Математика - Збірник завдань для усних обчислювань 3-4 класи - Є. І. Максимова, Л. М. Шелкова, Н. В. Фартушко 2020


Дроби

Математичні диктанти

Диктант 1

1. Запишіть дроби: одна друга; одна п'ята; три сьомих; дві дев'ятих.

2. Запишіть і порівняйте дроби: одна третя і дві третіх.

3. Обчисліть дріб 1/6 від числа 720.

4. Обчисліть число, якщо 1/3 його становить число 8.

5. Обчисліть 1/5 від 1 кг.

6. Обчисліть 1/3 від 2 хв.

7. Обчисліть 1/2 від 1 ц.

8. Обчисліть 1/4 від 1 год.

9. Накресліть відрізок завдовжки 8 см. Позначте дужкою 1/4 цього відрізка.

10. Яка маса торта, якщо 1/3 його становить 150 г?

Диктант 2

1. Запишіть дроби: одна шоста; одна десята; три восьмих; дві п'ятих.

2. Запишіть і порівняйте дроби: три сьомих і дві сьомих.

3. Обчисліть дріб 1/5 від числа 300.

4. Обчисліть число, якщо 1/2 його становить число 7.

5. Обчисліть 1/2 від 1 кг.

6. Обчисліть 1/6 від 1 хв.

7. Обчисліть 1/2 від 1 доби.

8. Обчисліть 1/3 від 1 год.

9. Накресліть відрізок, якщо 1/3 його становить 3 см.

10. Урок триває 3/4 години. Скільки хвилин триває урок?

Диктант 3

1. Запишіть дроби: шість восьмих; три сьомих; одна десята; дві шостих.

2. Запишіть і порівняйте дроби: сім десятих і дві десятих.

3. Обчисліть число, якщо 2/3 його становить число 9.

4. Обчисліть дріб 1/4 від чисел 12, 120.

5. Обчисліть 1/3 доби = ... год.

6. Обчисліть 1/5 год = ... хв.

7. Обчисліть число, 3/5 якого дорівнює 60.

8. Обчисліть 1/2 суми чисел 50 і 30.

9. Накресліть відрізок, якщо 1/2 його становить 5 см.

10. У класі 9 відмінників. Це усієї кількості учнів класу. Скільки учнів у класі?

Диктант 4

1. Запишіть дроби: три восьмих; дев'ять десятих; чотири сьомих, дві других.

2. Запишіть і порівняйте дроби: чотири шостих і шість шостих.

3. Обчисліть 1/8 від числа 480.

4. Обчисліть число, якщо 1/5 його становить число 50.

5. Скільки годин становить 1/4 доби?

6. Скільки хвилин становить 1/6 години?

7. Обчисліть 1/10 від 1 кг.

8. Обчисліть 1/8 від 4 ц.

9. Накресліть відрізок завдовжки 8 см і покажіть дужкою 3/4 цього відрізка.

10. У саду росло 40 тюльпанів. Розквітло 1/2 квіток. Скільки квіток розквітло?

Диктант 5

1. Запишіть 4 дроби із знаменником 10. Прочитайте їх.

2. Запишіть 4 дроби із чисельником 3. Прочитайте їх.

3. Запишіть і порівняйте дроби: 1/4 і 3/4.

4. Запишіть дріб, менше, ніж дріб 5/2.

5. Запишіть дріб, більше, ніж дріб 2/8.

6. Обчисліть число, якщо 1/6 його становить число 300.

7. Обчисліть дріб 1/9 від числа 810.

8. Накресліть відрізок завдовжки 10 см і покажіть дужкою 2/5 цього відрізка.

9. 1/4 т = ... кг

10. У шафі стоїть 96 книжок. Третю частину їх становлять дитячі книжки. Скільки дитячих книжок стоїть у шафі?

Диктант 6

1. Запишіть дроби: сім сьомих; три шостих; одна дев'ята; дві дев'ятих.

2. Запишіть і порівняйте дроби: 2/2 і 1/2.

3. Запишіть дріб, менше, ніж дріб 2/6.

4. Запишіть дріб, більше, ніж дріб 3/5.

5. Обчисліть число, якщо 1/4 його становить число 25.

