Тижневі модулі з інтегрованого курсу «Українська мова» (3 клас) - Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко, Людмила Гуменюк, Оксана Волошенюк, Ольга Романюк 2019-2020


Тиждень 30

№ з/п

Дата

Проблемне запитання/ Тема

Орієнтовні види діяльності

Ресурси/Джерела


Змістові лінії та пропонований зміст

Взаємодіємо усно. Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета). Норми спілкування в різних комунікативних ситуаціях (знайомі та незнайомці). Сфери спілкування: навчання, сім'я, дозвілля, послуги тощо.

Взаємодіємо письмово. Адресат, мета, ситуація. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого). Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний).

Читаємо. Мета читання (розважитися, отримати інформацію, зрозуміти, переконатися тощо). Тексти зі щоденного життя. Інформаційні та інструктивні тексти (рахунки, запрошення, листи, зокрема електронні, анкети, зокрема онлайнові, інструкції, пам'ятки, оголошення тощо). Аналіз художнього тексту. Елементи сюжету: зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка. Проза, вірш та їх ознаки. Запитання до окремих абзаців і до тексту.

Досліджуємо мовлення. Позначення звуків, що чергуються, на письмі. Орфограми, пов'язані з чергуванням звуків. Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису. Значущі частини основи слова: префікс, корінь, суфікс.

Досліджуємо медіа . Мета і цільова аудиторія. Аудіокнижка, онлайн радіо. Засоби впливу на радіослухачів (інтонація, тембр, фононові шуми, музичний супровід).

Театралізуємо. Словесні і несловесні засоби для створення образу персонажа на сцені.

Примітка:

1. Завдання, спрямовані на формування та відпрацювання умінь та навичок (графічних, орфографічних, орфоепічних тощо), учитель може добирати додатково, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

2. У доборі тематики текстів враховується поточна тема інтегрованого курсу «Я досліджую світ» – ПОГОДА ВДОМА (квітень).

3. Робота з завданнями модуля передбачає використання учнями цифрових пристроїв.


1.


Чим словесні замальовки відрізняються від малюнків, зроблених олівцями?

Важливо! Завдання цього заняття учні можуть виконати самостійно, перевіряючи роботи в парах. Учитель/ка заздалегідь надсилає завдання та вказівки до них у вигляді додатків 1, 2.

Виразне читання вірша Анатолія Качана «Білі ночі в Одесі». Питання та завдання до тексту. Взаємоперевірка (Додаток 1)

Прочитай вірш Анатолія Качана «Білі ночі в Одесі» (Хрестоматія, с. 48) та виконай завдання.

1. Уяви, що видавництво замовило тобі створити 6 ілюстрацій до цього вірша. Поміркуй, що можна намалювати до кожної строфи (так називаються 4 рядки вірша, які відокремлюються одне від одного у вірші). Напиши, що буде на кожному малюнку. Орфограми в словах підкреслюй та перевіряй за текстом вірша або в інший спосіб.

Строфа

Малюнок

1 строфа

вул и ця, акації у квітах

2 строфа


Подумай, що із того, що намалював поет за допомогою слів, не можна намалювати за допомогою олівців або фломастерів. Чому?

2. Обери, з ким із однокласників ти хочеш обговорити свої ілюстрації. Зателефонуй та обговори. Чим різняться ваші уявні малюнки?

Визначення закінчення в словах. Визначення дієвідміни в словах-назвах дій. Взаємоперевірка (Додаток 2)

1. Знайди в тексті та запиши слова-назви дій до поданих слів-назв предметів.

Акації _______,________, _________.

Платан_________.

Маяк___________.

Хвиля__________.

Визнач у слів-назв дій закінчення. Скористайся для цього зміною форми слова за числом. Визнач дієвідміну.

2. Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ по е-mail або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

Рима у вірші. Визначення закінчення в словах

1. Знайди у вірші та запиши до поданих слів такі слова, які з ними римуються. Орфограми в словах підкреслюй та перевіряй за текстом вірша.

Вбранні -______.

