МАТЕМАТИКА 1 клас - Орієнтовне календарно-тематичне планування з математики з елементами інтеграції - 2018

Навчальна програма - Математика (Математична освітня галузь) - до підручника А. М. Заїки «Математика. 1 клас» за програмою Р. Шияна

Орієнтовне календарно-тематичне планування з математики з елементами інтеграції

(1 клас, 140 год на навчальний рік, 4 год на тиждень) за підручником А. М. Заїки «Математика. 1 клас»

Урок / с. підр.

Зміст навчального матеріалу

Математичні компетентності

Ключові компетентності

Інтегративний навчальний зміст

Дата

Розділ. Ознаки й властивості предметів

1 / с. 3

Об’єкти навколишнього світу. Лічба

Виділення ознак об’єктів

Мотивація до навчання

Знайомство з класом, школою, навчальним приладдям


2 / с. 4

Ознаки та властивості предметів

Порівняння ознак предметів. Лічба предметів, розміщених по прямій

Уміння спостерігати, виділяти, аналізувати, порівнювати

Об’єкти та їх ознаки. Кольори, форми, призначення предметів


3 / с. 5

Спільні й відмінні ознаки

Виділення спільних та відмінних ознак

Поділ предметів на групи за ознаками. Класифікація

Розвиток усного мовлення, опис ситуацій


4 / с. 6

Розміщення предметів. Більший. Менший

Порівняння предметів за розміщенням, розмірами. Лічба за правилами

Уміння аналізувати, вибирати правильний варіант

Стосунки з однокласниками


5 / с. 7

Розміщення предметів Довший. Коротший

Порівняння предметів за розміщенням, розмірами. Лічба

Формування спостережливості, уваги, вміння працювати в парі

Формування охайності, культури поведінки за столом


6 / с. 8

Вищий. Нижчий

Розрізнення предметів за висотою. Лічба

Групування, впорядкування об’єктів.

Ріст і розвиток людини


7 / с. 9

Напрям руху. Товстий. Тонкий. Лічба

Розміщення предметів у просторі. Розрізнення предметів за товщиною

Уміння спостерігати, бути уважним/ою, працювати в парі

Пізнання навколишнього світу через запитання та діяльність людини


8 / с. 10

Точка. Пряма. Крива. Промінь. Відрізок

Розрізнення геометричних фігур. Назви окремих плоских фігур

Викладання об’єктів за певними умовами

Тваринний світ


9 / с. 11

Однаково. Більше. Менше

Порівняння кількості предметів без перелічування

Розвиток аналітичного, логічного мислення

Розрізнення кругів, трикутників, кольорів


10 / с. 12

Багато. Мало. Кілька

Визначення чисельності групи предметів без перелічування.

Володіння рідною мовою. Розвиток усного мовлення

Матеріал для виготовлення іграшок. Різноманіття тваринного світу


11 / с. 13

Лічба. Числа й цифри.

Кількісна і порядкова лічба. Правило лічби

Уміння узагальнювати, робити висновки

Продукти харчування


12 / с. 14

Завдання Бджілки-трудівниці

Урок повторення: просторове розміщення предметів, поняття пари

Уміння виявляти математичні залежності в навколишньому світі

Види дерев


13 / с. 15

Завдання Бджілки-трудівниці

Урок повторення: взаємне розміщення предметів (між, під, над, на, справа, зліва)

Уміння моделювати процесі математичною мовою

Розпізнавання кольорів і форм предметів


Розділ. Натуральні числа 1-10. Число 0

14 / с. 16

Число й цифра 1

Числівник «один» («одна», «одне»). Написання цифри 1

Формування допитливості

Вимірювальні та збільшувальні прилади


15 / с. 17

Число й цифра 2.

