Інформатика розробки уроків та методичні рекомендації - Нова українська школа - 2021

Комп'ютерні мережі

Мета:

навчальна: формувати уявлення про комп’ютерну мережу, її переваги;

розвивальна: розвивати увагу, пам’ять, словниковий запас, логічне мислення; формувати вміння робити висновки; формувати ІКТ- компетентності учнів та ключові компетентності для реалізації творчого потенціалу дітей;

виховна: виховувати інтерес до інформатики; формувати вміння слухати співрозмовника; виховувати повагу до думки інших.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: підручник «Сходинки до інформатики 3 клас автори: Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Ривкінд, робочі зошити «Сходинки до інформатики 3 клас автори: Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, програмне забезпечення, роздатковий матеріал.

Програмне забезпечення: «Поштовий голуб: Україна».

Хід уроку

І. Організаційна частина. (1 хв.)

1. Привітання.

- Подивіться один на одного і посміхніться. Подаруйте свою посмішку товаришу. Нехай вона допоможе йому успішно працювати на уроці.

- А девізом нашого уроку буде:

Думаю швидко, логічно міркую,

Кожну мить уроку ціную.

Усмішку другу і гостям дарую.

2. Ознайомлення з планом уроку.

(План написаний на «смайликах»)

3. Очікування. Вправа «Мікрофон».

- А щоб наш урок був цікавим, навчальним, продуктивним, веселим, світлим, загадковим,, то подумайте і скажіть, якими ви на уроці повинні бути? (Дисциплінованими, уважними, зібраними, активними, вправними, наполегливими…)

- Тому, що…

ІІ. Відтворення і корекція опорних знань (3 хв.)

1. «Лови помилку!».

(Учні отримують картки у яких допущені помилки у визначеннях інформативних понять. Завдання: виправити помилки. Перевірка з допомогою «Словника термінів»)

Картка № 1

У вигляді чого зберігаються усі дані на дисках?

Усі дані на дисках зберігаються у вигляді файлів. Кожен файл має своє ім’я. Файли різного вмісту мають однакові значки. Файли на комп’ютері можна упорядковувати, групувати за призначенням та розкладати на робочому столі.

Усі дані на дисках зберігаються у вигляді файлів. Кожен файл має своє ім’я. Файли різного вмісту мають різні значки. Файли на комп’ютері можна упорядковувати, групувати за призначенням та розкладати у папки.

Картка № 2

Що таке папки?

Сукупність відомостей про навколишній світ. (Помилка, тому що це визначення терміну «інформація»)

Групи файлів, які зберігаються під одним іменем.

Картка № 3

Що таке меню?

Список команд, що виводиться на екран і пропонується користувачу — це меню..

Контекстне меню, головне меню.

2. «Інформатична мозаїка».

(Учні отримують картки-пазли, на яких записані слова, з яких потрібно скласти поняття: комп’ютерна мережа)

Мережа — 1) об'єднання однорідних предметів, тварин або людей.

Мережа — 2) Сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів і т. ін., розташованих на певній території.

- А що вам відомо з уроків інформатики про комп’ютерну мережу?

- За допомогою чого з’єднуються комп’ютери в мережу?

3. «Шкала оцінювання».

У зошитах на шкалі оцінювання відмітити знання з цієї теми на початку уроку, а потім порівняти з результатами в кінці уроку.

ІІІ. Завдання уроку (1 хв.)

— Сьогодні на уроці ми …

ІV. Вивчення нового матеріалу.  

1. Слово вчителя.

Перші ЕОМ були призначені лише для швидкої обробки числових даних. Згодом обчислювальна техніка стала широко використовуватися в наукових дослідженнях, виробництві, освіті, побуті тощо. У користувачів віддалених один від одного комп'ютерів з'явилася потреба у швидкому обміні даними. Для цього було запропоновано об'єднати комп'ютери в єдину систему і таким чином передавати дані від одного комп'ютера до іншого. Так були створені комп'ютерні мережі.
Комп'ютерна мережа — це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, зв'язаних каналами передавання даних. У комп’ютерній мережі може бути об’єднана різна кількість комп’ютерів.

Створення комп'ютерних мереж відкрило нові можливості для електронного зв'язку. Сьогодні люди, що мають комп'ютери, можуть спілкуватися між собою, незважаючи на віддаль і час. З появою комп'ютерних мереж комп'ютер став своєрідним вікном у величезний світ інформації.
Основне призначення всіх комп'ютерних мереж — це спільний доступ до мережних ресурсів, спільне використання даних та швидкий обмін ними, спільне використання програмного забезпечення.

Усі комп’ютери в нашому кабінеті поєднані між собою за допомогою спеціальних дротів у комп’ютерну мережу. Вона обмежена територією нашого кабінету, тому це буде локальна мережа. Об’єднати комп’ютери можна не лише за допомогою дротів, а й за допомогою телефонної лінії, радіо- або супутникового зв’язку.

Лока́льна комп'ю́терна мере́жа являє собою об'єднання певного числа комп’ютерів на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею (WAN), локальна мережа зазвичай має більшу швидкість обміну даними, менше географічне покриття та відсутність необхідності використовувати запозиченої телекомунікаційної лінії зв'язку.

Локальна комп'ютерна мережа — комп'ютерна мережа для обмеженого кола користувачів, що об'єднує комп'ютери в одному приміщенні або в рамках одного підприємства.

