Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу - Воронцова Т. В. 2019

6.4. Як створити безпечну і дружню до дитини школу
Глава 6. Уміння вчитися

Школа — складна соціальна система, забезпечення життєдіяльністі якої потребує одночасного врахування багатьох чинників.

Удосконалення навчального закладу передбачає системний аналіз поточного стану, планування заходів для посилення слабкий сторін, моніторингу процесу і оцінки результатів. Громадська організація «Здоров'я через освіту» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Міністерства освіти і науки України, розробило концепцію і онлайн інструменти «Безпечна і дружня до дитини школа» (http://scfs.multycourse.com.ua/ua/).

Основні ідеї успішно апробованої концепції представлено на слайдах:


Список використаних джерел

До параграфу 7.1:

1. Бадалев А.А. Теоретико-методологические аспекти изучения эмпатии / А. А. Бадалев, Т. Р. Каштанова // Групповая психотерапия при неврозах; под ред. Б.Д. Карвасарского, В.А.Мазуренко. - Л., 1975. - С. 11-19.

2. Кравченко Г.Ю. Інклюзивна освіта / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. - Х.: Ранок, 2014. - 144 с.

3. Лорман Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: [практ. посіб.] /Лорман Т., Деппелер Д., Харві Д.; [пер. з англ. Т. Клекота]. - К.: СПД-ФО Парашин І.С., 2010. - 296 с.

4. Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности / О. П. Санникова. - Одеса: Хорс, 1995.

5. Бойчук Ю. Д., Бородіна О. С., Микитюк О. М. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров'я: [монографія].

6. Рябовол Т. А. Соціально-психологічні чинники розвитку емпатії у молодших школярів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. А. Рябовол. - Режим доступу до ресурсу: https://is.gd/apOdN3.

До параграфу 7.2:

1. Навчально-методичний посібник «Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренера». Доступ до видання:

До параграфу 7.4:

1. Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» http://scfs.multycourse.com.ua/ua/