Капітан - ______.

Моряк -________.

Хвилі - ________.

Визнач закінчення в записаних словах. Скористайся для цього зміною форми слова за числом. Чи в усіх словах є закінчення? У яких словах трапилося нульове закінчення?

2. Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ електронною поштою або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

3. Повправляйся у виразному читанні вірша для участі у фестивалі кращих виконавців вірша Анатолія Качана «Білі ночі в Одесі». За бажанням вірш можна вивчити. Попроси дорослих допомогти тобі зробити відео або аудіо запис твого виразного читання з пам'яті. Домовся, з ким із однокласників/однокласниць ти обміняєшся відео/аудіозаписами. Обговоріть враження по телефону.

Анатолій Качан «Білі ночі в Одесі», Хрестоматія для 3–4 кл., с. 48


2


Чому автори в казках часто обирають головними персонажами тварин?

Важливо! Учитель/ка може використати програму Zoom або іншу програму, яка дозволяє провести онлайнове обговорення з учнями, що їм вдалося зробити з попередніх завдань (див. Додатки 1–2) , а що викликало труднощі. Таке онлайнове спілкування може проводитися не з усім класом, а з групою учнів. Клас можна поділити на декілька груп і з кожною з них обговорити, як учні виконали завдання. Також у ході такого онлайнового заняття учитель/ка може розпочати роботу з твором Мар'яни Савки «Казка про Старого лева». Подальшу роботу з текстом учні зможуть провести самостійно, використовуючи додатки 3, 4.

Передбачення змісту твору Мар'яни Савки «Казка про Старого Лева» за уривком (Додаток 3)

1. Прочитай рядки з казки. Дай відповіді на питання та виконай завдання.

«У Відні колись він отримав освіту,

За час царювання об'їздив півсвіту,

У Греції, Швеції жив, у Бомбеї,

Бував у Венеції, бачив Париж,

Останнє кохання зустрів на Бродвеї –

Чимало побачив наш Лев дивовиж»

- Чи можна довести, про кого йтиметься в казці: про людину чи про тварину?

- Про яке царювання може згадуватися в цих рядках?

- Як ти розумієш слова «Лев дивовиж»?

- Попроси дорослих допомогти на карті світу знайти країни й міста, які відвідав Лев. Заповни таблицю. Орфограми в словах підкреслюй та перевіряй за текстом вірша або іншим способом.

Назва міста

Назва країни

- Пригадай чи розпитай своїх рідних, які міста або країни ти разом з ними або вони самостійно відвідали. Зафарбуйте улюбленим кольором назву того міста або країни, де була би ймовірною зустріч із Левом.

- Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ електронною поштою або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

Виразне читання твору Мар'яни Савки «Казка про Старого Лева» Хрестоматія, с 75–79) . Питання та завдання до тексту (Додаток 4)

- Прочитай уривок з твору Мар'яни Савки «Казка про Старого Лева» (Хрестоматія, с 75–79) та поміркуй, про кого ця казка: про тварин чи про людей .

- Чи були в тексті незрозумілі тобі слова? Обговори з кимось із дорослих, що означають слова, які трапилися у вірші: цукерня, шпондерок, кам'яниця, мансарда, високе походження .

- Поміркуй, чим можна пояснити те, що на с. 75 є два схожі написання: ринок і Ринок. Дізнайтеся за допомогою дорослих додаткову інформацію про те, як забудовувалися міста в давнину.

Вибіркове читання: пошук у тексті певної інформації

- Спробуй впевнитися, що твої однокласники уважно прочитали уривок. Придумай і запиши 4 питання, на які в тексті є відповіді. Наприклад: Що купує Лев на Галицькому ринку?

- Обери, кому з однокласників ти хочеш задати свої питання. Підготуйся до того, що і ти маєш відповісти на запитання однокласника або однокласниці. Зателефонуй та задай свої питання.

Перегляд відео «У Львові порахували всіх місцевих левів»

Переглянь відео «У Львові порахували всіх місцевих левів» за посиланням https://tsn.ua/video/video-novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-miscevih-leviv.html Попроси когось із дорослих подивитися відео разом з тобою.

