Математика 1 клас - Задачі, вправи, тести Н.О. Будна - 2018

РОЗДІЛ I. НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

2. ЧИСЛА ВІД 1 ДО 10. ЧИСЛО 0

1. Знайти значення виразів.

2. Дібрати такі числа, щоб рівності були правильними.

3. Знайти значення виразів.

4. Знайти значення виразів.

5. Обчислити вирази за допомогою малюнків.

6. Виконати за зразком.

7.

8. Вставити пропущені числа.

9. Обчислити вирази за допомогою малюнків.

10.

11.

12.