Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів - Данілавічютє Е.А. 2017

Мнестична дислексія
Види дислексії та методика її подолання

При мнестичній дислексії має місце порушення асоціації між зоровим образом букви та слуховимовним образом звука. Дитина не запам'ятовує букви, що проявляється в їх пропусках і замінах при читанні.

Вправи для подолання мнестичної дислексії

Вправа «Ланцюжок зі слів»

Мета: формування уваги, пам'яті, контролю та уявлень на основі слухового і зорового сприймання слів.

Завдання: послідовний добір слів у такий спосіб, що кожне наступне починається з останньої літери попереднього (можуть брати участь декілька учнів або учень і педагог почергово) спочатку усно, а потім - з подальшим записом слів, повторюючи весь ланцюг слів при кожному наступному відтворенні. Завдання може бути ускладненим за рахунок додаткових настанов: добору лише двоскладових або трискладових слів, визначення чіткої тематики, яка звужує коло слів - лише назви тварин, птахів, дерев тощо).

Інструкція: слухай слово, визначай звук, на який воно закінчується, і добирай слово, що починається з цього звука. Вимовляй (записуй) у правильній послідовності весь ланцюжок слів кожного разу, коли твоя черга відтворювати його.

Наприклад:

1) молоко;

2) молоко - острів;

3) молоко - острів - вовк;

4) молоко - острів - вовк - клоун;

5) молоко - острів - вовк - клоун - носоріг;

6) молоко - острів - вовк - клоун - носоріг - гітара

Вправа «Заміни букву, щоб вийшло слово»

Мета: формування уваги, пам'яті, операцій аналізу, синтезу, ймовірнісного прогнозування на основі зорового сприймання слів.

Завдання: зміна послідовності букв з метою утворення слова.

Інструкція: змінюй послідовність букв так, щоб утворилося слово, зважаючи на підказку, подану навпроти кожного слова.

Наприклад:

ч і Н — я частина доби,

ч і П — я грію щозими,

ч і Р — предметом стану я, от вам загадка моя.

(Ніч, піч, річ).

Вправа «Перестав букви, щоб вийшло нове слово»

Мета: формування уваги, пам'яті, операцій аналізу, синтезу, ймовірнісного прогнозування на основі зорового сприймання слів.

Завдання: зміна послідовності букв з метою утворення нового слова.

Інструкція: змінюй послідовність букв так, щоб утворилося нове слово.

Наприклад:

село осел

лісок сокіл

курча ручка

старий айстри

кіт тік

марка рамка

кури руки

гори роги

тіло літо

банка кабан

сосна насос

нора рано.

Вправа «Читай приховані слова»

Мета: формування уваги, пам'яті, операцій аналізу, синтезу, ймовірнісного прогнозування та фонематичних уявлень на основі зорового сприймання слів.

Завдання: читання пропонованих слів, ускладнене різними лініями, штрихами і простими малюнками, які перетинають літери. Ступінь утруднення, обумовлений кількістю ліній і складністю малюнків, має бути індивідуально дібраний для кожної дитини.

Інструкція: читай слова, відновлюючи літери, сприймання яких є утрудненим.

Методичний коментар. Ця вправа закріплює в пам'яті дитини зорові цілісні образи літер і їх сполучень, розвиває й удосконалює вторинну зону потиличної кори лівої півкулі, нормальне функціонування якої є нейропсихологічною основою сприйняття вербального матеріалу.

Вправа «Читай накладені слова»

Мета: формування уваги, пам'яті, операцій розпізнавання, аналізу, синтезу, ймовірнісного прогнозування та фонематичних уявлень на основі зорового сприймання слів.

Завдання: читання накладених одне на одне слів, які, перетинаючись, створюють додаткові утруднення для розпізнавання. Кількість і щільність накладання таких слів поступово зростає.

Інструкція: розпізнавай та читай слова, що перетинаються.

Вправа «Читай слова, що написані пунктиром»

Мета: формування уваги, пам'яті, контролю, операцій розпізнавання, аналізу, синтезу, ймовірнісного прогнозування та фонематичних уявлень на основі зорового сприймання слів.

Завдання: читання слів, що написані пунктиром (зі збереженням однозначності їхнього розпізнавання) і розташовані на картках. Ступінь руйнування слів поступово збільшується.

Інструкція: розпізнавай та читай слова, що написані пунктиром.

Вправа «Склади слова з половинок»

Мета: формування уваги, пам'яті, контролю, операцій розпізнавання, аналізу, синтезу, ймовірнісного прогнозування та фонематичних уявлень на основі зорового сприймання слів.

Завдання: складання і читання слів (від трьох до десяти), дві рівних частини кожного з яких розташовані на різних картках, і які викликають труднощі при запам'ятовуванні.

Інструкція: знайди та об'єднай картки, на яких розташовано частини одного слова (перші половинки слів розташовані ліворуч, другі - праворуч). Прочитай кожне зі слів, яке пощастило утворити (поступово необхідно перейти до виконання завдання на швидкість).

Методичний коментар. Ця вправа розвиває здатність за окремим фрагментом передбачити все слово в цілому, а також формує установку на ретельний аналіз буквеного складу слів для правильного його прочитання.

Вправа «Дворазова вимова»

Варіант 1

Мета: формування уваги, пам'яті, контролю, фонематичного сприймання на основі зорового розпізнавання слів.

Завдання: читання речень у такий спосіб, щоб кожне слово звучало двічі (від двох-трьох кількість слів у реченнях поступово зростає).

Інструкція: читай речення, повторюючи кожне слово двічі.

Варіант 2

Мета: формування уваги, пам'яті, контролю, фонематичного сприймання на основі зорового розпізнавання слів.

Завдання: читання речень у такий спосіб, щоб спочатку кожне друге слово звучало двічі, потім, наприклад - кожне третє тощо, а далі можна пропонувати підкреслені слова, що підлягають дворазовому читанню.

Інструкція: читай речення, повторюючи кожне друге (третє або підкреслене) слово двічі.

Методичний коментар. Ця вправа допомагає дитині проникнути в зміст тексту, що озвучується. За рахунок дворазових проголошень слів відбувається формування слухових образів, що сприяє додатковому зосередженню зорової і слухової уваги та уможливлює проникнення в їхній зміст.

Вправа «Вимовляй швидко»

Мета: формування уваги, пам'яті, контролю, фонематичного сприймання на основі зорового розпізнавання слів.

Завдання: багаторазове вимовляння вголос строфи вірша з настановою на швидкість (проведення змагань між дітьми: 10-разове повторення певного речення з визначенням переможця за критерієм швидкості). З метою реєстрації індивідуального результату кожної дитини, виконання вправи триває упродовж кількох тижнів щодня (або через день-два), а для порівняння результатів можна фіксувати швидкість виголошення в перерахунку на один звук.

Наприклад, десятикратне вимовляння речення з 18 літер триває 32 с. Таким чином, на одне проголошення в середньому припадає 32 : 18 = 3,2 с, а на озвучування однієї літери 3,2 : 18 = 0,178 с.

Важливим є унаочнення результатів і їх динаміки за допомогою графіку, що дає змогу дитині бачити свій прогрес. Підкреслимо, що у всіх випадках важливо дотримуватися чіткості вимови всіх слів.

Інструкція: читай речення, повторюючи його 10 разів якомога швидше.