Календарно-тематичний план бінарних уроків читання і письма (інтегрований курс «Дивослово»)

1 клас. 2018/2019 навчальний рік. I семестр. 2 чверть (8 тижнів)

ПЕРЕДМОВА

Інтегрований курс «Дивослово» для першого класу початкової школи побудований відповідно до Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Інтегрований курс створено з метою реалізації Концепції Нової української школи. Теми курсу відповідають темам модельної навчальної програми для 1-го класу, яка створена на основі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

Опрацювання змістових ліній курсу має призвести до таких найважливіших очікуваних результатів у здатностях учнів першого класу:

взаємодіємо усно (з увагою сприймає діалогічне і монологічне висловлення, доречно реагує на інформацію; будує власні висловлювання; дотримується норм спілкування, використовує відповідну до ситуації спілкування лексику, ввічливі слова, невербальні засоби);

читаємо (читає вголос і мовчки різні тексти; прогнозує орієнтовний зміст тексту; малює або добирає ілюстрації до тексту, створює аплікації, ліпить тощо);

взаємодіємо письмово (обмінюється елементарними письмовими повідомленнями; аналізує грамотність написаного й удосконалює його за порадами вчителя);

досліджуємо медіа (висловлює власні думки і почуття з приводу мультфільмів, коміксів, дитячих журналів, комп’ютерних ігор, реклами та ін.; створює прості медіапродукти за допомогою вчителя);

досліджуємо мовлення (читає вголос окремі склади і слова, невеликі доступні за змістом тексти; позначає звуки буквами на письмі; опановує українські вимову і правопис; досліджує виражальні можливості слів; експериментує з мовними одиницями);

театралізуємо (використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для інсценування текстів; обговорює враження від драматизації з позиції учасника і глядача; ділиться театральним досвідом).

Одним із головних документів у роботі вчителя є календарно-тематичний план, за допомогою якого фахівець планує свою роботу протягом навчального року. Запропонованим «Календарно-тематичним планом» учитель може користуватися творчо, використовуючи його як орієнтир для розробки власних планів-конспектів уроків з курсу «Дивослово».

Друга частина календарно-тематичного плану курсу «Дивослово» розрахована на 8 тижнів (9–16 тиждень навчального року), відповідає другій частині навчального зошита «Дивослово».

Календарно-тематичний план бінарних уроків читання і письма (інтегрований курс «Дивослово»)

1 клас. 2017/2018 навчальний рік. I семестр. 2 чверть (8 тижнів)

Дивослово

Становлення мовно-мовленнєвої особистості,
формування ключових компетентностей

Читання

Письмо


1

2

3

І семестр. 2 чверть (8 тижнів)

Тиждень 9. Ігри та розваги


29. Улюблені ігри. Звук [у], букви У, у

29. Письмо малої та великої букв у, У. Ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднанням літер. Закріплення умінь записувати вигуки

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— розрізняє голосні та приголосні тверді і м’які звуки;

— визначає позицію голосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— позначає на письмі голосний звук [у] в окремому складі і після твердого приголосного буквами У, у;

— за можливості якісно зображує друковані й писані літери;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою;

— використовує верхнє безвідривне поєднання літер ау;

— робить звуковий аналіз слова з опорою на готову схему, задану кількість звуків і з допомогою вчителя.

Комунікативні вміння:

— використовує інтонацію і тембр голосу для читання вигуків з різним настроєм;

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комплекс наскрізних умінь:

— користується «Правилом піднятої руки»;

— у разі потреби звертається із запитанням або по допомогу до вчителя чи однокласників;

— відокремлює своє знання від незнання, оцінює власні успіхи;

— виокремлює, що було нового на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

30. Святковий салют. Звук [у], букви Ю, ю.Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі

30. Письмо малої букви ю. Закріплення умінь використовувати верхнє, середнє та нижнє поєднання під час письма буквосполучень

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— розрізняє голосні та приголосні тверді і м’які звуки;

— визначає позицію голосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— позначає на письмі голосний звук [у] в прямому складі після м’якого приголосного буквою ю;

— використовувати верхнє, середнє та нижнє поєднання під час письма буквосполучень;

— знаходить серед запропонованих букви ю, що не відповідають нормам написання;

— за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— користується різними джерелами інформації;

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комплекс наскрізних умінь:

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду;

— радіє пізнанню нового;

— виокремлює, що було нового на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

31. Небезпечні ігри. Звук [и], букви И, и

31. Письмо малої та великої букв и, И. Закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— розрізняє голосні та приголосні тверді і м’які звуки;

— визначає позицію голосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— позначає на письмі голосний звук [и] після твердого приголосного буквою и;

— за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою;

— використовує верхнє і середнє поєднання літер иа, иута записує вигуки;

— розуміє, що таке багатозначне слово;

— вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів — назв шкільного обладнання;

— усвідомлює необхідність якісного зображення елемента для написання літер.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— доводить небезпеку ігор у неправильному місці;

— пояснює, які місця є безпечними для ігор.