Дивлячись відео, знайди відповіді на такі питання:

- Скільки років рахували левів у Львові?

- Скільки кам'яних левів у місті Львові?

- Чи згадуються львівські леви у книзі рекордів Гіннеса?

- Скільки левів на головному левиному будинку Львова?

- На скільки годин розраховане завдання для туристів відшукати 330 левів?

- Із якого матеріалу налагоджено виробництво левів у сучасному Львові?

Гра-драматизація «Казка на телебаченні»

Підготуйся до виразного читання уривка віршованої казки «Казка про Старого Лева» у стилі «казка на телебаченні». Повправляйся перед дзеркалом, читаючи вірш так, щоб періодично відривати погляд від рядків та дивитися на уявних глядачів. Використовуй жести. За можливості спробуй дібрати музичний супровід. За допомогою дорослих створи відеозапис.

Слухання власного виразного читання віршованої казки «Казки про Старого Лева» Мар'яни Савки. Самооцінювання

- Переглянь свій відеозапис читання цього вірша.

- Над чим тобі потрібно ще попрацювати, щоб отримати бажаний результат під час виразного читання?

Мар'яна Савка «Казка про Старого Лева», Хрестоматія 3–4 кл., с 75– 9)

Відео «У Львові порахували всіх місцевих левів»

Режим доступу: https://tsn.ua/video/video-novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-miscevih-leviv.html

3.


Як різні джерела допомагають отримати більше інформації про те, що цікавить?

Важливо! Учитель/ка може використати програму Zoom або іншу програму, яка дозволяє провести онлайнове обговорення з учнями, що їм вдалося зробити з попередніх завдань (див. Додатки 3–4) , а що викликало труднощі. Подальшу роботу з текстом учні зможуть провести самостійно, використовуючи додатки 5–7 .

Перегляд відео з уривком з твору Мар'яни Савки «Казка про Старого Лева», що не увійшов до Хрестоматії (Додаток 5)

- Переглянь анімовану казку, яку читає Віталій Козловський. Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=We7VSZc9Ngc

Обговорення переглянутого відео «Казка з Татом. Казка про Старого Лева» з використанням гугл-форми

- Виконай запропоновані завдання, заповнивши гугл-форму за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/1RiEWAZmzAD0GEShk2SDvySJb0W9EeLGhffcwD6s5YQc/viewform?fbclid=IwAR0M1R2kW5KnW07G7KvoPA1OZJqFZd3plfkkCRh3GPVhAfmILzYEALAmjJE&edit_requested=true

У разі сумніву щодо відповіді на питання переглянь ще раз відео.

Елементи сюжету казки

Дай відповіді на питання:

- Що спричинило усі події, про які розповідається в казці?

- Які важливі події можна виділити в цій історії?

- Що стало найнапруженішим моментом серед усіх подій?

- Чим завершується ця історія?

Розглянь схему сюжету казки або оповідання.

Спробуй побудувати схему сюжету «Казки про Старого Лева». Додай або прибери зайві кружечки, зроби поруч з кружечками короткі записи про відповідні події.

- Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ електронною поштою або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

Відео з уривком з твору Мар'яни Савки «Казка про Старого Лева»

Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=We7VSZc9Ngc

Гугл-форма з завданнями до відео «Казка з татом. Казка про Старого Лева» за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/1RiEWAZmzAD0GEShk2SDvySJb0W9EeLGhffcwD6s5YQc/viewform?fbclid=IwAR0M1R2kW5KnW07G7KvoPA1OZJqFZd3plfkkCRh3GPVhAfmILzYEALAmjJE&edit_requested=true

4.


Що є спільного між листами та листівками?

Лист як письмове висловлення. Частини тексту. Листівка (Додаток 6)

1. Розглянь заготовку для листівки.

2. Напиши листа від імені старого Лева одному із його друзів – Жирафі, Крокодилові або Слону – у формі листівки, де зліва має бути текст, а справа – адреса. Для цього використай альбомний аркуш. Поміркуй, якою маркою може скористатися Лев. Намалюй марку Лева.