Числівники «два» («дві»), «двоє». Утворення числа 2. Написання цифри 2

Уміння працювати в парі16 / с. 18

Число й цифра 3

Числівники «три», «троє». Утворення числа 3. Написання цифри 3

Уміння працювати в колективі

Казка. Герої казок


17 / с. 19

Дорівнює, більше, менше

Порівняння чисел. Читання числових нерівностей. Схематичне зображення числових залежностей

Повага до друзів, однокласників, товаришів

Папір та його призначення


18 / с. 20

Додавання. Знаки «плюс» (+) і «дорівнює» (=)

Зміст (суть) додавання. Читання числових рівностей

Формування прагнення до нового, створення власної ідеї

Цікаві історичні факти


19 / с. 21

Число й цифра 4

Числівники «чотири», «четверо». Утворення числа 4. Написання цифри 4

Розвиток вміння організації власної діяльності

Лялька. Види ляльок


20 / с. 22

Склад числа. Гривня

Утворення натурального числа з менших. «Сусіди» чисел.

Формування уміння спостерігати

Природні та рукотворні об’єкти


21 / с. 23

Віднімання. Знак «мінус» (-)

Зміст (суть) віднімання. Читання числових рівностей

Формування бажання пропонувати власні ідеї

Цікаві історичні факти


22 / с. 24

Число й цифра 5

Числівники «п’ять», «п’ятеро». Утворення числа 5. Написання цифри 5

Уміння працювати в парі

Найкращі помічники. Догляд за руками


23 / с. 25

Утворення числа 5. Склад числа.

Многокутники: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник

Уміння будувати правильні судження

Кімнатні рослини. Догляд за ними


24 / с. 26

Попереднє й наступне числа

Числовий промінь

Виховання толерантності, взаємної поваги

«Ріпка». У єдності — сила.


Розділ. Математичний вираз та його значення

25 / с. 27

Числові вирази

Способи читання виразів

Уміння чітко висловлювати власну думку

Складання сюжетів мультфільмів


26 / с. 28

Завдання Бджілки-трудівниці

Урок закріплення і систематизації: кількісна і порядкова лічба, порівняння чисельності множин за малюнками

Усвідомлення ролі мови для вираження думки

Шкільне приладдя


27 / с. 29

Завдання Бджілки-трудівниці

Урок закріплення і систематизації: числові вирази, склад числа, визначення закономірностей

Формування відкритості до нових ідей

Складання відомих слів з розрізної азбуки. Лічба букв. Визначення однакових та різних букв


28 / с. 30

Сума чисел.

Назва виразу при додаванні. Читання виразів

Визначення алгоритму дій

Умій спостерігати


29 / с. 31

Різниця чисел.

Назва виразу при відніманні. Читання виразів

Уміння пояснювати, аргументувати

Правила поводження з гострими і колючими предметами


Розділ. Числові рівності й нерівності

30 / с. 32

Числові рівності

Читання числових рівностей. Обчислення значень виразів

Уміння працювати за взірцем

Вироби із глини


31 / с. 33

Число й цифра 6.

Числівники «шість», «шестеро». Утворення числа 6. Написання цифри 6

Уміння користуватися підказкою, довідкою

Бережімо зуби!


32 / с. 34

Числові нерівності.

Читання числових нерівностей. Складання виразів за малюнками

Уміння добирати варіанти розв’язання проблеми

Спостереження в парку


Розділ. Сюжетні задачі

33 / с. 35

Задача.

Ознайомлення із задачею. Складання сюжетної задачі за малюнком

Уміння вирішити проблему, розв’язати завдання

Тіла живої і неживої природи


34 / с. 36

Задача

Частини (складові) задачі. Обчислення значень виразів

Розвиток критичного мислення

«Чарівні» слова


35 / с. 37

Математичні моделі. Схеми

Аналіз схематичних зображень

Уміння узагальнювати, систематизувати

Призначення предметів. Різання паперу по прямій і кривій


Розділ. Натуральні числа 1-10. Число 0 (продовження)

