Українська мова та читання 3 клас - Розробки уроків до підручника Г. Сапун - Сапун Галина 2020Орієнтовне календарно-тематичне планування

Звуки і букви. Алфавіт. Наголос

Шкільний дзвінок нас кличе до навчання

Урок 1. Повторення вивченого в 2 класі. Український алфавіт. Роман Роляник «До школи». Виразне читання вірша

Урок 2. Розташування слів за абеткою, орієнтуючись на першу і другу літери. Вимова і правопис слова бібліотека. Юлія Хандожинська «У бібліотеці». Повторення вивченого про будову тексту

Урок 3. Галина Сапун «Мандрівка в Країну Словників». Дослідження будови словників. Укладання літературного словничка

Урок 4. Використання алфавіту під час роботи з навчальними словниками. Укладання списків слів за абеткою

Урок 5. Склад. Наголос. Іван Андрусяк «Про користь читання». Складання запитань за змістом вірша

Урок 6. «Нарядилась осінь в дороге намисто...». Українська народна казка Наддніпров'я «Осінь». Театралізація казки

Урок 7. Перенос слів з рядка в рядок

Урок 8. Розвиток мовлення. Робота з деформованими реченнями та текстом. Іванна Блажкевич «Осінь, осінь...»

Урок 9. Василь Сухомлинський «Що найтяжче журавлям». Читання тексту за особами. Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних на письмі

Урок 10. Тверді та м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних на письмі. Вимова і правопис слова кишеня. Марія Хоросницька «Осінь». Порівняння віршів

Урок 11. За Вірою Оберемок «Грибозбір». Словесне малювання. Подовжені приголосні звуки

Урок 12. Василь Кравчук «Журавлиний подарунок». Передбачення змісту твору за заголовком. Порівняння творів, різних за жанрами, однакових за темою. Слова з апострофом

Урок 13. За Олегом Погинайком «Осінь без смутку». Складання діалогу «Спогади про літо»

Урок 14. Слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухими

Урок 15. Розвиток мовлення. Антоніна Листопад «Посадіть калину коло школи». Стаття «Калина звичайна» (енциклопедія «Вікіпедія»). Складання розповіді «Калина» з елементами опису

Урок 17. За Василем Скуратівським «Три осінні місяці». Стислий переказ прочитаного. Добір прислів'їв про осінь

Слово. Значення слова

Де козак, там і слава

Урок 18. Слова однозначні та багатозначні. Мовне дослідження «Значення слова»

Урок 19. За Миколою Коваленком «Як виникли козацькі прізвища?». Дослідження походження прізвищ

Урок 20. Олександр Олефіренко «Легенда про Кам'яного козака». Переказ легенди

Урок 21. За Женею Гунчевською «Козацька чайка». Багатозначні слова

Урок 22. Пряме і переносне значення слів

Урок 23. Степан Руданський «Чуприна». Стаття «Про козацький чуб». Порівняння творів різних за жанрами, однакових за темою

Урок 24. Синоніми. Мовне дослідження «Слова, близькі за значенням». Вимова і правопис слова минулий

Урок 25. Розвиток мовлення. Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі». Складання «Тематичних словничків». Розповідь про своє місто / село / селище. Вимова і правопис слів автомобіль, велосипед

Урок 26. Марія Солтис-Смирнова «Як Богдан козаків урятував». Поділ тексту на частини. Складання іншої кінцівки твору

Урок 27. Синоніми. Добір до поданого слова одного-двох найуживаніших синонімів

Урок 28. Богдан Чепурко «Покрова - козацька мати». Мовне дослідження «Слова, протилежні за значенням». Антоніми, добір до поданого слова одного-двох найуживаніших антонімів

Урок 29. Відеоматеріал «Дітям про козаків». Використання навчальних словників синонімів, антонімів. Укладання списків за абеткою

Урок 30. Легенда «Річка Золота Липа». Переказ легенди. Фразеологізми. Тлумачний і фразеологічний словники як довідкове джерело інформації про лексичне значення слова, значення фразеологізму

Урок 31. За матеріалами сайту «Ukranian People» «Найкрутіші захисники України». Доречне використання у власних висловленнях слів у прямому і переносному значеннях, синонімів, антонімів

Урок 32. Розвиток мовлення. Написання привітань. Вимова і правопис слів адреса, вдячний

Будова слова. «Які чудесні барви у нашій рідній мові...»