Пам'ятай про три частини в будь-якому тексті:

Вступ

- На початку листа має бути ввічливе звернення до особи, якій ти спрямовуєш листа. Як ти звернешся?

Основна частина

- Про що буде цей лист?

Кінцівка

- Кожен лист завершується словами ввічливості із підписом, це може бути побажання. Як ти підпишеш свій лист від імені старого Лева?

- У яку країну ти відправиш свого листа? Що має бути вказано в адресі?

- Які відомості ти маєш надати про старого Лева в цьому листі, щоб друзі змогли його знайти?

3. Напиши листа-відповідь старому Леву від імені того, кому Лев адресував свій лист. Поміркуй, якою тепер має бути марка. Намалюй її. Не забудь про три частини листа (вступ, основна частина, кінцівка).

4. Обери, з ким із однокласників ти хочеш обговорити свої листи. Зроби фото своєї роботи та відправ по е-mail або Viber. Зателефонуй та вислухай враження. Також розглянь надіслані листи та поділися власними враженнями з товаришем. Обговоріть: 1) марку; 2) адресу; 3) привітання; 4) про що лист; 5) прощання.

Розв'язання життєвих ситуацій (аналогічно до тих, що складались у відео-уривку «Казка про Старого Лева».) Обговорення плану дій з дорослими (Додаток 7)

1. Прочитай перелік життєвих ситуацій, у яких можеш опинитися і ти, як опинилися й персонажі в «Казці про Старого Лева». Обговори з дорослими ймовірний план дій у таких ситуаціях.

Ситуація 1 . Ви знаходитесь вдома і помічаєте, що зі стелі дзюрчить вода…

Ситуація 2 . Як знайти потрібне вам місце, якщо ви загубили його адресу…

Ситуація 3 . Що потрібно робити, якщо на вас почали кричати і ображати…

Ситуація 4. Що потрібно робити, якщо ви випадково зіпсували чужу річ…

Складання повідомлення по телефону в критичних ситуаціях

Обери одну із запропонованих ситуацій та уяви, що ти повідомляєш про цю ситуацію по телефону. Запиши своє повідомлення, відповідаючи на три питання: 1) Що сталося? 2) Де ти? 3) Яка допомога потрібна?

Домовся з кимось із своїх однокласників обмінятися повідомлення. Зателефонуйте одне одному та прочитайте свої повідомлення. Обміняйтеся враженнями.

Важливо! Учитель/ка може використати програму Zoom або іншу програму, яка дозволяє провести онлайнове обговорення з учнями, що їм вдалося зробити з попередніх завдань (див. Додатки 5–7) , а що викликало труднощі.
Додаток 1

Прочитай вірш Анатолія Качана «Білі ночі в Одесі» (Хрестоматія, с. 48) та виконай завдання.

1. Уяви, що видавництво замовило тобі створити 6 ілюстрацій до цього вірша. Поміркуй, що можна намалювати до кожної строфи (так називаються 4 рядки вірша, які відокремлюються одне від одного у вірші). Напиши, що ти намалюєш на кожному малюнку. Орфограми в словах підкреслюй та перевіряй за текстом вірша або в інший зручний спосіб.

Строфа

Малюнок

1 строфа

вулиця, акації у квітах

2 строфа


3 строфа


4 строфа


5 строфа


6 строфа


Подумай, що із того, що намалював поет за допомогою слів, не можна намалювати за допомогою олівців або фломастерів. Чому?

2. Обери, з ким із однокласників ти хочеш обговорити свої ілюстрації. Зателефонуй та обговори. Чим різняться ваші уявні малюнки?

Додаток 2

1. Знайди в тексті «Білі ночі в Одесі» (Хрестоматія, с. 48) та запиши слова-назви дій до поданих слів-назв предметів:

Акації _______,________, _________.

Платан_________.

Маяк___________.

Хвиля__________.

