Тижневі модулі з інтегрованого курсу «Українська мова» (3 клас) - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко, Людмила Гуменюк, Оксана Волошенюк, Ольга Романюк 2019-2020


Тиждень 25

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела

Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета).

Взаємодіємо письмово. Адресат, мета, ситуація. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого). Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний). Редагування рукописного та електронного тексту.

Читаємо. Мета читання (розважитися, отримати інформацію, зрозуміти, переконатися тощо). Аналіз художнього тексту. Місце і час подій, персонажі (мотиви поведінки, причини переживань та емоцій, стосунки між персонажами). Виразне читання, драматизація, читання в ролях, творчий переказ, створення власного тексту за аналогією, продовження тексту.

Досліджуємо мовлення. Позначення звуків, що чергуються, на письмі. Орфограми, пов'язані з чергуванням звуків. Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс. Спільнокореневі слова. Уявлення про способи словотворення. Переносне значення слова.

Досліджуємо медіа. Мета і цільова аудиторія. Зіставлення інформації з різних джерел. Правдива і неправдива інформація.

Театралізуємо. Словесні і несловесні засоби для створення образу персонажа на сцені.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. У доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – ПРИХОВАНІ МОЖЛИВОСТІРЕЧЕЙ (березень).

3. Робота з завданнями модуля передбачає використання учнями цифрових пристроїв.

1.


Чи є у віршів «суперсила»?

Переглядмультфільму«Як Тарас Шевченко став зіркою». Обговорення первинного сприйняття

- Що вас вразило під час перегляду мультфільму?

- Чи знаєте ви, що означає слово кріпацтво ?

- Як ви думаєте, чи однакове значення у слова засинає в таких сполучення слів: дитина засинає і народ засинає?

- Яка «суперсила» була у віршах Тараса Шевченка, що він здатний був своїми віршами «розбудити» народ? (Віра, впевненість, що люди хочуть бути вільними, незалежними .)

- Ви, мабуть, звернули увагу, що титри в цьому мультфільмі були англійською мовою. Як ви можете пояснити це?

- Чи можуть іноземні глядачі вважати інформацію про Тараса Шевченка в цьому мультфільмі правдивою? Як вони можуть впевнитися, що це правдива інформація?

Повторний перегляд мультфільму з метою виокремлення певної інформації. Префікс без-. Орфограма слабкої позиції

- Перегляньте мультфільм ще раз та випишіть усі споріднені слова до слова зас и нає ( засинає, сон, б е зсоння).

Важливо! Учні можуть виписати ще форми слова заснув та засинають . У такому разі учитель/ка просить учнів довести свою думку. Учні можуть об'єднатися в пари і поміркувати.

Засинає – «один», «засинають» - багато. Це зміни слова-назви дії за числом. Засинає – «зараз», заснув - «учора». Це зміни слова-назви дії за часами (теперішній час – минулий час). Також учитель звертає увагу учнів, що в слові зас и нає є орфограма слабкої позиції (можна вимовити і зі звуком [и], і зі звуком [е] – це не вплине на розуміння слова). Постає питання: «Як перевірити? Чи влаштовує перевірка за допомогою слова син ? Чому, ні?». На даному етапі учитель/ка пропонує звернутися до орфографічного словника, щоб перевірити орфограму.

Далі учням пропонується придивитися до кореня в усіх записаних словах (-сон-; -сн-; -син-). Це дає змогу пригадати таке явище, як історичне чергування голосних звуків, яке трапляється в словах і завжди позначається на письмі.

Учитель/ка може запитати про те, як утворилося слово безсоння (префікс та суфікс використані для утворення цього слова, немає слів безсон або соння , тобто саме одночасним приєднанням префікса та суфікса до кореня –сон- утворилося це слово.).

У слові б е зсоння учні можуть побачити орфограму в першому складі. Можна пошукати перевірку для цього префікса і знайти, наприклад, у слові бéзлад. Ця перевірка дозволяє запам'ятати, як пишеться цей префікс і далі писати його з пам'яті.

Ігри з використанням цифрових пристроїв

- Гра на встановлення відповідності: «Чи знаєте ви вірші Тараса Шевченка?»: з'єднайте малюнок із назвою вірша Тараса Шевченка.

- Розшифруйте анаграми і дізнайтеся більше про Тараса Шевченка.