6. Обчисліть дріб 1/8 від числа 64.

7. Накресліть відрізок завдовжки 6 см і покажіть дужкою 3/6 цього відрізка.

8. Обчисліть 1/12 від 1 год.

9. Обчисліть 3/10 від 1 кг.

10. Перерва триває 1/6 години. Скільки триває перерва?

Диктант 7

1. Запишіть дріб, менше, ніж дріб 3/4.

2. Запишіть дріб, більше, ніж дріб 1/7.

3. Запишіть і порівняйте дроби: 3/5 і 2/5.

4. Обчисліть число, якщо 1/4 його становить число 250.

5. Обчисліть дріб 1/4 від числа 44.

6. Накресліть відрізок завдовжки 9 см і покажіть дужкою 1/3 цього відрізка.

7. Обчисліть 1/10 від 1 м.

8. Обчисліть 1/2 від 2 кг.

9. Обчисліть 1/10 від 1 кг.

10. Обчисліть третину однієї хвилини.

Диктант 8

1. Запишіть 4 дроби, у яких чисельник і знаменник рівні між собою.

2. Запишіть і порівняйте дроби: 7/7 і 6/6.

3. Запишіть дріб, більше, ніж дріб 4/9.

4. Обчисліть число, якщо 1/10 його становить число 100.

5. Обчисліть дріб 1/2 від числа 220.

6. Накресліть відрізок, якщо 1/2 його становить 4 см.

7. Обчисліть 1/2 від 1 т.

8. Обчисліть 1/5 від 1 дм.

9. Обчисліть половину однієї години.

10. У Петрика 15 книг. З них 1/3 становлять книги з математики. Скільки книг з математики у Петрика?

Диктант 9

1. Запишіть дріб, менше, ніж дріб 4/10.

2. Запишіть дріб, більше, ніж дріб 6/7.

3. Запишіть і порівняйте дроби: 8/9 i 7/9.

4. Обчисліть число, якщо 1/9 його становить число 100.

5. Обчисліть дріб 1/10 від числа 1000.

6. Накресліть відрізок, якщо 1/2 його становить 3 см.

7. Обчисліть третину однієї години.

8. Обчисліть чверть одного метра.

9. Доповніть рівність: 6/6 = ...

10. У книжковій шафі 20 книжок із математики. Це 1/4 усіх книжок. Скільки всього книжок у шафі?

Диктант 10

1. Запишіть 4 дроби із знаменником 5. Прочитайте їх.

2. Запишіть 4 дроби із чисельником 2. Прочитайте їх.

3. Запишіть і порівняйте дроби: 4/7 i 6/7.

4. Запишіть дріб, більше, ніж дріб 5/8.

5. Запишіть дріб, менше, ніж дріб 9/10.

6. Обчисліть число, якщо 1/3 його становить число 150.

7. Обчисліть дріб 1/4 від числа 250.

8. Накресліть відрізок, якщо 1/5 його становить 2 см.

9. Обчисліть половину одного сантиметра.

10. Обчисліть чверть одного кілограма.

Математичні диктанти виду ««Так» чи «ні»»

Диктант 1

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Одна друга — це половина.

2. Одна чверть — це дріб 1/4.

3. Число 3/8 — це дріб, де 3 — чисельник, а 8 — знаменник дробу.

4. 2/3 > 3/3.

5. Чисельник — це число над рискою дробу — яке показує, скільки взято рівних частин цілого.

6. 1/5 від числа 100 дорівнює 25.

7. Число 4 становить четверту частину числа 8.

8. 1/2 від 1 кг дорівнює 500 г.

9. 1/2 від 1 доби дорівнює 12 год.

10. 1/5 від 1 м дорівнює 25 см.

Диктант 2

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Одна третя — це третина.

2. Одна половина — це дріб 1/2.

3. Число 2/5 — це дріб, де 5 — чисельник, а 2 — знаменник дробу.

4. 5/5 = 6/6.

5. Знаменник — це число під рискою дробу, яке показує, на скільки рівних частин поділене ціле.

6. 1/6 від числа 60 дорівнює 360.

7. Число 5 становить п'яту частину числа 25.