36 / с. 38

Число й цифра 7

Числівники «сім», «семеро». Утворення числа 7. Написання цифри 7. Тиждень

Уміння будувати гіпотези

Гігієна зубів


37 / с. 39

Задача та її частини

Числові дані задачі. Складання виразів за схемами

Формування ціннісного ставлення до членів родини

Приладдя для малювання. Оздоблення речей


38 / с. 40

Число й цифра 0

Написання цифри 0. Віднімання однакових чисел

Уміння розпізнавати математичні відношення

Культура харчування


39 / с. 41

Дії з нулем

Додавання нуля. Розв’язування задач на знаходження суми

Уміння з’ясовувати істинності тверджень

Правила дорожнього руху


40 / с. 42

Додавання нуля

Додавання за допомогою числового променя. Знаходження значень виразів

Уміння аналізувати, добирати варіанти

Розмаїття рослинного світу


41 / с. 43

Число й цифра 8

Числівники «вісім», «восьмеро», «восьмий». Утворення числа 8. Склад числа 8. Написання цифри

Початкові уміння моделювати процеси мовою математики

Правильне використання форм числівників


42 / с. 44

Віднімання з числом нуль

Обчислення значень виразів. Відмінність задачі від інших текстів

Розвиток логічного мислення

Народні промисли


43 / с. 45

Задачі

Етапи роботи над задачею. Порівняння чисел за допомогою числового променя

Уміння порівнювати, виділяти загальне

Дозвілля молодшого школяра


Розділ. Вимірювання величин

44 / с. 46

Довжина

Міра довжини 1 сантиметр. Складання задачі за допомогою малюнка і схеми. Розв’язування задач на знаходження різниці

Уміння узагальнювати, робити висновки

Обережне поводження 3 гострими предметами


45 / с. 47

Вимірювання довжини

Вимірювання довжини відрізків, предметів. Порівняння чисел, результатів вимірювання

Уміння робити припущення, аргументувати власну думку

Вимірювальні прилади


Розділ. Натуральні числа 1-10. Число 0 (продовження)

46 / с. 48

Число й цифра 9

Числівники «дев’ять», «дев’ятеро», «дев’ятий». Утворення числа 9. Написання цифри 9

Формувати системне мислення

Грошові знаки. Операції з грошима


47 / с. 49

Число 10. Запис числа 10

Числівники «десять», «десятеро», «десятий». Утворення числа 10. Запис числа 10

Уміння читати з розумінням

Казка В. О. Сухомлинського «Десять помічників»


48 / с. 50

Завдання Бджілки-трудівниці

Урок закріплення і систематизації: вимірювання довжини, виконання обчислень, порівняння результатів

Уміння встановлювати істинність суджень

Визначення розміру власного взуття, шкарпеток


49 / с. 51

Завдання Бджілки-трудівниці

Урок закріплення і систематизації: рівності, нерівності, розв’язування задач

Розвиток логічного мислення

Здорове харчування дітей


Розділ. Відношення різницевого порівняння

50 / с. 52

Порівняння чисел. Ламана

Види ламаних. Склад числа 10

Моделювання ситуацій мовою математики

Очі — орган зору


51 / с. 53

Збільшення числа на кілька одиниць

Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Уміння робити припущення в реальних ситуаціях

Правила доброчинності.


52 / с. 54

Зменшення числа на кілька одиниць

Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Виявлення математичних залежностей у навколишньому світі

Солодощі — користь і шкода


53 / с. 55

Значення виразу. Кут

Обчислення значень виразів. Розпізнавання кутів

Уміння узагальнювати, класифікувати

Будівельні прилади, матеріали. Правила обережної поведінки з ними


54 / с. 56

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: натуральний ряд чисел, значення виразів, задачі на віднімання

Пізнання закономірностей у природі, в математиці

Правила поведінки на воді


Розділ. Табличне додавання й віднімання в межах 10

55 / с. 57

Табличне додавання й віднімання 1

Дослідження закономірностей в табличних обчисленнях. Утворення натуральних чисел прилічуванням і відлічуванням одиниці

Бажання та вміння спостерігати, робити висновки

Кімнатні рослини. Догляд за ними


56 / с. 58

Додавання й віднімання по 1

Вирази на дві дії. Вимірювання довжини відрізків, предметів

Формування вмінь робити аналіз і синтез

Вогонь — ворог і товариш. Будьте обережними 3 вогнем!