Урок 34. Володимир Лучук «Клятва». Визначення головної думки вірша. Закінчення слова. Вимова і правопис слів гриміти, грім

Урок 35. За Лесею Мовчун «Як ростуть слова». Вибіркове читання

Урок 36. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс

Урок 37. За матеріалами вільних інтернет-джерел «9 листопада - День української писемності та мови». Спільнокореневі слова. Вимова і правопис слів президент, депутат

Урок 38. За Семеном Покотилом «Як виникла слов'янська азбука». Добір спільнокореневих слів. Алгоритм визначення кореня слова

Урок 39. Анатолій Григорук «Квіточка». Характеристика персонажа твору

Урок 40. Розвиток мовлення. Написання листа персонажеві твору

Урок 41. Прислів'я про рідну мову. Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в корені слова. Вимова і написання слова внесок

Урок 42. Поняття про акровірш. Дмитро Білоус «Світлий храм», «Слово наше рідне». Тетяна Чорновіл «Цукерочка». Порівняння акровіршів і загадок

Урок 43. Чергування приголосних звуків у корені слова. Мовне дослідження

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Оповідання та авторські казки

Урок 44. За Наталією Клевцовою «Математика і цукерки». Вибірковий переказ твору

Урок 45. Слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені, які перевіряються наголосом. Мовне дослідження

Урок 46. За Оксаною Лущевською «Читання». Складання характеристики персонажів оповідання

Урок 47. Поняття про орфограму. Добір перевірних слів до слів з ненаголошеними голосними [е], [и] в корені

Урок 48. Ольга Шипшина «Пісня для Грибниці». Поділ тексту на частини. Добір заголовків до частин

Урок 49. Слова з орфограмами

Урок 50. За Владом Пухальським «Чому Петрик не зробив уроки». Спостереження за зміною настрою головного персонажа

Урок 51. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Словникові слова. Редагування діалогів

Урок 52. Загадки. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Урок 53. За Софією Дяченко «Лялька». Висловлення власного ставлення до вчинків персонажа

Урок 54. Вимова і правопис слів із дзвінкими й глухими приголосними звуками. Добір перевірних слів. Вимова і написання слова вокзал

Урок 55. Розвиток мовлення. Складання розповіді за малюнком та опорними словами

Префікс

Урок 56. За Лесею Храпливою-Щур «Мама». Читання тексту за особами. Словотворча роль префіксів

Урок 57. Василь Сухомлинський «Безрідний Дятел». Стислий переказ казки. Слова з префіксами роз-, без-

Урок 58. Борис Комар «Проханий». Добір інших заголовків до твору

Урок 59. Слова з префіксами з- (с-)

Урок 60. Анатолій Григорук «Бабусина прем'єра». Складання запитань за змістом твору

Урок 61. Апостроф після префіксів. Мовне дослідження

П'єси

Урок 62. Поняття про п'єсу. Наталя Бонь «Мандри часом Гліба з Басом». Театралізація уривків п'єси

Урок 63. Префікси і прийменники

Урок 64. Наталя Бонь «Мандри часом Гліба з Басом». Визначення головної думки твору

Урок 65. Перенос слів із префіксами

Урок 66. Галина Римар «Про бджілку Таню та її друзів». Театралізація п'єси

Суфікс

Урок 67. Словотворча роль суфікса

Урок 68. Розвиток мовлення. Мультфільм «Історія про дівчинку, яка наступила на хліб». Складання мініп'єси

Урок 69. Платон Воронько «Журавлики-журавлі». Розбір слів за будовою (ознайомлення з алгоритмом)

Частини мови. «Моя байка, добрі люди, у пригоді, може, буде»

Урок 71. Поняття про байку. Леонід Глібов «Лебідь, Щука і Рак»

Урок 72. Поняття про частини мови

Урок 73. Народна байка «Не впусти рака з рота». Розрізнення частин мови

Іменник

Урок 74. Олена Пчілка «Снігир та Щиглик». Поділ байки на частини. Добір заголовків до частин. Розпізнавання в тексті і самостійний добір іменників

Гумористичні вірші

Урок 75. Павло Глазовий «Найважча роль». Іменники, які називають опредмечені дії

Урок 76. Степан Руданський «Вовки». Читання вірша за особами. Іменники, які називають ознаки

Урок 77. Микола Томенко «І Тарасик працював». Власні і загальні іменники

Урок 78. Власні і загальні іменники. Робота з картою України

Урок 79. Шкільні веселинки. Власні й загальні іменники

Урок 80. Розвиток мовлення. За Василем Сухомлинським «Покинуте кошеня». Написання переказу за поданим планом

