Трудове навчання розробки уроків та методичні рекомендації - Нова українська школа - 2021

Збирання виробу. Свердлення отворів у сортовому прокаті

МЕТА:

НАВЧАЛЬНА: забезпечити засвоєння знань про свердління отворів у сортовому прокаті; формувати вміння виконувати отвори в сортовому прокаті.

РОЗВИВАЛЬНА: розвивати увагу, технологічне мислення, культуру праці;

ВИХОВНА: виховувати працелюбність, дисциплінованість, бережливе ставлення до інструментів.

ТИП УРОКУ: комбінований.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВ НА УРОЦІ: фронтальна і групова робота.

МЕТОДИЧНЕ ОСНАЩЕННЯ УРОКУ: презентація «Машини для свердлення» відео фрагмент, наочні посібники, ноутбук, проектор.

ОБЛАДНАННЯ: свердлильний верстат, дриль, заготовки з сортового прокату, набір свердел, захисні окуляри.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: креслення, фізика.

ХІД УРОКУ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

- Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.

- Створення в класі робочої атмосфери.

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ УЧНІВ

Запитання. Згадайте, де ви бачили в домогосподарстві використовування приладу для свердління отворів?

Відповідь учнів.

Прийом «Мій досвід»

- Про свердлення отворів мені відомо…

- Я користувався такими інструментами для свердління.

- Мої досягнення у свердлінні отворів полягають…

- Я виконував отвори в таких матеріалах…

- У мене найкраще виходило…

- Мені було важко..

3. МОТІВАЦІЯ УЧБОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ

Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

На попередніх уроках ми познайомилися з технологіями; розмічання, різання, рубки, опилювання, сформували навички роботи з різноманітними інструментами.

Прийом «Продовжте речення»

- Сьогодні я маю намір…

- Тема уроку для мене цікава тим, що..

- Для мене важливо…

- Я планую…

Досягненням нашої роботи став комплексний виріб з сортового прокату та деревини совок. Подивиться, у вас на робочому місці є графічне зображення виробу «креслення».

Image

Запитання: Скажіть , що нам потрібно зробити з нашим виробом? Які інструменти, прилади ми будемо використовувати?

Відповідь учнів.

Щоб закінчити виріб, необхідно засвоїти ще одну технологічну операцію, це свердління.

4. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Запитання: Як ви розумієте поняття свердління?

Відповідь учнів. Слайд 1.

Сутність свердління полягає в тому, що процес різання здійснюється обертальним і поступальним рухами різального інструмента (свердла). Щодо своєї осі. Цей рух створюється за допомогою ручних (коловорот, дриль), або механізованих (електричної дрилі) пристосувань, а також верстатів (свердлильних, токарних).

Прийоми свердління. Отвори свердлять по попередній розмітці. Попередньо на деталь наносять осеві риски, потім керном роблять невеликі конічні поглиблення, отримувані за кернення (керни), направляють свердло точно по осі майбутнього отвору. Під час свердління, щоб не зламати свердла, потрібно строго зберігати заданий напрямок.

Image

Запитання: Які бувають отворі? Поясніть?

Відповідь учнів. Слайд 2.

Image

Запитання: Що таке свердло?

Відповідь учнів. Слайд 3, 4.

Image

Image

І так, ми розглянули поняття свердління, але ми не зможемо просвердлити отвір за допомогою рук. Як ви думаєте, що потрібно для свердління?

Відповідь учнів. Слайд 5.

Image

5. ПРАКТИЧНА РОБОТА (СВЕРДЛІННЯ ОТВОРІВ. ЗБИРАННЯ ВИРОБУ)

При збиранні виробу ми будемо працювати з інструментами і матеріалами, які знаходяться на робочому місці, це: викрутка, рисувалка, шліфувальний папір, керн, напилок, саморізи, слюсарні лещата, дриль, захисні окуляри.

- Вступний інструктаж.

- Визначення мети практичної роботи.

- Послідовність виконання роботи згідно технологічної карти.

- Самостійна робота учнів.

6. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

С

Я

Р

И

Л

Ь

В

К

О

Р

Т

К

Е

О

Т

В

А

Е

Р

Н

К

Е

Т

Р

Д

Д

У

Р

С

Н

Л

С

В

Е

Р

О

І

Н

Н

Я

Д

Л

Прийом «Лінійний кросворд»

7. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ. МОТИВАЦІЯ ОЦІНОК

Анкета самоаналізу.

На уроці я працював

активно

пасивно

Власною діяльністю на уроці я

задоволений

незадоволений

За урок я

не втомився

втомився

Урок здався мені

тривалим

коротким

Матеріал уроку був для мене

зрозумілим

незрозумілим

Мету практичної роботи на уроці

досягнено

не досягнено