57 / с. 59

Табличне додавання й віднімання 2

Додавання й віднімання частинами. Збільшення і зменшення числа на 2

Пізнання закономірностей, системності понять

Народні традиції, свята


58 / с. 60

Додавання й віднімання 3

Способи додавання й віднімання

Користування засобами мобільного зв’язку для здобуття інформації

Мобільний зв’язок


59 / с. 61

Табличне додавання й віднімання 3

Практичне використання результатів табличного додавання й віднімання числа 3. Побудова відрізків

Мотиви досліджень

Технічні засоби навчання


60 / с. 62

Назви чисел при додаванні

Визначення компонентів у сумі. Читання виразів

Вміння організувати дослідження

Будьте обережними: отруйні гриби!


61 / с. 63

Зв’язок додавання й віднімання

Утворення рівностей. Використання взаємозв’язку між додаванням і відніманням для обчислень

Розвиток ініціативи

Пофантазуймо! Як розвивається наука — математика?


62 / с. 64

Табличне додавання й віднімання 4

Дослідження зміни результатів при табличному додаванні й відніманні 4. Творча робота над задачею

Уміння застосовувати математичні факти для розв’язання повсякденних питань

Іграшки. Які вони? Для чого вони?


63 / с. 65

Переставний закон додавання

Дослідження переставного закону додавання, обчислення зручним способом

Пізнання математичних законів

Які іграшки вам до вподоби?


64 / с. 66

Табличне додавання 5

Складання числових рівностей за допомогою числового променя.

Практичне використання законів математики

Ви подорожували? Правила поведінки пасажирів


65 / с. 67

Віднімання 5. Різницеве порівняння

Збільшення й зменшення числа на 5. Поняття: на скільки більше/менше

Уміння аналізувати та переконуватися в достовірності пропонованих висновків

Уміння читати, пояснювати зміст прочитаного


66 / с. 68

Додавання й віднімання 6

Таблиці додавання й віднімання числа 6. Застосування переставного закону для обчислення

Уміння досліджувати, узагальнювати

Світ морів та річок


67 / с. 69

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: математичні вирази, рівності, нерівності, геометричні фігури

Добір потрібних даних для вирішення питання

Прогулянка лісом


Розділ. Величини. Маса. Місткість

68 / с. 70

Важкий. Легкий. Маса предмета

Порівняння маси за допомогою підручних засобів і терезів.

Порівняння предметів за масою за допомогою підручних засобів

Зважувальні прилади. Здійснення покупок


69 / с. 71

Маса. Зважування предметів

Зважування і відважування предметів. Задачі на обчислення маси

Уміння отримувати інформацію за сторінками підручника

Режим харчування. Загартування


70 / с. 72

Додавання і віднімання

Знаходження суми, різниці, пропущених чисел. Порівняння довжин відрізків

Формування навичок критичного мислення

Аплікація з сухих квітів


71 / с. 73

Знаходження невідомого доданка

Обчислення невідомого доданка в рівностях, математичних текстах

Уміння абстрагуватися

Дослідження. Уміння робити висновок


72 / с. 74

Додавання й віднімання 7. Тиждень

Табличне додавання й віднімання 7. Дні тижня

Уміння зосередитися на суті запитання

Час. Дні тижня


73 / с. 75

Місткість. Літр

Одиниця місткості — літр. Читання і запис місткостей. Порівняння іменованих чисел

Уміння чітко та лаконічно будувати відповідь на запитання

Властивості води


Розділ. Табличне додавання й віднімання в межах 10

74 / с. 76

Табличне додавання й віднімання 8

Збільшення й зменшення чисел. Обчислення сум і різниць

Уміння читати графічні малюнки

Джерела інформації


75 / с. 77

Табличне додавання й віднімання 9

«Родина» чисел. Обчислення з іменованими числами

Розв’язування завдань логічного змісту

Хліб — усьому голова. Бережім і цінуймо його


76 / с. 78

Назви чисел при відніманні

Визначення компонентів у різниці.

