Інформатика розробки уроків та методичні рекомендації - Нова українська школа - 2021

Етапи створення інформаційної моделі в різних програмних середовищах

Мета: сформувати поняття моделі, предметної галузі, інформаційної моделі, матеріальної моделі; розвивати вміння узагальнювати, міркувати, виділяти головне та систематизувати здобуту інформацію, застосовувати знання на практиці; виховувати інформаційну культуру учнів, інтерес до вивчення інформатики.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютер, презентація з теми, роздатковий матеріал.

Методи роботи: гра «Обери правильно», гра «Незакінчене речення».

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Проблемне визначення теми уроку

Учням пропонується наступний ребус (Відповідь: Модель).

- Чому ми почали наш урок саме з розшифрування даного ребуса? Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Моделювання». Сьогодні ми дізнаємося, що таке модель, предметна галузь, інформаційна модель.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Людина завжди намагалася пізнати світ навколо себе та дослідити об’єкти, які її оточують. Але не завжди це дослідження є можливим. Так, наприклад, неможливим є дослідження космічних об’єктів, які знаходяться на великій відстані, оскільки людство, ще не має таких космічних апаратів дістатися їх; існують дослідження, що дуже дорого коштують. В таких випадках доцільним є використання моделей об’єктів.

ІV. Виклад нового матеріалу

Нас оточує безліч об’єктів.

Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу або з яким виконують дії, називають об’єктом.

Модель об’єкта - це спрощений аналог певного реального об’єкта. Модель враховує лише суттєві властивості об’єкта, необхідні для розв’язання конкретного завдання.

Моделями об’єктів є знайомі вам карта України і глобус, моделі органів людини, план спортивного майданчика школи. Моделями явищ є малюнок веселки, звукозапис співу птахів, відеозапис північного сяйва.

Моделі застосовують, коли реальний об’єкт складно або неможливо дослідити. (наприклад, модель клітини рослини).

Якщо об’єкт має багато різноманітних властивостей, то створюють його модель, яка обов’язково має ті властивості, що досліджуються. Наприклад, глобус має форму, наближену до форми земної кулі, подібне до земного розташування континентів, океанів, країн тощо.

Процес створення моделі називається моделюванням.

Моделі можуть бути матеріальні та інформаційні.

Матеріальна модель - це модель об’єкта, подана у вигляді його предметної копії, її ще називають макетом. Іграшки, опудала тварин, муляжі, глобус - усе це приклади матеріальних моделей.

Інформаційна модель - це модель об’єкта, подана у вигляді його опису. Наприклад, карта земної кулі, портрет письменника, твір з описом дощу, фотографія блискавки - це приклади інформаційних моделей.

Інформаційні моделі подаються у вигляді:

- схем;

- таблиць;

- креслень тощо.

Розглянь малюнки.

Макет    Об’єкт    Креслення

На одному з них зображено реальний об’єкт — літак, на решті — його моделі. Кожна з моделей має своє призначення.

Інформаційну модель можна створити за допомогою різноманітних програмних засобів:

Текстових   Графічних   Редакторів

 редакторів   редакторів   презентацій тощо

Добір програм для створення інформаційної моделі залежить від того, яка мета створення моделі.

V. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда

1) Наведіть приклади інформаційних моделей, які ви бачили у вашому кабінеті.

2) Наведіть приклади матеріальних моделей, які є у вас вдома.

2. Гра «Обери правильно»

До якої моделі відноситься даний об’єкт?

✵ макет літака (матеріальна);

✵ збірник поезії (інформаційна);

✵ портрет Кобзаря (інформаційна);

✵ глобус (матеріальна);

✵ накреслений план евакуації у школі (інформаційна);

✵ формула периметра прямокутника (інформаційна);

✵ список учнів класу (інформаційна);

✵ манекен в магазині одягу (матеріальна);

✵ карта твого міста (інформаційна).

3. Робота за комп’ютером

1) Інструктаж БЖД.

2) Інструктаж вчителя;

3) Робота за комп'ютером;

4) Вправи для корекції зору.

VII. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія

Учням пропонують закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись...»