Визнач у слів-назв дій закінчення. Скористайся для цього зміною форми слова за числом. Визнач дієвідміну.

Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ по е-mail або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

2. Знайди у вірші і запиши до поданих слів такі слова, які з ними римуються. Орфограми в словах підкреслюй та перевіряй за текстом вірша.

Вбранні -______.

Капітан - ______.

Моряк -________.

Хвилі - ________.

Визнач закінчення в записаних словах. Скористайся для цього зміною форми слова за числом. Чи в усіх словах є закінчення? У яких словах трапилося нульове закінчення?

Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ по е-mail або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

3. Повправляйся у виразному читанні вірша для участі у фестивалі кращих виконавців вірша Анатолія Качана «Білі ночі в Одесі». За бажанням вірш можна вивчити. Попроси дорослих допомогти тобі зробити відео або аудіо запис твого виразного читання з пам’яті. Домовся, з ким з однокласників/однокласниць ти обміняєшся відео/аудіозаписами. Обговоріть враження, використавши телефон.

Додаток 3

Прочитай рядки з казки. Дай відповіді на питання та виконай завдання.

У Відні колись він отримав освіту,

За час царювання об’їздив півсвіту,

У Греції, Швеції жив, у Бомбеї,

Бував у Венеції, бачив Париж,

Останнє кохання зустрів на Бродвеї —

Чимало побачив наш Лев дивовиж.

1. Чи можна довести, про кого йтиметься в казці: про людину чи про тварину?

2. Про яке царювання може згадуватися в цих рядках?

3. Як ти розумієш слова «Лев дивовиж»?

4. Попроси дорослих допомогти на карті світу знайти країни й міста, які відвідав Лев. Заповни таблицю. Орфограми в словах підкреслюй та перевіряй за текстом вірша або іншим способом.

Назва міста

Назва країни

5. Пригадай чи розпитай своїх рідних, які міста або країни ти разом з ними або вони самостійно відвідали. 6.Зафарбуй улюбленим кольором назву того міста або країни, де була би ймовірною зустріч з Левом.

6. Обери, з ким з однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ електронною поштою або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

Додаток 4

1. Прочитай уривок з твору Мар’яни Савки «Казка про Старого Лева» (Хрестоматія, с 75 — 79) та поміркуй, про кого ця казка: про тварин чи про людей .

- Чи були в тексті незрозумілі тобі слова? Обговори з кимось із дорослих, що означають слова, які трапилися у вірші: цукерня, шпондерок, кам’яниця, мансарда, високе походження.

- Поміркуй, чим можна пояснити те, що на с. 75 є два схожих написання: ринок і Ринок. Дізнайтеся за допомогою дорослих додаткову інформацію про те, як забудовувалися міста в давнину.

2. Спробуй впевнитися, що твої однокласники уважно прочитали уривок. Придумай і запиши 4 питання, відповіді на які є в тексті. Наприклад:

- Що купує Лев на Галицькому ринку?

Обери, кому з однокласників ти хочеш задати свої питання. Підготуйся до того, що і ти маєш відповісти на запитання однокласника або однокласниці. Зателефонуй та задай свої питання.

3. Переглянь відео «У Львові порахували всіх місцевих левів» за посиланням https://tsn.ua/video/video-novini/u-lvovi-porahuvali-vsih-miscevih-leviv.html Попроси когось із дорослих подивитися відео разом з тобою. Дивлячись відео, знайди відповіді на такі питання:

- Скільки років рахували левів у Львові?

- Скільки кам’яних левів у місті Львові?

- Чи згадуються львівські леви у книзі рекордів Гіннеса?

- Скільки левів на головному левиному будинку Львова?

- На скільки годин розраховане завдання для туристів відшукати 330 левів?

- Із якого матеріалу налагоджено виробництво левів у сучасному Львові?

4. Підготуйся до виразного читання уривка віршованої казки «Казка про Старого Лева» у стилі «Диктор телебачення». Повправляйся перед дзеркалом, читаючи вірш так, щоб періодично відривати погляд від рядків та дивитися на уявних глядачів. Використовуй жести. За можливості спробуй дібрати музичний супровід. За допомогою дорослих створіть відеозапис.