8. 1/5 від 1 кг дорівнює 500 г.

9. 1/2 від 1 м дорівнює 50 см.

10. 1/2 від 1 т дорівнює 500 кг.

Диктант 3

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Одна четверта — це чверть.

2. Одна третина — це дріб 1/3.

3. Число 4/10 — це дріб, де 4 — чисельник, а 10 — знаменник дробу.

4. 4/6 < 3/6.

5. Чисельник — це число під рискою дробу, яке показує, на скільки рівних частин поділене ціле.

6. Дріб, у якого чисельник і знаменник рівні між собою, дорівнює одиниці.

7. 1/10 від числа 1000 дорівнює 10.

8. Число 6 становить сьому частину числа 48.

9. 1/10 від 1 кг дорівнює 200 г.

10. 1/4 від 1 т дорівнює 200 кг.

Диктант 4

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають

твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Половина — це 1/2.

2. Число 5/9 — це дріб, де 9 — чисельник, а 5 — знаменник дробу.

3. 9/9 = 1.

4. Знаменник — це число над рискою дробу — яке показує, скільки взято рівних частин цілого.

5. 1/8 від числа 48 дорівнює 6.

6. Число 9 становить шосту частину числа 45.

7. 1/4 від 1 год дорівнює 15 хв.

8. 1/10 від 1 м дорівнює 5 см.

9. 1/5 від 1 т дорівнює 200 кг.

10. Якщо довжина відрізка 8 см, то чверть відрізка становить 28 см.

Диктант 5

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Третина — це 1/3.

2. Число 3/8 — це дріб, де 3 — чисельник, а 8 — знаменник дробу.

3. 2/10 > 4/10.

4. Числа виду 2/5, 4/7 називають дробовими числами.

5. 1/9 від числа 81 дорівнює 8.

6. Число 3 становить восьму частину числа 24.

7. 1/2 від 1 год дорівнює 35 хв.

8. 1/10 від 1 т дорівнює 100 кг.

9. Якщо довжина відрізка 6 см, то третина відрізка складає 3 см.

10. Щоб обчислити дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і результат помножити на чисельник.

Диктант 6

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Чверть — це 1/4.

2. Число 2/10 — це дріб, де 10 — чисельник, а 2 — знаменник дробу.

3. 4/8 < 7/7.

4. Знаменник — це число над рискою дробу, яке показує, скільки взято рівних частин цілого.

5. Дріб, у якого чисельник і знаменник нерівні між собою, дорівнює одиниці.

6. 1/8 від числа 640 дорівнює 80.

7. Число 10 становить десяту частину числа 100.

8. 1/2 від 1 год дорівнює 30 хв.

9. 1/4 від 1 ц дорівнює 25 кг.

10. Якщо довжина відрізка 26 см, то 1/2 відрізка становить 13 см.

Диктант 7

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Дріб 1/3 — це третина.

2. Число 7/15 — це дріб, де 7 — чисельник, а 15 — знаменник дробу.

3 1 = 2/2.

4. Чисельник — це число під рискою дробу, яке показує, на скільки рівних частин поділене ціле.

5. 1/5 від числа 450 дорівнює 50.

6. Число 9 становить половину числа 18.

7. 1/6 від 1 год дорівнює 15 хв.

8. 1/2 від 1 ц дорівнює 50 кг.

9. Якщо довжина відрізка 50 см, то 1/2 відрізка становить 25 см.

10. Щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно значення поділити на чисельник і результат помножити на знаменник.

Диктант 8

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Дріб 1/2 — це половина.

2. Число 4/7 — це дріб, де 7 — чисельник, а 4 — знаменник дробу.

3. 3/3 > 1.

4. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, у якого чисельник більше.

5. 1/4 від числа 60 дорівнює 20.

6. Число 6 становить третину числа 18.

7. 1/6 від 1 год дорівнює 10 хв.

8. 1/5 від 1 ц дорівнює 20 кг.

9. 1/5 від 1 см дорівнює 20 мм.

10. Якщо довжина відрізка 33 см, то третина відрізка становить 11 см.

Диктант 9

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Дріб 1/4 — це чверть.

