Інформатика розробки уроків та методичні рекомендації - Нова українська школа - 2021

Створення, переміщення текстових полів та зображень на слайдах

Ключові компетентності:

- Вміння усно і письмово висловлювати й тлума чити поняття, думки.

- Інформаційно-цифрова компетент ність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в публічному просторі та приватному спілкуванні.

- Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

- Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації власного навчального процесу, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

- Здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: проектор, екран, робочий зошит, комп’ютер , маркер для дошки , дидактичні картки.

Програмне забезпечення: Microsoft Office PowerPoint.

Хід уроку

І. Організація класу.

Перевірити готовність до уроку.

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань.

Завдання на дошці

1) Підпиши назви пристроїв, які необхідні для електронної презентації.

2) Заповни схему. (Зверху види об’єктів, які можуть бути додані до презентації, знизу - приклади).

3) Познач дії, що належать до процесу редагування.

4) Підпиши назву кожної складової слайду, використовуючи слова-підказки.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1) Повідомлення теми і мети уроку.

Тема: Робота із зображеннями для презентації.

Мета: Учні повинні освоїти різні способи додавання зображень до слайда презентації; опрацьовувати зображення; закріпити вміння працювати зі слайдами та текстом на них. Згадати гігієнічні навички роботи в комп’ютерному кабінеті.

2) Сприймання нового матеріалу, його усвідомлення.

Щоб додати зображення до презентації потрібно вибрати меню

Вставка → Рисунок → Вибрати потрібне зображення із бібліотеки

Робота у робочому зошиті с. 50-51 впр. 1, 2. (автори Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд)

3) Первісне застосування знань.

На листках створюємо макет презентації за темою «Пори року». Учні самостійно пишуть текст і заголовок для слайдів, відповідно до теми презентації.

4) Розминка всього тіла.

Перегляд і повторення вправ.

(https://www.youtube.com/watch?v=GWES_hGEkFQ)

5) Застосування знань в стандартних умовах.

Робота за комп’ютером. Створення комп’ютерної презентації за готовим макетом. Зображення для презентації збережені Бібліотека → Зображення.

Зберегти презентацію Бібліотека → Документи. Вказати ім`я файлу прізвище і клас.

6) Вправи для очей.

IV. Підсумок уроку.

Дати відповідь на питання Чи вмію Я?

1. Створити слайд.
2. Додати до презентації текст.
3. Додати до презентації зображення.
4. Зберегти презентацію.