МАТЕМАТИКА 1 клас - Орієнтовне календарно-тематичне планування з математики з елементами інтеграції - 2018

Навчальна програма - Математика (Математична освітня галузь) - до підручника А. М. Заїки «Математика. 1 клас» за програмою Р. Шияна

Передмова

Орієнтовне календарно-тематичне планування складено відповідно до Типової освітньої програми з математики, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна. У ньому запропоновані тематика освітніх занять, перелік основних предметних і ключових компетентностей, можливі варіанти інтеграції з іншими освітніми галузями, їх темами і проблемами.

Рекомендоване планування вчитель може використовувати або без змін, або вносити у планування зміни з урахуванням особливостей класу і пізнавальних можливостей учнів, а також за власним бажанням доповнювати, розширювати, конкретизувати перелік компетентностей відповідно до освітньої програми.

Час опрацювання теми, розділу вчитель визначає самостійно, проставляючи дати уроків/освітніх занять.

ПРИМІТКА

У випадку обрання Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою, де навчальний предмет «Математика» має 3 год, а інша 1 год математичної освітньої галузі належить до навчального предмета «Я досліджую світ», для заповнення класного журналу вчителі самостійно визначають теми, які належать вищезазначеним навчальним предметам (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-322 від 18 травня 2018 року «Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.»)