Комплекс наскрізних умінь:

користується «Правилом піднятої руки»;

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду;

— розуміє, коли можна виконувати завдання самостійно, а коли — разом;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

32. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 10. Я і театр


33. Шкільна вистава. Звук [і], букви І, і.Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі

33. Письмо малої та великої букв і, І. Закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— розрізняє голосні та приголосні тверді і м’які звуки;

— визначає позицію голосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— позначає на письмі голосний звук [і] в окремому складі і після твердого приголосного буквами І, і;

— за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою;

— визначає слова з буквою і за малюнком;

— використовує верхнє і середнє поєднання літер оі, аі та записує вигуки;

— усвідомлює необхідність якісного зображення елементадля написання літер;

— розуміє, що буква і може використовуватися для поєднання слів.

Комунікативні вміння:

— користується різними джерелами інформації;

— працюючи в парі, складає діалог за сюжетним малюнком, запитаннями вчителя й опорними словами.

Комплекс наскрізних умінь:

— називає видову групу предметів одним родовим словом;

— розповідає про що дізнався / дізналася на уроці;

— вибирає серед написаних самостійно букв 2–3 найвдаліші;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

34. Екзотичні тварини. Звук [е], букви Е, е. Узагальнення знань про букви, що позначають голосні звуки

34. Письмо малої і великої букв е, Е. Узагальнення знань про букви, що позначають голосні звуки

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— розрізняє голосні та приголосні тверді і м’які звуки;

— визначає позицію голосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— позначає на письмі голосний звук [е] в окремому складі і після твердого приголосного буквами Е, е;

— використовує верхнє і середнє поєднання літер еі, еа та записує вигуки;

— усвідомлює необхідність якісного зображення елемента для написання літер;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою;

— будує звукові моделі слів — назв тварин;

— учиться розгадувати ребуси.

Комунікативні вміння:

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками;

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду.

Комплекс наскрізних умінь:

— аналізує те, що відбувається в класі, групі;

— розповідає, про що дізнався / дізналася на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

35. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 11. Мода


36. У перукарні. Звуки [р], [р’], букви Р, р

36. Письмо малої букви р

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [р] та м’який [р’];

— позначає на письмі приголосний звук [р], [р’] буквою, р;

за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— читає та записує склади, слова з літерою р;

— співставляє звукову модель слова та малюнок;

— знаходить серед запропонованих букви р, що не відповідають нормам написання;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— користується на доступному рівні всіма видами мовленнєвої діяльності (слухає, говорить, читає, пише);

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду;

— обирає словесні засоби спілкування, доречно їх застосовує.

Комплекс наскрізних умінь:

— уточнює, що було складно на уроці, і що зміг / змогла зробити вдало;

— усвідомлює новий навчальний матеріал шляхом поєднання вже відомого;

— користується «Правилом піднятої руки»;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

37. Прилади-помічники. Закріплення звукових значень букв Р, р,читання з ними

37. Письмо великої букви Р

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає склади із буквою р;

— називає слова — назви приладів із буквою р, будує їх звукові моделі;

— позначає на письмі велику літеру Р, записує буквосполучення, слова з буквою Р;

— списує за зразком слова, речення.

Комунікативні вміння:

— користується різними джерелами інформації;

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комплекс наскрізних умінь:

— виокремлює, що було нового на уроці;

— знаходить відмінності між малюнками;

— встановлює дружні стосунки з однокласниками;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

38. Дитячі мрії. Звуки [м], [м’], букви М, м

38. Письмо малої букви м

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [м] та [м’];

— позначає на письмі приголосний звук [м], [м’] буквою м;

— за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— читає, друкує та записує склади, слова, речення з літерою м;

— за можливості читає вірш;

— розгадує ребус;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— міняє темп мовлення за завданнями учителя;

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками.