Уміти організувати дослідження

Складання розповіді за фрагментами кадрів


77 / с. 79

Знаходження невідомого зменшуваного

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням

Уміння розрізняти достатню і необхідну умови

Дослідження подій, ситуацій


78 / с. 80

Додавання кількох чисел. Коло. Круг

Послідовність виконання дій. Знаходження невідомого доданка. Виділення ознак многокутників

Уміння пояснювати, переконувати в істинності твердження

Аплікація з геометричних фігур


79 / с. 81

Віднімання кількох чисел

Обчислення значень виразів. Різницеве порівняння чисел

Уміння знаходити аргументи для пояснення

Лісові звірі


80 / с. 82

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: розміщення чисел на числовому промені, обчислення

Уміння передбачати результат (без обчислення)

Правила поведінки в лісі


81 / с. 83

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: читання виразів, обчислення

Опанування самоконтролем

Вироби з пластиліну


82 / с. 84

Дослідження зміни суми від зміни доданка

Розпізнавання залежності суми від зміни компонентів. Обчислення суми двох, трьох чисел

Оцінка виконання операцій, дій

«Живий куточок» в школі


83 / с. 85

Зміна суми від зміни доданка

Використання властивостей суми для обчислення

Уміння робити висновки

Червона книга України


84 / с. 86

Табличне додавання

Розв’язання проблем математичними діями

Уміння користуватися здобутими знаннями для розв’язання математичних завдань

Казки про тварин


85 / с. 87

Додавання чисел

Додавання чисел в будь-якому порядку. Розв’язування задач на знаходження суми 2, 3 чисел

Формування аналітичного мислення

Різноманітність квітів


86 / с. 88

Дослідження зміни різниці

Компоненти і результат при відніманні. Визначення закономірностей зміни різниці від зміни зменшуваного

Уміння визначати умови при дослідженні

Види квітів


87 / с. 89

Зміна різниці від зміни зменшуваного

Складання виразів. Визначення зміни різниці

Уміння передбачати результат

Засоби фіксації інформації


88 / с. 90

Табличне віднімання в межах 10

Склад числа 10. Дії додавання з результатом 10, віднімання чисел

Уміння передбачити ймовірний результат обчислення й перевірити його достовірність

Поживні й корисні ягоди


89 / с. 91

Табличне віднімання в межах 10

Віднімання в межах 10. Розв’язування задач

Уміння робити припущення

Комахи в природі


90 / с. 92

Вирази на дві дії

Запис, читання виразів на 2 дії

Уміння демонструвати математичні факти на реальних об’єктах

Птахи нашої місцевості


Розділ. Об’ємні фігури

91 / с. 93

Куб. Куля. Циліндр

Візуальне розрізнення об’ємних фігур: куля, куб, циліндр

Навички використання набутих знань у практичній діяльності

Розвиток усного мовлення, збагачення словникового арсеналу


92 / с. 94

Розв’язування задач

Розв’язування проблемних завдань, в т. ч. сюжетні задачі

Формування самостійності, активності

Розрізнення іграшок за матеріалами, з яких вони виготовлені


93 / с. 95

Розв’язування задач

Розв’язування проблемних завдань, в т. ч. сюжетні задачі

Усвідомлення, що математичні обчислення відображають реальні відношення

Організація дозвілля молодшого школяра


Розділ. Числа 11-100. Розрядні числа

94 / с. 96

Десяток. Лічба десятками

Нова лічильна одиниця — десяток. Лічба

Уміння узагальнювати, робити висновки

Конструювання


95 / с. 97

Розрядні числа. Порівняння чисел

Читання, запис розрядних чисел, їх порівняння

Розпізнавання серед тверджень життєвого і математичного змісту істинних та хибних

Гігієна харчування


96 / с. 98

Вимірювання довжини. Дециметр

Нова одиниця довжини — 1 дм. Співвідношення між дециметром і сантиметром

Уміння добирати і користуватися вимірювальними приладами в житті

Ріст і розвиток людини


97 / с. 99

Додавання й віднімання десятків

Способи обчислень з розрядними числами

Уміння аргументувати власні дії узагальнювати набуті навички

Екскурсія в парк


Розділ. Нумерація чисел у межах 20

98 / с. 100

Числа 11-20

Утворення чисел з десятка й одиниць. Назви чисел

Розуміння прийомів словотворення

Грошові знаки — монети.


