викликають сумнів, за орфографічним словником.

Важливо! Запропонуйте учням пригадати та записати 10, так званих, ввічливих слів (можна і більше, якщо пригадають). Далі учні отримують шаблон з картою королівства Будьласка, який вони мають розфарбувати, і подумати, як могли би називатися міста, села, річки, гори в королівстві Будьласка. Учитель не обмежує учнів в їхній творчості, тобто учні можуть назвати місто словом «Спасибі», а гору «Вибач», можуть і вигадати якісь назви, наприклад: «Щиродякую». Учитель не обмежує учнів, а лише під час обговорення звертає увагу, чи відповідає назва загальноприйнятому слову, чи це вигадане слово. Також учитель нагадує учням відомі піктограми на позначення музеїв, бензозаправок, пунктів медичної допомоги, готелів, ресторанів тощо. Ці піктограми учні мають розмістити на шляхах між містами та селами. Бажано також придумати назви і для цих місць.

Гра-драматизація «Подорож до королівства Будьласка».

Важливо! Учням пропонується подорож до королівством Будьласка в той час, коли там велася таємна війна королем з королівства Ану. Кожна група обирає ситуацію спілкування («У музеї», «На бензозаправці», «У медпункті», «Поселення в готель» , «Обід у ресторані» ) і розігрує її за власним сюжетом. Після перегляду кожної гри обговорюється, чи втручався в спілкування хтось із королівства Ану, чи вдалося будьласцям перемогти.


3.


Як виникають назви міст, селищ, річок? (продовження)

Джерела інформації: факти та вигадки, підтвердження фактів.

- Зараз ми переглянемо мультфільм «Тернопільська квітка», але перед цим ви отримаєте випереджуюче завдання. Перед вами два речення. Прочитайте їх та поміркуйте, яке з них повідомляє факти, а в якому міститься вигадка. Використовуючи стікери (наприклад, зелений – факт, жовтий – вигадка) позначте свою думку. У разі, якщо вам важко визначитися, то використайте червоний стікер, який прикріпіть окремо.

1. Місто Тернопіль було засноване у 1540 році польським військовим і державним діячем Яном Амором Тарновським і назване на його честь.

2. Місто Тернопіль назване на честь квітки терен, яка своїми колючими гілками зупинила ворогів, які напали на місто.

Важливо! Учитель записує на дошці речення так, щоб учні могли підійти і визначитися. Після підведення підсумків ще раз обговорюється, що фактом є те, що справді відбулося і підтверджується документами, фотографіями тощо. Уточнюється, що на основі таких документів створюються довідники, енциклопедії, де можна теж впевнитися, чи є якась інформація фактом. Наприклад, у статті «Тернопіль» у Вікіпедії учні можуть знайти підтвердження року заснування міста та прізвища його засновника. Інформація про те, що назва міста могла з’явитися на честь квітки терен, як про це розповідає легенда, фактом не є.

Джерела інформації: знайомство з легендою «Тернопільська квітка» за мультсеріалом «Моя країна Україна», 7 серія (студія Новатор фільм, художній керівник проекту Степан Коваль).

- Про що йдеться в легенді про квітку терен?

- Чи можна козака Жука назвати героєм? Кого називають героєм?

- Слово герой – це однозначне чи багатозначне слово?

- Як ви думаєте, скільки може бути легенд про походження міста чи села?(Так, звичайно, декілька.)

- Чи знаєте ви якісь легенди про назву нашого міста (села)?

- А хто скаже, як нам автори мультфільму підказали, що історія про тернопільську квітку – це легенда, чудесна історія, яка не обов’язково має в основі факти, тобто те, що справді відбулося? (Коту і Сашку Лірнику прекрасну легенду про квітку терен оповідали казкові для України персонажі – пінгвіни.)

Робота з логотипом міста.

Важливо! Місто чи село має свій логотип, де в зображенні, як правило, прихована назва цього міста чи села, а також передається його вигляд і особливості.