Комплекс наскрізних умінь:

— добирає індивідуальне обладнання до уроку, розкладає його в належному порядку;

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— розповідає про те, що відбувається на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

39. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 12. Пригоди крапельки води


40. Відпочинок на морі. Закріплення звукових значень букв М, м,читання з ними

40. Письмо великої букви М

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає склади, слова та речення з буквою М, м;

— позначає на письмі велику літеру М;

— знаходить серед запропонованих букви М, що не відповідають нормам написання;

— за можливості читає мирилки;

— читає і доповнює речення, використовуючи малюнки;

— складає невелике зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— міняє темп мовлення за завданнями учителя;

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками.

Комплекс наскрізних умінь:

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— розповідає про те, що відбувається на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

41. Дні тижня. Звуки [в], [в’], букви В, в

41. Письмо малої букви в

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [в] та м’який [в’];

— позначає на письмі приголосний звук [в], [в’] буквою в;

— за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— читає, друкує та записує склади, слова з літерою в;

— за можливості читає вірш;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— користується різними джерелами інформації;

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— називає дні тижня за порядком;

— користується на доступному рівні всіма видами мовленнєвої діяльності (слухає, говорить, читає, пише).

Комплекс наскрізних умінь:

користується «Правилом піднятої руки»;

— виокремлює, що було нового на уроці;

— у разі потреби звертається із запитанням або по допомогу до вчителя чи однокласників;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

42. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 13. Зима


43. Вареники від Валерика. Закріплення звукових значень букв В, в,читання з ними

43. Письмо великої букви В

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає склади, слова та речення з буквою В, в;

— позначає на письмі велику літеру В;

— читає, друкує та записує склади, слова, речення з літерою В;

— за можливості читає скоромовки;

— будує звукову модель слова;

— читає і доповнює речення, використовуючи малюнки;

— складає невелике зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— висловлює припущення щодо змісту основної частини тексту;

— користується різними джерелами інформації;

— працюючи в парі, складає діалог за сюжетним малюнком, запитаннями вчителя й опорними словами.

Комплекс наскрізних умінь:

— розповідає, про що дізнався / дізналася на уроці;

— тлумачить факти, поняття, терміни щодо теми уроку;

— вибирає серед написаних самостійно букв 2–3 найвдаліші;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

44. Відпочинок у Буковелі. Звуки [л], [л’], букви Л, л

44. Письмо малої букви л

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [л] та м’який [л’];

— позначає на письмі приголосний звук [л], [л’] буквою л;

— за можливості якісно зображує друковані і писані літери;

— читає та записує склади, слова з літерою л;

— за можливості читає вірш;

— списує з друкованого тексту;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду;

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— користується на доступному рівні всіма видами мовленнєвої діяльності (слухає, говорить, читає, пише).

Комплекс наскрізних умінь:

добирає індивідуальне обладнання до уроку, розкладає його в належному порядку;

— уточнює, що було складно на уроці, і що зміг / змогла зробити вдало;

— усвідомлює новий навчальний матеріал шляхом поєднання вже відомого;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

45. Телефонні розмови. Закріплення звукових значень букв Л, л,читання з ними

45. Письмо великої букви Л

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає склади, слова та речення з буквою Л, л;

— позначає на письмі велику літеру Л;

— читає та записує склади, слова, речення з літерою Л;

— списує з друкованого тексту;

— читає текти;

— розгадує ребуси;

— читає і доповнює речення, використовуючи малюнки;

— складає невелике зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— користується різними джерелами інформації;

— працюючи в парі, складає діалог за сюжетним малюнком, запитаннями вчителя й опорними словами.

Комплекс наскрізних умінь:

— розповідає, про що дізнався / дізналася на уроці;

— обирає словесні засоби спілкування, доречно їх застосовує;

— вибирає серед написаних самостійно елементів 2–3 найвдаліші;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

46. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 14. Таємниці космосу


47. Таємниці космосу. Звуки [н], [н’], букви Н, н

47. Письмо малої букви н

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [н] та м’який [н’];

— позначає на письмі приголосний звук [н], [н’] буквою н;

— читає, друкує та записує склади, слова, речення з літерою н;

— за можливості читає тест;

— розгадує ребус;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— міняє темп мовлення за завданнями учителя;

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками.

Комплекс наскрізних умінь:

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— відокремлює своє знання від незнання, оцінює власні успіхи;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

48. Маленькі майстрині. Закріплення звукових значень букв Н, н,читання з ними

48. Письмо великої букви Н

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає склади, слова та речення з буквою Н, н;

— позначає на письмі велику літеру Н;

— читає і доповнює речення, використовуючи малюнки;

— за можливості читає мирилки;

— складає невелике зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

— міняє темп мовлення за завданнями учителя;

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками.