99 / с. 101

Письмова нумерація чисел 11-20

Запис двоцифрових чисел. Позиційне значення цифр, і

Мотивація до розширення інформації, математичних знань

Кольорова гама олівців


100 / с. 102

Склад числа. Порівняння чисел

Десятковий склад двоцифрового числа. «Сусіди» чисел

Розуміння однотипності відношень у природі

Операції з грошима. Процес покупки


101 / с. 103

10 + 3, 3 + 10, 13 - 3, 13 -10

Виконання додавання й віднімання на основі знання нумерації

Уміння висувати гіпотезу

Етикет зі столовим приладдям


102 / с. 104

Одноцифрові та двоцифрові числа

Розрізнення одноцифрових і двоцифрових чисел. Розпізнавання многокутників за їх основними складовими

Розуміння утворення математичної термінології

Основи безпеки життєдіяльності. Правила поведінки на воді


103 / с. 105

Додавання й віднімання виду 15 + 1, 15 - 1

Утворення наступного і попереднього числа в межах 11-20

Уміння демонструвати математичні відношення практично

Конструювання


104 / с. 106

Різницеве порівняння. Геометричні фігури

Задачі на різницеве порівняння. Розпізнавання плоских і об’ємних геометричних фігур

Спорідненість реальних об’єктів і їх графічного зображення

Тварини навколо нас


105 / с. 107

Додавання й віднімання виду 15 + 3, 15 - 3

Дії над двоцифровими і одноцифровими числами. Прийом додавання числа до суми

Формування і розвиток почуття відповідальності

Екскурсія в сад


106 / с. 108

Розв’язування задач

Розв’язування проблемних завдань, в т. ч. сюжетні задачі

Розвиток умінь аналізувати, добирати числові дані

Активний відпочинок дітей. Правила поведінки в колективі


107 / с. 109

Розв’язування задач

Розв’язування проблемних завдань, в т. ч. сюжетні задачі

Формування і розвиток аналітичного мислення

Активний відпочинок дітей. Правила поведінки біля води


Розділ. Нумерація чисел у межах 40. Дії з числами

108 / с. 110

Усна нумерація в межах 40

Утворення чисел, їх називання, порівняння. Розміщення чисел на числовому промені

Уміння будувати припущення, робити висновки

Розвиток усного мовлення


109 / с. 111

Письмова нумерація в межах 40

Запис і читання двоцифрових чисел

Уміння визначати й цінувати час

Читання часу


110 / с. 112

20 + 5, 34 - 4, 34 - 30

Обчислення в межах 40 на основі десяткового складу

Вживання у власному мовленні навчально- освітньої термінології

Конструювання з геометричних тіл (об’ємних фігур)


111 / с. 113

24 + 1, 35 - 1, 34 + 2, 27 - 3

Прийом додавання і віднімання числа до/від суми

Виявлення математичних зв’язків і залежностей у довкіллі

Різноманітність форм об’єктів довкілля


112 / с. 114

Порозрядне додавання і віднімання

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Порозрядне додавання і віднімання.

