Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу - Воронцова Т. В. 2019Передмова

Глава 1. Нова парадигма освіти у глобальному світі

1.1. Глобальні виклики і пріоритети освіти XXI століття

1.2. Фокус на розвиток здатностей і компетентностей

1.3. Зміна ролі школи у житті дитини

1.4. Головні завдання і принципи НУШ

1.5. Ключові компоненти компетентісного навчання

Глава 2. Компетентнісне навчання

2.1. Поняття і види компетентностей

2.2. Базові психосоціальні компетентності

2.3. Ключові компетентності за переліком Європейського Союзу

2.4. Компетентності за видами множинного інтелекту

2.5. Ключові і галузеві компетентності НУШ

2.6. Ознаки компетентнісного навчання

2.7. Освітні ресурси для розвитку психосоціальних компетентностей учнів

Глава 3. Ключові ідеї і зміст курсу «Я досліджую світ»

3.1. Ключові ідеї

3.2. Зміст і очікувані результати

Глава 4. Вікові особливості розвитку дітей початкової школи

4.1. Розвиток і механізми дозрівання структур головного мозку дитини

4.2. Особливості розвитку учнів 1-4 класів

Глава 5. Методи навчання

5.1. Огляд інтерактивних методів

5.2. Структура уроку

Глава 6. Уміння вчитися

6.1. Умови ефективного навчання

6.2. Способи ефективного навчання

6.3. Навчальне середовище у класі

6.4. Як створити безпечну і дружню до дитини школу

Глава 7. Оцінювання процесу і результатів навчання

7.1. Оцінювання рівня і прогресу навчальних досягнень учнів

7.2. Особливості освітніх програм, що базуються на компетентністному підході

7.3. Ключові знання і вміння вчителя-тренера

7.4. Приклади оцінювання впливу навчальних програм

Глава 8. Ресурсне забезпечення курсу «Я досліджую світ»

8.1. Ресурси для навчання учнів

8.2. Підготовка вчителів

Список використаних джерел за алфавітом