Комплекс наскрізних умінь:

— тлумачить факти, поняття, терміни щодо теми уроку;

— у разі потреби звертається із запитанням або по допомогу до вчителя чи однокласників;

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

49. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 15. Зимові свята


50. Подарунки Діда Мороза. Звуки [д], [д’], букви Д, д

50. Письмо малої букви д

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [д] та м’який [д’];

— позначає на письмі приголосний звук [д], [д’] буквою д;

— читає та записує склади, слова, речення з літерою д;

— читає скоромовку з літерою д;

— за можливості читає вірш;

— складає речення за сюжетним малюнком і схемою.

Комунікативні вміння:

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду;

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— користується на доступному рівні всіма видами мовленнєвої діяльності (слухає, говорить, читає, пише).

Комплекс наскрізних умінь:

— уточнює, що було складно на уроці, і що зміг / змогла зробити вдало;

— усвідомлює новий навчальний матеріал шляхом поєднання вже відомого;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

51. У дельфінарії. Закріплення звукових значень букв Д, д,читання з ними

51. Письмо великої букви Д

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає склади, слова та речення з буквою Д, д;

— позначає на письмі велику літеру Д;

— читає та записує склади, слова, речення з літерою Д;

— читає і доповнює текст, використовуючи малюнки;

— за можливості читає вірш;

— читає і доповнює речення, використовуючи малюнки;

— складає невелике зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

— складає усне висловлювання за сюжетним малюнком;

— користується різними джерелами інформації;

— працюючи в парі, складає діалог за сюжетним малюнком, запитаннями вчителя й опорними словами.

Комплекс наскрізних умінь:

добирає індивідуальне обладнання до уроку, розкладає його в належному порядку;

— розповідає, про що дізнався / дізналася на уроці;

— виокремлює, що було нового на уроці;

— вибирає серед написаних самостійно букв 2–3 найвдаліші;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

52. Театр. Звуки [т], [т’], букви Т, т

52. Письмо малої букви т

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— визначає позицію приголосного звука у слові (на початку, в середині, в кінці);

— розрізняє твердий звук [т] та [т’];

— позначає на письмі приголосний звук [т], [т’] буквою т;

— читає та записує склади, слова, речення з літерою т;

— читає і доповнює текст, використовуючи малюнки;

— за можливості читає вірш;

— складає зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

— міняє темп мовлення за завданнями учителя;

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками.

Комплекс наскрізних умінь:

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— розповідає про те, що відбувається на уроці;

— у разі потреби звертається із запитанням або по допомогу до вчителя чи однокласників;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

53. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Тиждень 16. Числа в моєму житті


54. Таємничий туман. Закріплення звукових значень букв Т, т,читання з ними

54. Письмо великої букви Т

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає слова та речення з буквою Т, т;

— позначає на письмі велику літеру Т;

— списує з друкованого тексту;

— складає зв’язне висловлювання за сюжетним малюнком.

Комунікативні вміння:

звертає до однокласників свої висловлювання, чекає їхньої реакції на свої слова;

— користується різними джерелами інформації;

— працюючи в парі, складає діалог за сюжетним малюнком, запитаннями вчителя й опорними словами.

Комплекс наскрізних умінь:

користується «Правилом піднятої руки»;

— у разі потреби звертається із запитанням або по допомогу до вчителя чи однокласників;

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

55.Узагальнення вивченого матеріалу. Закріплення умінь читати з вивченими буквами

55. Узагальнення вивченого матеріалу. Закріплення умінь писати з вивченими буквами

Конкретні очікувані результати з дослідження мови:

— читає слова та речення, тексти з вивченими буквами;

— записує слова та речення з вивченими буквами;

— списує з друкованого тексту;

— закріплює вміння використовувати нижнє, середнє та верхнє з’єднання літер.

Комунікативні вміння:

— користується різними джерелами інформації;

— висловлює свою думку на основі практичного досвіду;

— активно спілкується в процесі сумісної праці з однокласниками.