- Розгляньте логотип Тернополя (Додаток 1).

- Що зашифрував художник в зображенні? (Так, якщо придивимося ми побачимо літеру «Т», яка складається з трьох зелених кубиків, що символізують парки міста, та блакитних хвильок — символ озера, яке є в центрі міста).

- Чи бачили ви коли-небудь логотип свого міста (села)? Де можна його побачити?

Робота в групі: створення логотипу рідного міста або села.

Переказ легенди про тернопільську квітку з використанням розкадровки (умовні кадри майбутнього фільму, Додаток 2). Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування власного висловлення.

- Зараз спробуйте в цих кадрах – квадратиках розказати легенду про тернопільську квітку. Записуйте стисло, даючи відповідь на питання, але так, щоб вийшов зв’язний текст. Перед вами стрічка, де кожне зображення – це один кадр, який може бути описаний одним реченням і намальований одним малюнком.

- Обміняйтеся зошитами та прочитайте текст один одного. Обговоріть, що вам сподобалося в текстах одне одного, а що, на вашу думку, бажано змінити або додати.

- Поміркуйте, що б ви уточнили у власному тексті після обговорення. Внесіть доповнення, тобто відредагуйте власний текст.

Мультсеріал «Моя країна Україна», 7 серія (студія Новатор фільм, художній керівник проекту Степан Коваль)

https://www.you tube.com/watch?v=6grPIMF6ysE&index=7&list=PL2CyjLc5zvHUmKhDDanMRDzwCCrKsI_XP

4.


Як інформація у віршах пов’язана з інформацією в довідниках та енциклопедіях?

Виразне читання/ слухання вірша Мар’яни Савки «Чотири міхи для бобрихи». Обговорення прочитаного/прослуханого

- Чи реальні події описані у цьому вірші? Чим годуються справжні бобри? Чи їдять вони рибу? Пшеницю? Де про це дізнатися?

- Чому слово Бобриха написано з великої літери?

- Чому поетеса називає Бобриху розумницею? Ви погоджуєтеся з цим?

- Що таке пашниця? Нурт? Беркицьнувся? Які ще незнайомі слова трапилися?

- Про кого цей вірш: про бобрів чи про людей? Що з життя людей описано в цьому вірші?

Запис тексту під диктування. Визначення основи та закінчення в словах-назвах предметів.

Що їдять бобри?

Бобри люблять поїдати кору верб, тополь. Також вони їдять жолуді. На городі можуть поласувати морквою та буряком. Бобри люблять трав’янисті рослини.

Виразне читання/слухання передмови та вірша Тетяни Мельник «Пінгвіни».

- Що для авторки вірша означає читати?

- Як ви почуваєтесь, коли читаєте улюблену книгу?

- А що відчуваєте, читаючи нецікавий твір?

- Про які цікаві факти зі світу природи ви дізнались, читаючи вірш?

- Про кого цей вірш: про пінгвінів чи про людей? Що з життя людей описано в цьому вірші?

Робота за таблицею.

- На основі прочитаного спробуйте заповнити таблицю Додаток 3.

«Чотири міхи для бобрихи», Мар’яна Савка, Хрестоматія 1-2 кл., с. 92.

«Пінгвіни», Тетяна Мельник, Хрестоматія 1 -2 кл., с. 72.

Додаток 1

Логотип міста Тернопіль

Додаток 2

Перший кадр: Коли відбулася ця подія?

Другий кадр: Де ріс терен і як виглядав до випробування ворогами?

Третій кадр: Чого хотіли вороги?

Четвертий кадр: Яким вийшов терен із випробування?

П’ятий кадр: Як виглядає місто назване на честь терену?

Filmstrip Images Pixabay Download Free Pictures

Додаток 3

Назва континенту

Що відомо про ночі?

Які птахи живуть?

Здатність птахів до польоту

Що ще ти хочеш дізнатись про пінгвінів або Антарктиду?