5. Переглянь свій відеозапис виразного читання цього вірша. Над чим тобі потрібно ще попрацювати, щоб отримати бажаний результат під час виразного читання?

Додаток 5

1. Переглянь анімовану казку, яку читає Віталій Козловський за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=We7VSZc9Ngc

2. Виконай запропоновані завдання, використавши гугл-форму за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/1RiEWAZmzAD0GEShk2SDvySJb0W9EeLGhffcwD6s5YQc/viewform?fbclid=IwAR0M1R2kW5KnW07G7KvoPA1OZJqFZd3plfkkCRh3GPVhAfmILzYEALAmjJE&edit_requested=true

У разі сумніву щодо відповіді на питання переглянь ще раз відео.

3. Дай відповіді на питання:

- Що спричинило усі події, про які розповідається в казці?

- Які важливі події можна виділити в цій історії?

- Що стало найнапруженішим моментом серед усіх подій?

- Чим завершується ця історія?

4. Розглянь уже знайому тобі схему сюжету казки або оповідання.

Спробуй побудувати схему сюжету «Казки про Старого Лева». Додай або прибери зайві кружечки, зроби поруч з кружечками короткі записи про відповідні події.

5. Обери, з ким із однокласників ти хочеш порадитися щодо правильності виконання завдання. Зроби фото своєї роботи та відправ по е-mail або Viber для перевірки. Також можеш зателефонувати й обговорити.

Додаток 6

1. Розглянь заготовку для листівки.

2. Напиши листа від імені старого Лева одному із його друзів — Жирафі, Крокодилові або Слону — у формі листівки, де зліва має бути текст, а справа — адреса. Для цього використай альбомний аркуш. Поміркуй, якою могла би бути марка Лева. Намалюй її.

Пам’ятай про три частини в будь-якому тексті:

Вступ

На початку листа має бути ввічливе звернення до особи, якій ти спрямовуєш листа. Як ти звернешся?

Основна частина

Про що буде цей лист?

Кінцівка

Кожен лист завершується словами ввічливості із підписом, це може бути побажання. Як ти підпишеш свій лист від імені старого Лева?

- У яку країну ти відправиш свого листа? Що має бути вказано в адресі?

- Які відомості ти маєш надати про старого Лева в цьому листі, щоб друзі змогли його знайти?

3. Напиши листа-відповідь старому Леву від імені того, кому Лев адресував свій лист. Поміркуй, якою тепер має бути марка. Намалюй її. Не забудь про три частини листа (вступ, основна частина, кінцівка).

4. Обери, з ким із однокласників ти хочеш обговорити свої листи. Зроби фото своєї роботи та відправ по е-mail або Viber. Зателефонуй та вислухай враження. Також розглянь надіслані листи та поділися власними враженнями з товаришем. Обговоріть: 1) марку; 2) адресу; 3) привітання; 4) про що лист; 5) прощання.

Додаток 7

1. Прочитай перелік життєвих ситуацій, у яких можеш опинитися і ти, як опинилися й персонажі в «Казці про Старого Лева». Обговори з дорослими ймовірний план дій у таких ситуаціях.

Ситуація 1. Ви знаходитесь вдома і помічаєте, що зі стелі дзюрчить вода…

Ситуація 2. Як знайти потрібне вам місце, якщо ви загубили його адресу…

Ситуація 3. Що потрібно робити, якщо на вас почали кричати і ображати…

Ситуація 4. Що потрібно робити, якщо ви випадково зіпсували чужу річ…

2. Обери одну із запропонованих ситуацій та уяви, що ти повідомляєш про цю ситуацію по телефону. Запиши своє повідомлення, відповідаючи на три питання:

1) Що сталося?

2) Де ти?

3) Яка допомога потрібна?

Домовся з кимось із своїх однокласників обмінятися повідомлення. Зателефонуйте одне одному та прочитайте свої повідомлення. Обміняйтеся враженнями.