Математика 1 клас - Задачі, вправи, тести Н.О. Будна - 2018

РОЗДІЛ I. НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

8. ЧИСЛА ВІД 11 ДО 20

427. 20 ялинок у лісі росли.

В школу на свято одну відвезли.

Скільки ялинок залишилось там?

428. У живім куточку в школі 10 рибок у воді.

Ще 7 рибок дасть Микола.

Скільки буде риб тоді?

429. Записати числа під диктовку. Усно пояснити, що означає кожна цифра в цих числах.

15, 13, 18, 11, 10, 20.

430. Записати числа, в яких: 1 дес. 8 од., 1 дес. 7 од., 1 дес. З од., 1 дес. 6 од., 1 дес. 1 од.

431. Записати пропущені числа.

8, ..., ..., 11, ..., ..., 14, ..., 16, ..., 18, ..., 20.

432. Порівняти числа: 16 і 17, 20 і 19, 20 і 12.

433. Збільшити на 1 числа: 11, 14, 16, 18, 12.

434. Зменшити на 1 числа: 20, 19, 17, 15, 13.

435. Знайти значення виразів.

436. Із кожного виразу на обчислення суми скласти два вирази на обчислення різниці.

433. Виписати вирази з однаковими значеннями.

436. Виписати в один рядок одноцифрові числа, а в другий — двоцифрові.

15, 20, 7, 17, 2, 13, 1, 9, 10, 6.

437. Замінити кожне число сумою за зразком.

438. Записати всі вирази на додавання із значенням 7.

439. Поставити знаки >, < або =.

440. Записати цифрами числа: вісімнадцять, десять, нуль, шість, двадцять, одинадцять, дванадцять.