Математика - Збірник завдань для усних обчислювань 3-4 класи - Є. І. Максимова, Л. М. Шелкова, Н. В. Фартушко 2020


Передмова

Основне призначення посібника — допомогти вчителеві дібрати матеріал для організації роботи із формування та закріплення навичок усної лічби. Головною метою усних обчислень є формування навичок швидкої лічби, а також розвиток кмітливості учнів, математичної винахідливості, уваги, зміцнення пам'яті.

Усні обчислення мають велике значення щодо опанування навичок письмових дій: додавання, віднімання, множення та ділення, які ніколи не виконують тільки письмово. Усна лічба пожвавлює роботу класу, сприяє швидкому налаштуванню на подальшу роботу, сприяє створенню ситуації успіху, запевнює учня у своїх знаннях і заохочує дізнатися більше.

Одним із видів усних обчислень є математичні диктанти, які вимагають уваги, зосередженості, активної розумової діяльності, дають можливість фіксувати відповіді обчислених усно завдань, завдяки чому вчитель може переконатися в засвоєнні обчислювальних навичок учнів з якоїсь певної теми, контролювати роботу кожного учня.

У збірнику запропоновано завдання для поглиблення, закріплення й автоматизації усних обчислювань у межах 1000 у 3-му класі та у межах 1 000 000 у 4-му класі. Вправи для усної лічби, задачі й математичні ігри дібрано відповідно до Концепції Нової української школи та згідно з типовими освітніми програмами для учнів 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти.

Математичні диктанти згруповано за темами, відповідно до програми 3-го та 4-го класу. До кожної теми дібрано декілька видів диктантів, найбільш удалих та доцільних для певної теми.

Збірник містить такі види математичних диктантів.

Звичайні математичні диктанти під час яких учитель читає завдання, а учні записують або називають лише відповіді.

Математичні диктанти виду «Так чи ні».

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-». Знаки можна замінити оплесками.

Математичні диктанти виду «Обчислювальні ланцюжки».

Учитель читає завдання ланцюжка, учні обчислюють кожен крок усно, потім записують або дають відповідь лише кінцевого результату.

Математичні диктанти виду «Відтворіть число».

Учитель читає завдання, учні обчислюють і називають лише кінцеві числа, які повинні отримати.

Математичні диктанти для розвитку логічного мислення, завдання яких містять певне логічне навантаження.

Математичні диктанти «Задачі».

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

Також збірник містить математичні ігри, що можна використовувати для фронтальної та групової роботи.

Матеріали посібника можна використовувати на уроках математики для пояснення і закріплення вивченого матеріалу, контролю знань, додаткових занять з окремими учнями, а також під час занять удома для вдосконалення усних обчислювань.