Формування здатності бачити й розуміти математичні закономірності

Охорона і збереження природи


113 / с. 115

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: усна і письмова нумерація чисел

Формування здатності виділяти математичні закономірності

Розвиток комунікативних умінь


Розділ. Нумерація чисел у межах 60. Дії з числами

114 / с. 116

Нумерація в межах 60

Утворення і називання чисел, їх порівняння. Ряд чисел

Усвідомлення ролі математики в пізнанні довкілля

«Розпорядок дня» квіточок


115 / с. 117

50 + 4, 54 - 4, 54 - 50

Обчислення в межах 60 на основі десяткового складу

Усвідомлене читання116 / с. 118

Знаходження невідомого від’ємника

Назви чисел при відніманні. Складання задач за виразами

Вияснення відмінностей необхідної і достатньої умов

Захоплення (хобі) учнів


117 / с. 119

Додавання і віднімання виду 53 + 2, 43 + 10, 53 - 2, 43 - 10

Додавання й віднімання одно- цифрових і двоцифрових чисел

Використання здобутих знань в аналогічних ситуаціях

Правила роботи з ножицями


118 / с. 120

Додавання й віднімання

Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

Встановлення математичних і реальних залежностей

Як використовувати воду в повсякденному житті


Розділ. Визначення часу

119 / с. 121

Визначення часу за годинником

Читання часу на циферблатах годинників

Часові відношення

Дотримання розпорядку дня


120 / с. 122

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: порівняння двоцифрових чисел, визначення довжини предметів

Уміння застосовувати здобуті знання

Раціональне використання паперу


121 / с. 123

Завдання Бджілки-трудівниці

Тренувальні завдання: позиційний запис чисел, розв’язування задач

Трансформація знань

Культура сервірування столу


Розділ. Нумерація чисел у межах 100. Дії з числами

122 / с. 124

Нумерація в межах 100

Утворення чисел 7, 8, 9 десятка

Моделювання ситуацій мовою математики

Фізичне загартування. Спортивні ігри


123 / с. 125

Десятковий склад чисел

Визначення кількості десятків та одиниць у двоцифровому числі

Позитивні міжособистісні стосунки

Цінність і ціна товару


124 / с. 126

Додавання й віднімання в межах 100

Порозрядне додавання і віднімання чисел

Узагальнені способи дій

Спортивні майданчики. Як слід там поводитися?


125 / с. 127

Додавання й віднімання в межах 100

Обчислення суми і різниці чисел

Уміння робити висновки, підсумки

Дитячі захоплення


126 / с. 128

Метр. Дії з іменованими числами

Вимірювання величин. Співвідношення між одиницями довжини

Застосування здобутої інформації для вирішення математичних проблем

Осередки класної кімнати


127 / с. 129

Арифметичні дії з числами

Використання обчислень для розв’язання математичних завдань

Мотивація пізнавальної діяльності

Осередки класної кімнати


128 / с. 130

Арифметичні дії з числами

Складання задач за малюнками на додавання і віднімання

Формування початкових умінь самостійно працювати за підручником

Використання математичних знань для вирішення власних питань, проблем


Розділ. Операції з грошима

129 / с. 131

Порівняння чисел. Операції з грошима

Числові рівності й нерівності

Формування початкових умінь самостійно працювати за підручником

Ролеві ігри


130 / с. 132

Арифметичні дії з числами

Творча робота над задачею

Розвиток мовленнєвої діяльності

Дослідження. Практична робота


Розділ. Повторення

131 / с. 133

Нумерація чисел

Дії іменованими числами

Здобуття альтернативних способів навчальної діяльності

3 історії виконання дій


132 / с. 134

Сюжетні задачі

Розв’язування задач

Способи доведення, аргументації

Пограймося. «Магазин»


133 / с. 135

Порівняння чисел

Способи порівняння чисел

Уміння вести діалог під час добору розв’язків

Цікаві одиниці довжини. 3 історії


134 / с. 136

Одноцифрові, двоцифрові числа

Читання, запис порівняння чисел

Уміння узагальнювати

Метрична система мір


135 / с. 137

Десятковий склад

Виконання арифметичних дій

Аналіз власних міркувань, їх самооцінка

Українські традиції, свята. Вишиванки, віночки


136 / с. 138

Підсумковий урок

Узагальнення і систематизації математичної інформації

Уміння систематизувати навчальну інформацію137 / с. 139

Підсумковий урок

138

Резервний урок

139

Резервний урок

140

Резервний урок