Тижневі кейси з мовно-літературної галузі для 2 класу - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко та Людмила Гуменюк 2018

Тиждень 7

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. Уявлення про діалог як ланцюжок висловлювань. Види інформації: текстова, графічна. Ілюстрації, таблиця, мапа думок як перетворена почута інформація.

Взаємодіємо письмово. Правила оформлення діалогу на письмі. Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Друкований текст – зразок орфографічних написань. Апостроф. Текст-розповідь. Частини тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Текст-опис.

Читаємо. Вибіркове читання. Пошук у тексті необхідної інформації. Довідкова література: словники, довідники. Виразне читання, драматизація. Персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції). Зв’язок між заголовком і змістом тексту. Автор і оповідач.

Досліджуємо мовлення. Лексичне значення слова. Власний словниковий запас. Форма слова. Змісторозрізнювальна роль звуків. Позначення звука [й] у різних позиціях.

Досліджуємо медіа. Малюнок як джерело інформації.

Театралізуємо. Важливість імпровізації у грі. Репліка як словесний складник висловлювання. Жести, міміка, інтонації, пози, дії – несловесний складник висловлювання. Пантоміма.

1.


Як правильно записати діалог?

Виразне читання/слухання вірша «Про кита» Оксани Лущевської.

Обговорення прочитаного:

- Кому сподобався вірш? А кому ні? Чому?

- Хто автор тексту?

- Який вірш цієї авторки ви читали раніше?

- Хто оповідач у цьому вірші? Чи можете погодитися, що це – сама авторка Оксана Лущевська? Доведіть, що розповідь ведеться від імені маленької дівчинки або хлопчика.

- Придумайте власний заголовок до вірша.

Мовний експеримент: «Що станеться, якщо забрати з вірша «Про кита» слова «тра-та-та», «тра-та-ті», «тра-та-ту»?

- Фіксація дитячих гіпотез (вірш стане незрозумілим; вірш перестане бути віршем тощо)

- Перевірка гіпотез: читання тексту без слів «тра-та-та», «тра-та-ті», «тра-та-ту» (вірш зрозумілий; вірш залишився віршем тощо).

- Що змінилося? (Ритм)

- Що за слова «тра-та-та» «тра-та-ті», «тра-та-ту»? Чи можемо ми дізнатись, що вони означають? Чому?

- Що ці слова роблять у вірші? (для гри)

- Чому у словах «тра-та-та», «тра-та-ті», «тра-та-ту» наприкінці різні голосні? (для дотримання рими)

Обговорення ілюстрації до вірша «Про кита» (Хрестоматія, с. 20):

- Розгляньте ілюстрацію. Що на ній зображено?

- Де відбуваються події?

- Коли відбуваються події?

Робота з «хмарою тегів» (Додаток 1): висловлення припущень, про що дівчинка/хлопчик попросили кита.

Гра-драматизація: «Розмова дівчинки/хлопчика й кита».

На дошці слова: кит, дівчинка, хлопчик. Утворити звертання: кит -_________, дівчинка -______, хлопчик ____________.

Розіграти в парах/групах розмову дівчинки/хлопчика з китом.

Запропонувати учням у групах записати діалог.

Під час обговорення діалогів акцентувати увагу учнів на тому, чи легко зрозуміти, де чия репліка.

Ознайомлення з правилами запису діалогу.

У групах записати діалоги за правилами.

Гра «Перетвори кита на сома». Робота з метаграмами (Додаток 2).

(Довідка для вчителя: кит-кут-кум-сум-сом.)

Хрестоматія 1-2 кл. «Про кита» Оксана Лущевська, с. 21.

2.


Чим текст у дитячій енциклопедії відрізняється від художнього тексту?

Читання текстуз позначками (самооцінювання).

Учням пропонується прочитати науково-популярний текст «Синій кит» (Додаток 3). Біля кожного з речень поставити знак «+» - якщо учневі, який читає, відома ця інформація; «-», якщо прочитана інформація є новою; «?», якщо інформація здивувала.

Запис речень з позначками «-», «?» у зошит (списування з друкованого тексту).

Взаємоперевірка записів у зошитах. Контроль за правильністю списування.

Мовний експеримент: що буде з текстом «Синій кит», якщо поміняти місцями перше та останнє речення? Які ще речення можна поміняти місцями, і текст не зруйнується? Чому це можливо?

Усна робота з деформованим віршем. Добір римованих слів.

Знають діточки малі:

Він – найбільший на ________!

Дім його — це _________,

Зі спини летить ___________.

Схожий на масивний щит

Добродушний синій ____________.

Ганна Осадко

Обговорення правопису дібраних римованих слів, перевірка за орфографічним словником:

- Які з дібраних слів можна записати на слух? (фонтан, кит)

- Написання яких з дібраних слів варто перевірити за орфографічним словником? (Земля, океан).

- Які можливі варіанти написання кожного з цих слів, якщо не знати, як правильно пишеться слово? (земля/зимля або океан/окиан).

- Чому можливий варіант написання Земля/земля? Які слова пишуться з великої літери?

Култаєва О. Тварини. Ілюстрований атлас для дітей. – Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2015. – 68 с. (див. Додаток 3)

Осадко Г. Загадки "Хто живе у воді?". Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/osadko2.html

3.


Чому презентацію групової роботи важливо супроводжувати плакатами зі схемами чи таблицями?

Читання/слухання уривка тексту «Китеня Тимко» Е. Заржицької.

Тлумачення слів шляхом встановлення відповідностей (Додаток 4).

Мовне дослідження: чому в слові духмяний не пишеться апостроф, а в слові ім’я – пишеться?

Запис слів під диктування(з апострофом і без).

Робота з текстом. Пошук необхідної інформації в тексті. Вибіркове читання.

Учням пропонується доповнити речення (Додаток 5), підкреслюючи потрібні слова та письмово аргументуючи думку на основі прочитаного тексту «Китеня Тимко».

Міні-проект «Що ми знаємо про китів?». Робота в групах. Робота з таблицею З-Х-Д (Додаток 6).

Підсумок:

- Як ви думаєте, для чого ми уклали спільну для всіх таблицю?

- Чи змогли б ми запам’ятати усі ваші запитання, якби не записали їх в таблиці?

- Що варто зробити, щоб кожне ваше запитання не залишилось без відповіді? (записувати відповідь на запит у 3-й колонці, навпроти самого запиту)

Еліна Заржицька «Китеня Тимко» (уривок на с. 6-8) https://www.yakaboo.ua/ua/chitaju-sam-kitenja-timko-chastina-1-ukr.html#media_popup_fragment (див. Додаток 8)

4.


Чому часто інструкції до пошуку місцезнаходження чогось та попередження пропонуються у вигляді схем?

Продовження роботи за таблицею З-Х-Д. Учням знову пропонуються таблиці, над якими вони працювали попереднього уроку. Під час презентації д/з, учні класу заповнюють третю колонку таблиці. (Наприклад, на запит «Де живе кит?» учні записують у третю колонку відповідь тоді, коли почули її від дитини, яка виступала). На основі заповнених «групових таблиць» знову вноситься інформація в одну загальнокласну таблицю.

- Чи всі ваші запитання отримали відповіді?

- Яке запитання залишилось без відповіді?

- Що ми можемо зробити, щоб знайти відповідь на це запитання?

- Відповідь на яке з запитань вас найбільше здивувала?

Перетворення текстової інформації в графічну. Створення «карти» на основі прочитаного. Учитель пропонує учням прочитати текст і скласти на основі прочитаного карту (Додаток 7).

Еліна Заржицька «Китеня Тимко» (уривок на с. 6-8) https://www.yakaboo.ua/ua/chitaju-sam-kitenja-timko-chastina-1-ukr.html#media_popup_fragmen

(див. Додаток 8)

5.


Створення тексту-розповіді

Створення тексту-розповіді «Пригоди Капітана Теревенька» з опорою на модель тексту (потяг) та на слова-маркери для частин тексту (одного разу…; несподівано…; тому…). (див. Додаток 9).

Перевірка за орфографічним словником правопису слів, які викликають сумнів.

Створення портрету капітана Теревенька за допомогою ілюстрації або пантоміми (за бажанням).

Презентація тексту-розповіді «Пригоди Капітана Теревенька» (з використанням ілюстрацій або пантоміми).

Еліна Заржицька «Китеня Тимко» (уривок на с. 6-8) https://www.yakaboo.ua/ua/chitaju-sam-kitenja-timko-chastina-1-ukr.html#media_popup_fragment (див. Додаток 8)

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Синій кит

[ ] Це найбільший мешканець Землі (досягає 33 метрів у довжину).

[ ] За вагою його можна порівняти з 30 слонами – наземними велетнями.

[ ] У роті синього кита може поміститися цілий автомобіль, але харчуються ці гіганти виключно крилем – дрібними морськими рачками.

[ ] У водах океану в китів немає ворогів.

[ ] Тільки людина може заподіяти шкоду цим велетням.

[ ] Тривалий час на синіх китів полювали заради їхнього жиру.

Додаток 4

Прочитайте слова у першому стовпчику. Спробуйте знайти їм пояснення, дібравши відповідні слова з другого стовпчика.

Додаток 5

Додаток 6

Учні заповнюють першу і другу колонки таблиці. Вчитель при цьому розподіляє ролі:

· 1 – «писар»: дитина, яка записує усі пропозиції;

· 2 – «керівник»: відповідальний за матеріали – той, хто бере шаблон таблиці, ставить для групи контейнери з маркерами і фломастерами; після завершення роботи – кладе на місце матеріали, розміщує заповнену таблицю у визначеному місці;

· 3 – «спостерігач»: дитина, яка слідкує, щоб кожен у групі запропонував свою ідею.

· 4, 5, 6 – «спікери»: ті, хто пропонують ідеї.

Примітка: «спікером» також може бути і «писар», і «керівник, і «спостерігач».

Коли обидві колонки заповнені, вчитель узагальнює результати роботи усіх груп, створюючи (на дошці) одну спільну таблицю, де записує усе, напрацьоване в групах.

На основі другої колонки (хочу дізнатись) учитель дає домашнє завдання (дослідити, де живе/чим харчується/які має розміри/скільки потребує їжі кит та ін.). Знову ж, розподіляються ролі і кожна група отримує своє завдання.

Додаток 7

Китенятко Тимко якось заблукало. І звернулось за допомогою до морського коника:

- Конику любий, допоможи мені. Я заблукав, не знайду дороги додому!

- Не хвилюйся, Тимку! Пливи прямо, до кам’яної печери, в якій мешкає родина крабів, потім поверни праворуч і пливи, аж доки не побачиш велику мушлю з рожевою перлиною. Відразу за нею поверни ліворуч і пливи, поки на шляху тобі не трапиться будиночок Тітоньки Медузи. А за тим будиночком і знайдеш свій дім.

- Дякую, Конику! От би не забути все…!

- Бувай, щасти тобі!

Схематично зобрази карту, щоб Тимко не забув все, про що йому сказав Коник.

Додаток 8

Додаток 9