Розробки уроків до підручника Н. Кравцова, О. Придаток, В. Романова «Українська мова та читання. 3 клас» ІІ частина - Надія Кравцова, Ольга Придаток 2020Урок 91. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання казки за малюнковим планом та кінцівкою

Урок 92. Визначення в реченні головних та другорядних членів речення (без поділу на види)

Урок 93. Граматичні зв'язки між словами у простому реченні за допомогою питань

Урок 94. Зв'язок між головним і залежним словом у словосполученні

Урок 95. Словосполучення в групі підмета і групі присудка

Урок 96. Побудова різних видів простих речень

Урок 97. Узагальнення знань про речення

Урок 98. Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання переказу за опорними словами. Вимова і правопис слова космонавт

Урок 100. Повторення відомостей про текст

Урок 101. Будова тексту. Тема і мета тексту

Урок 102. Текст-розповідь та текст-опис

Урок 103. Текст-міркування

Урок 104. Текст-есе

Урок 105. Урок розвитку зв'язного мовлення. Вимова і правопис слова адреса. Написання листа-вдячності, підписування конверта

Урок 106. Спостереження за найголовнішими ознаками художніх текстів. Тема і мета художніх текстів

Урок 107. Спостереження за найголовнішими ознаками науково-популярних текстів. Тема і мета науково-популярних текстів

Урок 108. Спостереження за найголовнішими ознаками ділових текстів. Тема і мета ділових текстів

Урок 109. План тексту. Абзаци в оформленні текстів на письмі Заголовок відповідно до теми тексту

Урок 110. Зв'язок речень у тексті за допомогою займенників, прислівників, близьких за значенням слів

Урок 111. Урок розвитку зв'язного мовлення. Творчий переказ тексту

Урок 112. Підсумковий урок за темою «Текст»

Урок 114. Повторення. Звуки і букви. Алфавіт. Наголос Слово. Значення слова

Урок 115. Повторення. Будова слова

Урок 116. Повторення. Іменник

Урок 117. Повторення. Прикметник. Числівник

Урок 118. Повторення. Дієслово

Урок 120. Повторення. Речення

Урок 121. Повторення. Текст

Урок 122. Гра «Українську мову знати модно!»