Іменник. «Казка - це велике диво»

Урок 1. Надія Красоткіна «Казка — це велике диво». Рід іменників. Мовне дослідження

Урок 2. Українська народна казка «Як коваль переміг Змія». Детальний переказ казки. Визначення роду іменників

Урок 3. Українська народна казка «Золоті яблука». Визначення головної думки казки

Урок 4. Українська народна казка «Золоті яблука». Характеристика персонажів

Урок 5. Змінювання іменників за числами. Мовне дослідження

Урок 6. Українська народна казка «Заяче сало». Детальний переказ казки. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

Урок 7. Українська народна казка «Як кіт чоботи купував». Театралізація казки

Урок 8. Закріплення вивченого про іменник

Урок 9. Фінська народна казка «Язиката баба». Порівняння казок, схожих за змістом

Прикметник

Урок 10. Розпізнавання прикметників у тексті

Урок 11. Розвиток мовлення. Опис котика

Урок 12. Болгарська народна казка «Що шукав, те й знайшов». Складання плану казки

Урок 13. Роль прикметників у мовленні

Урок 14. Грузинська народна казка «Як звірі приятелювали». Визначення головної думки казки. Складання запитань за змістом казки. Словосполучення прикметників з іменниками, граматичний зв'язок за допомогою питань між прикметниками та іменниками

Урок 15. Узбецька народна казка «Лисиччина порада». Написання коментарів для соціальних мереж щодо ситуації, описаної в казці

Урок 16. Розпізнавання граматичної форми прикметника за родовим закінченням, іменником, з яким він зв'язаний, поставленим питанням

Урок 17. Джанні Родарі «Палац із морозива». Складання розповіді «Я в палаці із морозива». Змінювання прикметників за родами і числами в сполученні з іменниками

Урок 18. Наталя Гуркіна «Хіба може бути інакше?». Оцінювання вчинків персонажів. Узагальнення вивченого про прикметник

Числівник. Дитячий фольклор

Урок 20. Види дитячого фольклору. Забавлянка «Оце раз, оце два...». Розпізнавання серед слів числівників, які відповідають на питання скільки?. Мовне дослідження

Урок 21. Народна дитяча гра «Коти». Правильна вимова і запис числівників

Урок 22. З вільних інтернет-джерел «Сім разів відміряй - один раз відріж». Робота з фразеологізмами. Правильне читання числових виразів

Урок 23. Розвиток мовлення. Складання інструкції «Як зробити закладинку для книги»

Дієслово. Поетичні перлинки

Урок 24. Олександр Олесь «Снігурі». Спостереження за словами, ужитими в переносному значенні. Розпізнавання дієслів у тексті, питання до дієслів

Урок 25. Сашко Дерманський «Були собі два брати». Складання діалогів

Урок 26. Добір дієслів-синонімів, дієслів-антонімів

Урок 27. Вадим Скомаровський «Чому Лютий короткий». Визначення реального і казкового у вірші. Дієслова з прямим і переносним значеннями

Урок 28. Григорій Фалькович «Приємна зустріч». Добір інших заголовків до вірша. Доречне вживання дієслів у власних висловленнях

Урок 29. Леся Українка «Літо краснеє минуло...». Емоційний настрій вірша

Урок 30. Розрізнення часових форм дієслів

Урок 31. Катерина Перелісна «Бабине горе». Складання діалогу «Як допомогти бабі». Визначення часу дієслів

Урок 32. Спиридон Черкасенко «Зима і весна». Читання вірша за особами. Змінювання дієслів за часами

Урок 33. Юлія Турчина «У бабусі на селі». Дієслова, що означають завершену і незавершену дію. Мовне дослідження

Урок 34. Розвиток мовлення. Марія Хоросницька «Знаєш рідний край?» Складання рекламного буклета «Запрошуємо в мандрівку»

Урок 35. Анатолій Костецький «Старий каштан». Складання запитань для інтерв'ю з каштаном

Урок 36. Правопис не з дієсловами. Узагальнення вивченого про дієслово

Тарас Шевченко

Урок 38. Українська народна казка Поділля «Про Тараса Шевченка». Визначення казкових і реальних епізодів у казці. Складання плану казки

Прийменник

Урок 39. Розпізнавання прийменників у тексті

Урок 40. Тарас Шевченко «На вічну пам'ять Котляревському» (уривок). Написання прийменників з іншими словами