Комплекс наскрізних умінь:

— у разі потреби звертається із запитанням або по допомогу до вчителя чи однокласників;

— користується «Правилом піднятої руки»;

— обирає словесні засоби спілкування, доречно їх застосовує;

— аналізує те, що відбувається на уроці;

— оцінює власну роботу на уроці за допомогою смайлика

56. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення


Календарно-тематичний план. 1 клас (з урахуванням інтегрованого навчання)

I семестр, 2 чверть

2017/2018 навчальний рік

Дата

Курс «Дивослово» (І. В. Цепова)

Курс «Дивосвіт»

(О. В. Тагліна,

Г. Ж. Іванова)

Читання

Письмо

І семестр, 2 чверть (8 тижнів)


Тиждень 9. Ігри та розваги

Модуль «Навколишній світ. Нежива природа»


29. Улюблені ігри. Звук [у], букви У, у

29. Письмо малої та великої букв у, У. Ознайомлення з правилом верхнього безвідривного поєднанням літер. Закріплення умінь записувати вигуки

22. Що я можу, що я знаю


30. Святковий салют. Звук [у], букви Ю, ю. Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі

30. Письмо малої букви ю. Закріплення умінь використовувати верхнє, середнє та нижнє поєднання під час письма буквосполучень

23. Я можу навчатися і навчати інших


31. Небезпечні ігри. Звук [и], букви И, и

31. Письмо малої та великої букв и, И. Закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки

24. Живе та неживе


32. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 10. Я і театр33. Шкільна вистава. Звук [і], букви І, і.Позначення м’якості приголосного звука в прямому складі

33. Письмо малої та великої букв і, І. Закріплення умінь використовувати верхнє і середнє поєднання літер та записувати вигуки

25. Живе, неживе, створене людиною


34. Екзотичні тварини. Звук [е], букви Е, е. Узагальнення знань про букви, що позначають голосні звуки

34. Письмо малої і великої букв е, Е. Узагальнення знань про букви, що позначають голосні звуки

26. Що необхідно для життя
27. Мої запитання. Як шукати відповідь?


35. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 11. Мода36. У перукарні. Звуки [р], [р’], букви Р, р

36. Письмо малої букви р

28. Я — спостерігач. Щоденник спостережень


37. Прилади-помічники. Закріплення звукових значень букв Р, р, читання з ними

37. Письмо великої букви Р

29. Я спостерігаю зміни у природі. Як швидко відбуваються зміни?


38. Дитячі мрії. Звуки [м], [м’], букви М, м

38. Письмо малої букви м

30. Зміни, на які потрібні великі проміжки часу


39. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 12. Пригоди крапельки води40. Відпочинок на морі. Закріплення звукових значень букв М, м, читання з ними

40. Письмо великої букви М

31. Моя перша експедиція в природу. Пошуки осінніх скарбів


41. Дні тижня. Звуки [в], [в’], букви В, в

41. Письмо малої букви в

32. Мої осінні скарби. Осінні явища природи
33. Я — дослідник


42. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення.Тиждень 13. Зима43. Вареники від Валерика. Закріплення звукових значень букв В, в, читання з ними

43. Письмо великої букви В

34. Дослід. Щоденник досліду


44. Відпочинок у Буковелі. Звуки [л], [л’], букви Л, л

44. Письмо малої букви л

35. Мої помічники у дослідженнях (зір, слух, нюх, смак, дотик)


45. Телефонні розмови. Закріплення звукових значень букв Л, л, читання з ними

45. Письмо великої букви Л

36. Мої помічники — прилади


46. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 14. Таємниці космосу47. Таємниці космосу. Звуки [н], [н’], букви Н, н

47. Письмо малої букви н

37. Я проводжу дослідження за допомогою лупи


48. Маленькі майстрині. Закріплення звукових значень букв Н, н, читання з ними

48. Письмо великої букви Н

38. Я вимірюю свій зріст і масу тіла
39. Дивлюсь навколо і шукаю воду


49. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 15. Зимові свята50. Подарунки Діда Мороза. Звуки [д], [д’], букви Д, д

50. Письмо малої букви д

40. Я досліджую воду


51. У дельфінарії. Закріплення звукових значень букв Д, д, читання з ними

51. Письмо великої букви Д

41. Я досліджую, що пропускає воду.

Як я використовую воду


52. Театр. Звуки [т], [т’], букви Т, т

52. Письмо малої букви т

42. Шукаю невидимку. Мені потрібне чисте повітря


53. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовленняТиждень 16. Числа в моєму житті


54. Таємничий туман. Закріплення звукових значень букв т, Т, читання з ними

54. Письмо великої букви Т

43. Я досліджую повітря


55. Узагальнення вивченого матеріалу. Закріплення умінь читати з вивченими буквами

55. Узагальнення вивченого матеріалу. Закріплення умінь писати з вивченими буквами

44–45. Я шукаю ґрунт.

Я досліджую ґрунт


56. Інтегрований курс «Мій світ». Закріплення умінь читати і писати з вивченими буквами, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення