Розробки уроків до підручника Н. Кравцова, О. Придаток, В. Романова «Українська мова та читання. 3 клас» ІІ частина - Надія Кравцова, Ольга Придаток 2020

Урок 95. Словосполучення в групі підмета і групі присудка

Мета: удосконалювати навички визначати в реченні підмет та присудок, знаходити в реченні словосполучення в групі підмета та присудка, розвивати критичне мислення, виховання любові до України.

Обладнання: картки.

Тип уроку: комбінований.

Освітні галузі. Мовно-літературна, природнича.

Перебіг уроку

І. Вступна частина. Організація класу.

ІІ. Основна частина.

1. Актуалізація опорних знань.

✵ Перевірка домашнього.

✵ Гра «Продовж речення».

Щоб визначити підмет, потрібно ...

Щоб визначити присудок, потрібно .

Щоб визначити другорядні члени речення, потрібно .

✵ Каліграфічна хвилинка. Відгадування ребуса.

Image

(рідний край)

Каліграфічне написання з'єднань та словосполучення рідний край.

— Доберіть синоніми до словосполучення рідний край? (Україна, Батьківщина)

— Доведіть, що рідний край — це словосполучення. Назвіть головне та залежне слово. Поставте питання від головного до залежного слова. Складіть речення із цим словосполученням.

✵ Завдання за вибором учнів.

✵ Скласти асоціативний кущ «Рідний край».

Орієнтовний асоціативний кущ.

Image

✵ Скласти кластер «Рідний край».

Орієнтовний кластер.

Image

2. Мотивація навчальної діяльності.

Хочете дізнатися більше? Тоді — до роботи!

3. Повідомлення теми та завдань уроку

Сьогодні на уроці ми з вами будемо визначати зв'язок слів у реченні. А допоможуть нам у цьому тварини.

4. Робота над вивченням нового матеріалу.

✵ Робота з підручником (с. 115-117)

✵ Виконання вправи 325.

Перегляд відеоролика. Діти розповідають про рідний край.

✵ Виконання вправи 326.

Читання вірша, мовне дослідження. Порівняння власного висновку з правилом.

✵ Фізкультхвилинка.

✵ Виконання вправи 327.

Діти читають вірш, аналізують, визначають речення за метою висловлювання та інтонацією. Встановлюють у другому реченні зв'язок слів. Записують сполучення слів.

✵ Виконання вправи 328.

Пояснення значення прислів'я. Виконання завдань за вибором.

5. Закріплення нових знань у процесі практичної діяльності.

✵ Робота у зошиті з друкованою основою (с. 77).

Виконання завдань 148, завдання від Чомучки.

Діти пояснюють значення прислів'їв, визначають із кожного речення попередньої вправи до підмета

✵ Виконання завдання на картках. Робота в парах «Броунівський рух».

Червона картка

Дописати групи підмета та присудка у реченнях.

Image

За Василем Симоненком

Жовта картка

Дописати групи підмета та присудка у реченнях.

Мріють крилами з туману лебеді _рожеві.

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

За Василем Симоненком

Зелена картка

Визначити та підкреслити підмет та присудок. Виписати підмета та присудка у реченнях.

Мріють крилами з туману лебеді рожеві.

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

За Василем Симоненком

ІІІ. Заключна частина.

1. Рефлексія.

✵ Вправа «Одним реченням».

— Скажіть одним реченням про своє ставлення до України.

— Скажіть одним реченням, чого ви навчилися сьогодні на уроці.

2. Домашнє завдання.

Виконати вправу 329 (с. 117). Інструктаж до виконання домашнього завдання.