Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - Данілавічютє Е.А. 2017

Аграматична дислексія
Види дислексії та методика її подолання

При аграматичнії дислексії відзначається неправильне прочитання відмінкових закінчень іменників і прикметників, форм і часів дієслів, порушення узгодження частин мови в числі, роді, відмінку та ін.

Вправи для подолання аграматичної дислексії

Вправа «Знайди закінчення»

Мета: формування операції аналізу слова, з яким узгоджується наступне; ймовірнісного прогнозування на основі зорового сприймання.

Завдання: добір закінчень слів.

Інструкція: прочитай подані слова, поміркуй, яких закінчень не вистачає, для цього уважно розглянь слово, що слідує за недописаним.

Наприклад: Гарн... пісня , біл... гуска, яскрав... сонечко, дружн... учні.

Вправа «Склади прислів'я»

Мета: формування зорової уваги, операцій смислового аналізу і ймовірнісного прогнозування на основі зорового сприймання.

Завдання: постановка слів у правильному порядку з метою утворення відомого прислів'я.

Інструкція: читай і переставляй слова так, щоб вони утворили відоме прислів'я.

Наприклад: читає той Хто знає багато все (Хто багато читає, той все знає.)

Вправа «Утвори за зразком»

Мета: формування навички змінювати слова з опорою на зорове сприймання.

Завдання: утворення прикметників від іменників за зразком.

Інструкція: уважно подивися на зразок і змінюй слова у такий самий спосіб.

Наприклад: дерево — дерев'яний; солома — солом'яний; трава — трав'яний; кропива — кропив'яний; вовна — вовняний; глина — глиняний.

Вправа «Читай другу половину слова»

Мета: формування уміння зосереджувати зорову увагу на другій половині слова, навички послідовного буквеного його аналізу.

Завдання: читання слів за умови ігнорування першої їх половини; уявна лінія поділу проходить приблизно посередині слова, абсолютна точність необов'язкова (спочатку можна запропонувати варіант із навмисним закриванням першої половини слова).

Інструкція: читай кожне слово, починаючи з другої його половини.

Методичний коментар. Ця вправа дає змогу акцентувати увагу дитини на кінці слова як важливій його складовій, що потребує такого самого сприйняття, як і початок.

Вправа «Встав літеру»

Мета: формування уміння зосереджувати зорову увагу на другій половині слова, навички послідовного буквеного його аналізу.

Завдання: читання тексту із пропущеними літерами (кількість пропусків варіюється залежно від рівня підготовки дитини), пропуски позначаються рисками або крапками і можуть бути заповнені на основі урахування попередніх або наступних слів, що означає залучення контексту.

Інструкція: читай, вставляючи пропущені літери; твоя підказка - слова, що зустрічаються у тексті.

Методичний коментар. Заповнення пропусків такого виду формує вміння враховувати контекст, у якому розташоване кожне слово під час його читання, що передбачає звернення уваги й на сусідні слова, здійснення операції повернення очима і забігання вперед, що є притаманним для добре сформованих навичок читання.