Глоба́льна мере́жа — комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і включають в себе десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів). Для порівняння, Персональна мережа, Локальна мережа, Університетська мережа, або ж Міська мережа зазвичай не виходять за межі кімнати, будівлі, або ж специфічного регіону мегаполіса (тобто міста).

2. Робота з підручником. (с.50 -51)

- Щоб розширити ваші знання про комп’ютерні мережі, опрацюємо статтю підручника на с. 50-51 та пограємо у гру «Знав. Не знав. Хочу дізнатись»

- «Запитайлик» від Ганнусі та Олеся. (Робота у зошиті з друкованою основою. Виконання завдань № 2, 3, 4)

- Якщо ви уважно слухали вчителя та читали статтю підручника, то справитесь із «Запитайликом» від Ганнусі та Олеся.

№ 2. Що можна робити за допомогою комп’ютерних мереж?

(За допомогою комп’ютерних мереж можна обмінюватися даними; спільно їх використовувати.)

№ 3. Де можуть бути розміщені комп’ютери, об’єднані в мережу?

(Об’єднані в мережу комп’ютери можуть бути розташовані в одній кімнаті, одному будинку, районі, місті, країні або навіть у різних країнах.)

№ 4. Якими новими термінами ви повните свій словниковий запас?

Робота в парі.

Світ, що існує чи в комп'ютері, чи в нашій уяві, називається віртуальним.

3. Хвилинка відпочинку.

Гра «Мімічний настрій»

Гра «Жести»

V. Завдання для «Розумників та розумниць»

1. Практичне виконання завдань № 3, № 4 із рубрики «Для кмітливих» (підручник с. 53)

№ 3. Вісім учнів потиснули руки один одному. Скільки відбулося рукостискань?

Розв’язок. Перший учень потисне 7 іншим учням. Другий потисне руки 6 учням, оскільки з першим рукостискання вже відбулося. Третій учень потисне руку 5 іншим, оскільки з першим і другим учнями рукостискання вже відбулось. Таким чином, всього відбулося 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 рукостискань.

№ 4. Є три коробки, в кожній з яких дві кульки:дві зелені, дві червоні й одна зелена та одна червона. Але всі підписи на коробках неправильні. З якої коробки потрібно взяти одну кульку, щоб з’ясувати, які кульки лежать у якій коробці насправді?

Розв’язок. Візьмемо кульку з коробки з написом Різні. Можливі два варіанти.

1) Дістали зелену кульку. Тоді інша кулька теж буде зелена (в іншому випадку підпис буде вірним). У коробці з написом Червоні можуть знаходитися лише зелена і червона (в іншому випадку підпис буде вірним). У коробці з написом Зелені можуть знаходитися лише червоні кульки.

2) Дістали червону кульку. Тоді інша кулька теж буде червоною (в іншому випадку підпис буде вірним). У коробці з написом Зелені можуть знаходитися лише зелена і червона (в іншому випадку підпис буде вірним). У коробці з написом Червоні можуть знаходитися лише зелені кульки.

Таким чином, кульку потрібно витягти з коробки з написом Різні. Колір кульки визначає, що в коробці з відповідним написом знаходяться кульки різного кольору. А в третій коробці — кульки різних кольорів.

2. Диференційоване виконання завдань № 1, 2 із підручника та № 6 із зошита.

№ 1. Оскільки вибирання листів здійснюється 5 разів на день через рівні проміжки часу, то таких проміжків — 4. Із 7.00 години до 19.00 години пройшло (19 - 7) = 12 годин

Проміжок часу становить 12 : 4 = 3 години.

Перевіримо:

7 год + 3 год = 10 год

10 год + 3 год = 13 год

13 год + 3 год = 16 год

16 год + 3 год = 19 год

Вибирання листів з поштової скриньки здійснювалося 5 разів о 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00.

№ 2.      № 6

VІ. Практична діяльність учнів.

1. Повторення правил безпечної поведінки у комп’ютерному класі.

А) Давайте візьмемось за руки, утворимо локальну мережу, при цьому передамо інформацію, про правила безпечної поведінки у комп’ютерному класі.

2. Ознайомлення із програмою «Поштовий голуб: Україна». (с. 52)

- Ви вже знаєте, що світ, що існує чи в комп'ютері, чи в нашій уяві, називається віртуальним. Для спілкування в Internet і, використовуючи звичайну пошту, треба мати уявлення, де знаходиться місто, в якому живе наш друг. Тому не завадить знати карту України.

- Сьогодні ви будете допомагати голубу доставити листи у потрібні міста. На екрані ви бачите карту України, на якій позначені обласні центри. Поштовий голуб тримає конверт, на якому зазначено адресу — назву того міста, куди потрібно відправити лист. Знайдіть це місто на карті та клацніть на назві лівою кнопкою миші — і голуб доставить лист за адресою.

3. Практична робота учнів під керівництвом вчителя.

А) «Поштовий голуб: Україна».

Б) «Просторами України». (Додаткове завдання для учнів, які швидко впорались із завданням)

Завдання 1

Дізнайся і надрукуй назви найбільших міст України

VІІ. Підбиття підсумків навчальної діяльності.

- Над якою темою працювали протягом уроку?

- Що корисного ви взяли із сьогоднішнього уроку?

- Де ви можете це використовувати у своєму житті?

«Шкала оцінювання».

У зошитах на шкалі оцінювання відмітити знання з цієї теми в кінці уроку, а потім порівняти з результатами на початку уроку.

- Чи справдились ваші очікування?

Домашнє завдання. Опрацювати статтю підручника, № 5 у зошиті.

Додатково: зашифрувати нові поняття.