Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - Данілавічютє Е.А. 2017


Вступ

Дитина прочитала, а потім і зробила спробу записати перше в своєму житті слово. Безумовно, це радісна і водночас дивна подія. Зазвичай вона сприймається як природний черговий етап у становленні підростаючої людини. І лише ті, хто стикнулися з проблемами розвитку дитини, знають, що читання і писання являють собою лише «верхівку айсберга» (за вдалим виразом Д. Чейпі), котра здіймається над водою. Більша ж, підводна частина цього утворення, залишається прихованою. Проте саме вона є відповідальною за благополучний перебіг процесів читання і писання, саме вона є тим остовом, котрий постійно формується ще до появи зазначених видів писемного мовлення.

Поза нашою увагою зазвичай залишаються досить повсякденні явища. Нам подобається слухати музику; сприймати мовлення людини, що звертається до нас; упізнавати на слух різні звуки, котрі мають позитивне або негативне значення. Усе це уможливлюється завдяки тому, що людина має здатність чути і розрізняти на слух найрізноманітніші подразники. Здатність до зорового сприймання дає нам змогу впізнавати знайомі та досліджувати незнайомі предмети. Почувши або побачивши щось значиме для нас, ми поспішаємо передати інформацію важливим для нас людям, що стає можливим завдяки здібностям до членороздільного мовлення. Слухання або споглядання чого-небудь, розповідь про щось, можуть спонукувати нас до різноманітних рухових реакцій. Наприклад, тривале гавкання собаки змушує щільно зачинити вікно.

Таким чином, слухове, зорове сприймання, мовленнєві та рухові реакції опиняються незмінними супутниками нашого повсякденного життя.

Яке ж відношення усе вищевикладене має до формування писемного виду діяльності? Найбезпосередніше! Для успішного перебігу наведених процесів необхідним є досить високий рівень розвитку слухових, зорових, мовнорухових функцій і операцій. Окрім того, дитина має уміти послідовно і одномоментно сприймати по-різному розташовані у просторі елементи, а також мати достатній рівень інтелектуального розвитку. У сучасній психологічній, психолінгвістичній та логопедичній науці існує багато відомостей щодо участі наведених компонентів у писемному мовленні (читанні і писанні), наслідках їхнього недостатнього рівня розвитку, що дає ключ до своєчасного виявлення не тільки самих порушень (помилок, які характеризують писемну продукцію), а і причин їх виникнення. Придбання знань про методи перевірки писемної продукції, визначення рівня сформованості зазначених компонентів може значною мірою сприяти попередженню або своєчасному подоланню недолугостей, що викликають занепокоєння з боку вчителів і батьків.

Особливої актуальності набуває своєрідність перебігу читання, зі становлення якого починається формування писемного виду діяльності на початкових етапах навчання, коли у понад 60% учнів можуть виникати труднощі. На перший план виступає необхідність своєчасного виявлення порушень читання стійкого специфічного характеру, що носять назву «дислексія», зустрічаються у 10% дітей із труднощами опанування навички читання, і потребують спеціально організованого навчання.

Пропонуємо серії завдань, що мають на меті виявлення відхилень у розвитку кожного з необхідних для писемного мовлення компонентів, а також комплекс вправ, які можна застосувати для подолання виявлених недоліків або попередити їх можливе виникнення.