Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - Данілавічютє Е.А. 2017

Семантична дислексія
Види дислексії та методика її подолання

Семантичну дислексію також називають «механічним читанням», оскільки при цій формі порушується розуміння прочитаного слова, фрази, тексту при правильній техніці читання. Порушення розуміння речень може виникати як при поскладовому, так і при синтетичному читанні.

Вправи для подолання семантичної дислексії

Вправа «Щоб речення зрозуміти — слова треба розділити»

Мета: формування звуко-буквеного аналізу на рівні слів і речень на основі зорового сприймання.

Завдання: поділ слів у реченні, які надруковано разом.

Інструкція: розпізнай слова у поданому ряді букв.

Наприклад: СОНЦЕЯСНЕЄВСТАЄБУДЕДЕНЬГАРЯЧИЙ.

БДЖОЛАМАЛААЙТАПРАЦЮЄ.

(Сонце яснеє встає - день буде гарячий.

Бджола мала, а й та працює.)

Вправа «Покажу словечко — знайдіть його містечко»

Мета: формування звуко-буквеного аналізу, операції співставлення на основі зорового сприймання.

Завдання: пошук речення, що містить слово, написане на дошці або демонстраційній картці.

Інструкція: прочитай уважно текст. Знайди речення, в якому є слово, що написане на дошці.

Вправа «Знайди слово»

Мета: формування звуко-буквеного аналізу, операції співставлення на основі зорового та слухового сприймання.

Завдання: швидке знаходження одного-трьох слів у тексті. Спочатку ці слова пред'являються візуально, потім — на слух. Бажано, щоб ці слова зустрічалися в тексті по кілька разів.

Інструкція: відшукуй задані слова, обводь їх.

Методичний коментар. Особливо корисна ця вправа в тому випадку, якщо дитині послідовно пропонувати різні слова в тому самому тексті і при цьому просити зробити це в максимально швидкому темпі, фіксуючи затрачений час за допомогою секундоміра. Виконуючи такі завдання, дитина поступово переходить від простого перегляду тексту до певного поєднання перегляду з елементами осмисленого прочитання тексту і запам'ятовування деяких його слів, тому що це може знадобитися для їхнього наступного пошуку.

Вправа «Встав пропущене слово»

Мета: формування звуко-буквеного аналізу на основі зорового сприймання і фонематичних уявлень.

Завдання: добір пропущених слів у реченні (тексті).

Інструкція: прочитай текст, визнач, яких слів не вистачає і встав їх.

Методичний коментар. Ця вправа розвиває здатність одночасно з технікою читання здійснювати аналіз тексту.

Вправа «Склади речення з окремих слів»

Мета: формування звуко-буквеного синтезу на основі зорового сприймання і фонематичних уявлень.

Завдання: написання речень на смужках паперу, розрізання у такий спосіб, щоб на кожному відрізку залишилося лише одне слово, складання речень.

Інструкція: склади окремі слова так, щоб одержати зв'язне осмислене речення.

Вправа «Читай текст через слово»

Мета: формування зорової уваги, звуко-буквеного аналізу на основі зорового сприймання.

Завдання: читання через кожне друге слово.

Інструкція: читай, пропускаючи кожне друге слово.

Методичний коментар. Ця вправа, по-перше, вносить різноманітність у нудний для дитини процес читання, по-друге, створює відчуття швидкості читання, по-третє, підсилює довільну увагу в процесі читання через необхідність додатково регулювати вибір слів, що читаються, і, по-четверте, сприяє розвиткові активності очей дитини завдяки постійному чергуванню швидких і повільних рухів очей.

Вправа «Незвичайне читання слів»

Мета: формування зорової уваги, звуко-буквеного аналізу на основі зорового сприймання.

Завдання: прочитування слова у незвичайному порядку.

Інструкція: прочитай перше слово у вправі послідовно, друге — починаючи з кінця, третє — послідовно, четверте — починаючи з кінця знову і т.д.

Методичний коментар. Багаторазово змінюючи дві принципово різні тактики читання: цілісну щодо слів, які читаються у звичайний спосіб, і неминуче фрагментарну, політерну щодо слів, які читаються навпаки, — дитина чітко усвідомлює їхню специфіку й відмінності; крім того, після зіткнення з важчим зворотним читанням у дитини формується установка на те, що звичайне читання — це порівняно нескладна, цілком посильна для неї справа.

Вправа «Розділи слова»

Мета: формування семантичного рівня сприймання, звуко-буквеного аналізу на основі зорового сприймання і фонематичних уявлень,

Завдання: розрізнення слів і безглуздих сполучень літер: 20-30 карток, що містять

написані слова (наприклад: дорога, метро), а також - псевдослова, тобто безглузді сполучення літер (наприклад: олубет, вунка).

Інструкція: розглянь картки та визнач, які з них можна назвати словами і поклади їх ліворуч, а які - лише набір літер і поклади їх праворуч.

Методичний коментар. Ця вправа розвиває здатність швидко виділяти зміст прочитаного, а при багаторазовому її виконанні — поєднати побуквене сприймання слова з його змістом.

Вправа «Що зайве?»

Мета: формування зорової уваги і операції смислового аналізу на основі зорового сприймання.

Завдання: читання віршів, а потім невеличких текстів, де є такі слова (або речення), що не підходять за змістом.

Інструкція: прочитай та визнач слова або речення, що не підходять за змістом, закресліть їх.

Наприклад:

1. На березі річки, що крутилася поміж крутих схилів, у дуплі старезного дуба жили дві білочки. Щоранку, з першими промінцями сонця, вони вистрибували на найвищі гілочки, розминаючи свої крильця, і вмивалися росою. Білочки озиралися навкруги та віталися зі своїми сусідами: величезним сімейством комах, парою жовтокрилих метеликів та чорномордим кротиком, який, щоб привітатися, висовував носика зі свого підземного будиночка.

2.

У садочку, біля квочки,

посідали скрізь рядочком

золотенькі, червоненькі

наче м'ячики пухкенькі,

не дівчата, не хлоп'ята,

а малесенькі курчата.

В. М. Ільяна

Вправа «Вірші-плутанки»

Мета: формування зорової уваги і операції смислового аналізу на основі зорового сприймання.

Завдання: читання вірша, що потребує перестановки слів відповідно до змісту.

Інструкція: прочитай та визнач слова або речення, що не підходять за змістом, закресли їх.

Наприклад:

Хто у річці живе? -

Мак,

На городі росте? -

Рак.

Хто копитами б'є? -

Лінь,

Працювати не дає -

Кінь.

А травичку вкриває -

Коза,

Під берізкою пасеться -

Роса.

Молочком ласуватиме -

Кріт,

Дім підземний будуватиме -

Кіт.

Чудернацькі та дивні слова

Переплутались - от вже дива!

В. М. Ільяна