Інформатика розробки уроків та методичні рекомендації - Нова українська школа - 2021

Створення презентації на довільну тему. Проведення презентації

Компетентності учнів на уроці:

Спілкування державною мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, факти та погляди (через застосування мультимедійних засобів).

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Соціальна та громадянська компетентності. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Дотримання прав людини.

Обізнаність та самовираження у сфері культури. формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї.

Тип уроку: урок практичного застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: комп’ютер, проектор, флешка, дидактична картка, підручник, зошит із друкованою основою (автор Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд).

Хід уроку

1. Організація навчальної діяльності.

2. Актуалізація опорних знань

Перевірити робочий зошит з теми «Знайомся презентація» (сторінка 42-51.)

3. Повідомлення теми і мети уроку.

Створення презентації на довільну тему. Проведення презентації.

Учні повинні вдосконалити навички створення презентації на довільну тему в середовищі електронних презентацій, навчитись робити тематичну добірку фотографій і відповідних текстів.

4. Узагальнення та систематизація знань.

1) Згадати етапи створення презентації (Робочий зошит с. 53 впр.2.).

2) Вибрати тему презентації. Підготувати макет презентації.

5. Розминка

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/courseware/4f716cdba2dc4f7287272a0c47156d26/96bfffea764746b8811d1a6c49f8f26e/

6. Повторення правил поведінки та безпечної роботи в комп’ютерному класі.

Учні по черзі називають правила, учитель коригує їхні відповіді.

7. Закріплення умінь і навичок.

Робота за комп’ютером (роздати учням алгоритм роботи).

Створити презентацію на довільну тему, згідно алгоритму.

Оформити презентацію.

8. Вправи для очей

— Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, розплющити на 3-5 секунд, повторити 6-8 разів.

— Швидко моргати протягом 1-2 хвилин.

— Дивитись удалину перед собою 2-3 секунди.

9. Робота за комп’ютером.

Додати текст. Розмістити малюнки. Зберегти презентацію.

10. Демонстрація презентації.

1) Переглянути.

2) Доопрацювати.

3) Підготувати усний виступ.

4) Продемонструвати презентацію.

11. Підсумки. Рефлексія.

Продовжити речення

✵ Новим для мене було…

✵ Найбільше на уроці сподобалось…

✵ На наступних уроках хотів би повторити…

✵ Труднощі виникли…

12. Алгоритм роботи

1. Відкриваємо потрібне програмне забезпечення

Меню Пуск → Всі програми → Microsoft Office → PowerPoint2010

2. Вибрати дизайн для презентації

3. Створити 5-6 слайдів, перший слайд титульний.

Вибрати ось такий тип слайду (окрім першого):

4. Дати заголовок кожному слайду.

5. Надрукувати потрібний текст.

6. Додати зображення на кожен слайд.

7. Зберегти свою презентацію

Файл → Зберегти як.. → Бібліотека → Документи → вказати ім`я файлу: Прізвище_клас_тема. → Зберегти

Наприклад: Саноцька_3-Ж_Пори_року

8. Переглянути презентацію та виправити недоліки: обрати вкладку Показ слайдів Із першого слайду

9. Продемонструвати учням та вчителю свою презентацію.