Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - Данілавічютє Е.А. 2017

Тактильна дислексія
Види дислексії та методика її подолання

Тактильна дислексія властива незрячим людям. Проявляється змішуванням тактильно схожих букв (близьких за кількістю або розташуванням крапок) при читанні азбуки Брайля. В процесі читання у дитини з тактильною дислексією також може спостерігатися зісковзування з рядків, пропуски букв і слів, спотворення змісту прочитаного, хаотичність рухів пальців рук тощо.

Цей вид дислексії вимагає сумісної роботи логопеда та тифлопедагога.

***

Відповідно до наведених прикладів, необхідний матеріал може бути вільно дібраний педагогом за аналогією. Систематична робота за представленою вище методикою, може з успіхом бути використаною як на фронтальних заняттях, так і під час індивідуальної роботи педагога і батьків з дитиною.

Наведені приклади завдань дадуть змогу педагогові й батькам побудувати власну корекційну роботу з тими учнями, які потребують спеціальної допомоги. Представлена методика сприятиме подоланню дислексичних помилок в учнів молодших класів.