Як Тарас Шевченко став зіркою. «Книга-мандрівка. Україна», 3 серія

https://www.youtube.com/watch?v=Ktb-0LRm2Pk

Гра «Чи знаєте ви вірші Тараса Шевченка?»

https://learningapps.org/6746516?fbclid=IwAR2V9Zap7ARIUQHSd5QpvCZx-xqeHYx22m6Kl_xRhsqi8qvE-77cfBNjeJE

Гра «Анаграми»

https://learningapps.org/6746732?fbclid=IwAR31zz8T1LekAZyCxPbJGZS-YeCI2uO_YOhPq8Sa8DME0J-F74iEFqHPAT8

2.


А чи має «суперсилу» буква або кома?

Запис слів під диктування. Гра зі словами з метою утворення нових слів

- Поміркуйте і скажіть, яку «суперсилу» (приховану можливість) має буква?

- Запишіть слова під диктування в стовпчик. Кран, лід, рис, тло, рай, доба, ім'я, дар

- Додайте до кожного слова одну літеру так, щоб з'явилося нове слово і запишіть його поруч в рядку.

кран- екран

лід- слід

рис- ірис

тло -тіло

рай -край

доба- здоба

ім'я- сім'я

дар -удар

- Яка «суперсила» є у літери? (Слова, які розрізняються лише однією буквою, мають різні значення ).

- Додаючи букву, чи утворювали ви споріднені слова? Щоб утворювалося споріднене слово, що слід додавати? (Частину слова: префікс, суфікс. )

- А чи може частина слова – префікс або суфікс – дорівнювати одній букві? (Так .)

- Утворіть за допомогою префіксу з-/с- слова від слів, які я диктуватиму:

Бити, фотографувати, жати, шити, мити, лити, пекти, терти, ховати.

- Яке правило ви використали, щоб правильно записати ці слова?

Читання речень із звертанням. Інтонація у висловлюваннях із звертанням. Розділові знаки в реченнях із звертанням

- Поміркуйте, як правильно вголос прочитати пару речень, щоб було зрозумілим значення кожного:

1. Віддай іграшку Петрику!

Віддай іграшку, Петрику!

2. Ходімо їсти бабусю.

Ходімо їсти, бабусю.

Робота в групах: прогнозування змісту твору за назвою та ілюстрацією (Додаток 1). Обговорення точок зору різних груп

(Питання в додатку):

- Розгляньте ілюстрацію . Про що може йтись у вірші/збірці з назвою «Лякація»?

- На вашу думку, Лякація – це істота? Чому?

- Які емоції передає жираф, зображений на обкладинці . З чого ви це зрозуміли?

- Яку рослину зображено на ілюстрації?

- Як акація може стосуватись назви твору?

Важливо! У ході обговорення з'ясовується, що жираф переляканий і, ймовірно, акація, намальована на обкладинці, це і є те, що його налякало. Слова акація та лякація - с півзвучні слова, римуються. Учні можуть припустити, що акація когось лякала і її прозвали лякацією.

Створення власного висловлення: «Як Лякаціяна акацію перетворилась» (Додаток 2). Перевірка орфограм. Редагування тексту. Презентація власних робіт

- Спробуйте написати фантастичну історію про те, як Лякація на акацію перетворилась .

- Перевірте орфограми, якщо вони трапилися в тексті.

- Обміняйтеся в парах текстами та прочитайте.

- Обговоріть, що вам сподобалося в текстах одне одного.

- Поміркуйте, чи варто вам уточнити щось в своєму тексті. Відредагуйте власний текст.


3.


Яка «суперсила» є у слів-назв дій?

Виразне читання/слухання вірша Івана Андрусяка «Лякація»

- Прочитайте вірш на с.17 у Хрестоматії.

- Про що йде мова в ньому?

- Чого боялись персонажі вірша?

- Чому зчинилася паніка?

- Хто розвіяв страхи? Як саме?

- Що треба було зробити іншим, щоб подолати страх?

Мовний експеримент: зміна за особами слів-назв дій. Значення особи

- Хто оповідач у цьому вірші? (Сам поет розказує читачам. )

- Як починається вірш? (Коли цвіте лякація ...)

- З ким спілкується поет? (Поет – читачі. )

- А як зміниться початок вірша (перший рядок), якщо зміниться оповідач. Наприклад, поет від імені акації буде розповідати про це. Як починатиметься вірш?