Речення

Урок 41. Тарас Шевченко «Зоре моя вечірняя...». Повторення відомостей про речення

Урок 42. Анатолій Камінчук «Кобзар». Види речень за метою висловлювання

Дружба та братство - найбільше багатство

Урок 43. За Наталею Гуркіною «Казочка про дружбу». Поділ тексту на частини. Добір заголовків до частин. Детальний переказ казки

Урок 44. Види речень за інтонацією. Окличні речення

Урок 45. Ірен Роздобудько «Я зніматимуся в кіно!». Складання плану оповідання

Урок 46. Ірен Роздобудько «Я зніматимуся в кіно!». Розігрування діалогів

Урок 47. Правильне інтонування речень, різних за метою висловлювання та вираженням почуттів

Урок 48. Розвиток мовлення. За Василем Струтинським «Пригода з клешнею». Написання переказу за самостійно складеним планом

Урок 49. Марина Павленко «Метелик лимонниця». Добір інших заголовків до тексту

Урок 50. Поняття про головні члени речення

Урок 51. Анатолій Камінчук «Березень - як зайчик». Спостереження за мовою вірша (образні вислови, слова, ужиті в переносному значенні). Підмет і присудок як головні члени речення

Урок 52. За Миколою Магерою «Їжачок». Складання продовження розповіді

Урок 53. Встановлення граматичних зв'язків між головними та другорядними членами речення

Урок 54. За Ярославом Стельмахом «Як ми до Генки ходили». Передбачення розвитку подій

Урок 55. За Ярославом Стельмахом «Як ми до Генки ходили». Театралізація уривків оповідання

Урок 56. Визначення в реченні головних і другорядних членів речення. Встановлення зв'язку слів у реченні

Урок 57. Вікторія Остапчук «Про дружбу». Визначення головної думки вірша. Побудова різних видів простих речень. Узагальнення знань про речення

Звертання. Весна-красна вже до нас прийшла!

Урок 58. Микола Сингаївський «Квітень». Загальні уявлення про слова, що не є членами речення

Урок 59. Розвиток мовлення. Складання тексту-розповіді за малюнком і кінцівкою

Текст

Урок 61. Тетяна Строкач «Вербна неділя». Порівняння вірша та відеофільму «Вербна неділя». Повторення відомостей про текст. Мовне дослідження

Урок 62. Андрій М'ястківський «Казочка про писанку». Визначення теми та основної думки тексту

Урок 63. Марія Солтис-Смирнова «Як Весна Літо зустрічала». Визначення головної думки твору. Мовне дослідження

Урок 64. Визначення в текстах зачину, основної частини і кінцівки

Урок 65. Тексти про писанку (з вільних інтернет-джерел, Галина Сапун). Порівняння текстів

Урок 66. Розпізнавання тексту-розповіді, опису. Поняття про текст-міркування

Урок 67. Поняття про есе

Вони прославили наш край

Урок 68. З вільних інтернет-джерел «Її картинами захоплюється світ». Робота з репродукцією картини Катерини Білокур «Натюрморт з колосками і глечиком»

Урок 69. Ознаки художнього тексту

Урок 70. З вільних інтернет-джерел «Ігор Сікорський». Ознаки наукового (науково-популярного) тексту. Складання запитань для інтерв'ю

Урок 71. З вільних інтернет-джерел «Квітка чи Кейсі?». Слухання пісні «Я піду в далекі гори». Дослідження «Музика в нашому житті»

Урок 72. Дослідження будови оголошення. Написання оголошення

Урок 73. За Галиною Терещук «Біатлон - це те, що дуже люблю». Дослідження «Відомі українські спортсмени»

Урок 74. Дослідження будови запрошення. Написання запрошення

Урок 75. За матеріалами сайту «nv.ua» «Видатні українці, зображені на грошових банкнотах»

Урок 76. Створення фотоколажу «Видатні українці, зображені на грошових банкнотах»

Урок 77. Узагальнення вивченого про текст

Урок 78. Розвиток мовлення. Створення книжечки «Вони прославили наш край»

Літо, ти прекрасне всім! Повторення вивченого

Урок 80. Тетяна Корольова «Щедре літо». Повторення вивченого про звуки, букви, алфавіт

Урок 81. Розвиток мовлення. Леся Вознюк «Сумувала книжечка». Написання відгуку на прочитану книгу

Урок 82. Олег Погинайко «Літо». Узагальнення знань і вмінь, здобутих у третьому класі. Підсумковий урок