Коли я цвіту…

- З ким спілкується акація ? (Акація – читачі.)

- А як зміниться перший рядок, якщо, наприклад, поет нам розкаже, що жираф розмовляє з акацією і розказує їй, що її бояться усі, крім слона?

Коли ти цвітеш…

- З ким спілкується жираф ? (жираф – акація)

- Зверніть увагу на те, що слово-назва дії кожний раз змінювалося. У нас три форми слова-назви дії. Визначте закінчення в цих формах.

- Яка з цих форм слова має значення:

«дію виконує той, хто говорить» (цвіту )

«дію виконує той, з ким говорять» (цвітеш )

«дію виконує той, про кого говорять» (цвіте )

Важливо! Вказівка на те, що «дію виконує той, хто говорить» , «дію виконує той, з ким говорять», «дію виконує той, про кого говорять» є значенням особи . Закінчення, що виражають значення особи , називаються особовими закінченнями.

Учитель/учителька може поцікавитися в учнів, про яку суперсилу слів-назв дій можна говорити. Дитячі гіпотези можуть стосуватися того, що слова-назви дій, у яких є особові закінчення, не лише називають дію, а й додатково повідомляють, хто виконує цю дію: той, хто говорить, той, з ким говорять, або той, про кого говорять. .

Робота в парі: пошук слів, які мають певне емоційне забарвлення. Створення тематичного ланцюжка

- Знайдіть та випишіть з вірша слова, які пов'язані зі словом «страх». (Тремтять, лякаються, ховайтеся, страшна, боятись, паніка.)

- Уявіть, що ви поети і хочете написати вірш , де будуть панувати спокій та радість . Створіть тематичні ланцюжки з 3 - 4 слів до слів спокій та радість .

Продовження роботи над віршем

- Прочитайте вірш ще раз. Що, на вашу думку, є «помилковим» у записі цього вірша? (У ньому немає розділових знаків, усі слова пишуться з малої літери.)

- Як же виразно прочитати вірш, якщо немає розділових знаків? (Орієнтуватись на емоційне забарвлення слів та словосполучень.)

Робота в групі: редагування тексту (Додаток 3)

- Уявіть, що ви – редактори. У вас неабиякий досвід читання віршів. Спробуйте розставити розділові знаки (кома, крапка, знак оклику або знак питання, двокрапка, тире ) у вірші так, щоб його легко було виразно читати.

Д/з. Повправляйтесь у виразному читанні вірша для участі у фестивалі кращих виконавців вірша Івана Андрусяка «Лякація». За бажанням вірш можна вивчити. Також можна подбати про театральний костюм чи театральній реквізит, про пантоміму, якою можна супроводити виконання вірша.

І. Андрусяк «Лякація», с. 17, Хрестоматія 3, 4 кл.

4.


Яка «суперсила» проявляється в іграх зі словами?

Фестиваль кращих виконавців вірша Івана Андрусяка «Лякація»

Важливо! Учитель з'ясовує, скільки бажаючих хочуть взяти участь у фестивалі. Учні домовляються про послідовність або проводиться жеребкування. Якщо бажаючих багато, то фестиваль проводиться на декількох заняттях. Достатньо на одному занятті подивитися 3-5 виконавців. Учні самостійно вирішують: будуть вони читати вірш з пам'яті, чи з опорою на текст, чи будуть використовувати театральний костюм або театральний реквізит.

Робота в групах: гра «Фанти»

- Попрацюйте в групах. Розкладіть перед собою картки з конверта так, щоб не було видно, що на них написано. Нехай кожен учасник групи витягує картку, читає завдання або запитання і спробує його виконати (Додаток 4).

Виразне читання/слухання вірша Івана Андрусяка «Куди летять коти?» (Додаток 5)

- Прочитайте ще один вірш Івана Андрусяка.

- На думку автора, від яких слова утворене слово «котлета»? (Коти, літати .)

- Чи можна назвати таке пояснення грою слів?

- Де знайти тлумачення значення будь-якого слова? (У тлумачному словнику.)

- Користуючись смартфоном/планшетом, знайдіть тлумачення значення слова «котлета».

- Який найкоротший запит потрібно ввести, щоб отримати в мережі «Інтернет» вичерпну й точну відповідь на питання «Що таке котлета»?

Мовний експеримент: зміна за особами слів-назв дій

- Поміркуйте, що зміниться у вірші, якщо сама котлета буде розповідати цю історію (зветься – звуся, зваблює – зваблюю, до неї – до мене, котлету - мене ). Прочитайте вірш від імені котлети.

- Чи засмучена котлета тим, що її має з'їсти кіт?

Робота в групах: «Незвичайний словотвір» (Додаток 6)

- Малюки, коли вчаться розмовляти, дуже часто кумедно формулюють свої думки. Прочитайте кілька історій з життя малюків, поміркуйте і дайте відповіді на питання.

Історія 1

Сашко, 4 роки

-На ногах у мене нігті, а на руках – рукті?

- Чому хлопчик вигадав таку назву – «рукті?»

- А як би він міг назвати кігті, які ростуть на лапах тварин?

Історія 2

Мама увечері забирає запитує чотирирічну Лілію з садочка і запитує:

-А що це у тебе хвостики - один внизу, а інший вгорі?

Ліля, зітхнувши:

-Зів'яв.

- Чому дівчинка так відповіла на мамине питання?

- З чим дівчинка порівняла бантик, який сповз з волосся? (З зів'ялою квіткою).

- Чому саме так відповіла дитина, а не «сповз», «з'їхав» і т.д.?

Д/з. Запитайте в рідних, які цікаві слова або поєднання слів ви вигадували, коли були маленькими. Запишіть їх, а на наступному уроці ми їх зачитаємо і спробуємо здогадатись, що вони означають.
Додаток 1

- Розгляньте ілюстрацію. Про що може йтись у вірші/збірці з назвою «Лякація»?

- На вашу думку, Лякація — це істота? Чому?

- Які емоції передає жираф, зображений на обкладинці? З чого ви це зрозуміли?

- Яку рослину зображено на ілюстрації?

- Як акація може стосуватись назви твору?

Картинки по запросу "лякація"

Додаток 2

Додаток 3

Уявіть, що ви — редактори. У вас неабиякий досвід читання віршів. Спробуйте розставити розділові знаки (кома, крапка, знак оклику або знак питання, двокрапка, тире) у вірші так, щоб його легко було виразно читати.

ЛЯКАЦІЯ

коли цвіте лякація
усі птахи тремтять
і звірі всі лякаються
і люди гомонять
ховайтеся ховайтеся
вже бризнуло на цвіт
така страшна лякація
боятись її слід
тут паніка зчинилася
велика і страшна
і врешті докотилася
до дядечка слона
спинився слон принюхався
і мовив їм на те
як солодко і смачно як
акація цвіте

Додаток 4

1. Пригадайте і запишіть трискладове слово, у якому б у кожному складі була літера «а».

2. Назвіть слово, яке може вживатись лише у множині.

3. Доберіть римовані слова до слів «жити», «поле», «їжак», «літечко».

4. Як записати слово «робота» п’ятьма літерами?

5. Чим закінчується вечір, а починається ранок?

6. Чого найбільше має болото, менше має море і зовсім не має річка?

7. Замініть одним словом сполучення слів «як церковна миша».

8. Складіть слово з літер В,Я,Х,О.

9. Який молочний продукт можна перетворити на злак, прочитавши його справа на ліво?

10. Назвіть слово, яке однаково читається справа наліво і зліва направо.

11. Назва якої птиці складається з 40 літер «А»?

12. Якою косою не можна косити? А лисичку яку за хвоста не зловити?

Додаток 5

Додаток 6

Малюки, коли вчаться розмовляти, дуже часто кумедно формулюють свої думки. Прочитайте кілька історій з життя малюків, поміркуйте і дайте відповіді на питання.

Історія 1

Сашко, 4 роки

- На ногах у мене нігті, а на руках — рукті?

- Чому хлопчик вигадав таку назву — «рукті?»

- А як би він міг назвати кігті, які ростуть на лапах тварин?

Історія 2

Мама увечері забирає запитує чотирирічну Лілію з садочка і запитує:

- А що це у тебе хвостики — один внизу, а інший вгорі?

Ліля, зітхнувши:

- Зів'яв.

- Чому дівчинка так відповіла на мамине питання?

- З чим дівчинка порівняла бантик, який сповз з волосся?

- Чому саме так відповіла дитина, а не «сповз», «з’їхав» і т.д.?