2. Число 5/6 — це дріб, де 5 — чисельник, а 6 — знаменник дробу.

3. 4/5 більше, ніж 1.

4. Знаменник — це число під рискою дробу, яке показує, на скільки рівних частин поділене ціле.

5. Дріб, у якого чисельник і знаменник рівні між собою, дорівнює одиниці.

6. 1/2 від числа 500 дорівнює 255.

7. Число 4 становить чверть числа 16.

8. 1/5 від 1 год дорівнює 12 хв.

9. 1/10 від 1 ц дорівнює 10 кг.

10. 1/2 від 1 см дорівнює 5 мм.

· Диктант 10

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають твердження правильним, то ставлять знак «+», якщо вважають його неправильним — то знак «-».

1. Число 7/8 — це дріб, де 8 — чисельник, 7 — знаменник дробу.

2. 5/9 менше, ніж 7/9.

3. Чисельник — це число над рискою дробу — яке показує, скільки взято рівних частин цілого.

4. Дріб, у якого чисельник і знаменник нерівні між собою, дорівнює одиниці.

5. 1/9 від числа 630 дорівнює 60.

6. Число 7 становить п'яту частину числа 35.

7. 1/2 від 1 доби дорівнює 10 год.

8. 1/4 від 1 см дорівнює 25 мм.

9. Якщо довжина відрізка 24 см, то чверть відрізка становить 6 см.

10. Щоб обчислити дріб від числа, потрібно число поділити на знаменник і результат помножити на чисельник.

Математичні диктанти виду «Обчислювальні ланцюжки»

Учитель читає завдання ланцюжка, учні обчислюють кожен крок усно, потім записують або дають відповідь лише кінцевого результату.

Диктант 1

Обчисліть дріб 1/2 від числа 140, додайте 30, поділіть на 4, відніміть 3, помножте на 2. Запишіть отримане число.

Диктант 2

Обчисліть дріб 1/4 від числа 360, відніміть 10, поділіть на 2, поділіть на 8, додайте 105. Запишіть отримане число.

Диктант 3

Обчисліть дріб 1/5 від числа 100, відніміть 18, помножте на 300, додайте 400, поділіть на 5. Запишіть отримане число.

Диктант 4

Обчисліть третину від числа 300, помножте на 7, додайте 300, поділіть на 4, відніміть 40. Запишіть отримане число.

Диктант 5

Обчисліть чверть від числа 280, додайте 30, помножте на 8, поділіть 4, відніміть 120. Запишіть отримане число.

Диктант 6

Знайдіть число, якщо 1/3 його становить число 9, відніміть 7, помножте на 6, додайте 30, поділіть на 2. Запишіть отримане число.

Диктант 7

Знайдіть число, якщо 1/7 його становить число 60, відніміть 20, поділіть на 4, додайте 10, помножте на 3. Запишіть отримане число.

Диктант 8

Знайдіть число, якщо 1/10 його становить число 15, додайте 70, поділіть на 2, відніміть 50, поділіть на 4. Запишіть отримане число.

Диктант 9

Знайдіть число, якщо 1/6 його становить число 50, помножте на 3, поділіть на 10, поділіть на 2, додайте 105. Запишіть отримане число.

Диктант 10

Знайдіть число, якщо 1/9 його становить число 70, додайте 30, поділіть на 2, відніміть 80, поділіть на 4. Запишіть отримане число.

Математичні диктанти «Задачі»

Диктант 1

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

1. Маса 1/4 склянки цукру 60 г. Яка маса повного стакану цукру?

2. Маса дині 8 кг. Яка маса 1/2 дині?

3. Скільки годин становить 1/8 доби?

Диктант 2

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

1. У школі 600 учнів, 1/5 усіх учнів — відмінники. Скільки відмінників у школі?

2. Хлопчик прочитав 50 сторінок, що становить чверть усіх сторінок книги. Скільки всього сторінок у книзі?

3. Верблюд живе 40 років, 1/5 свого життя він росте. Скільки років росте верблюд?

Диктант 3

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

1. 1/9 відрізка становить 5 см. Чому дорівнює довжина всього відрізка?

2. Велосипедист за одну годину проїжджає 1/7 свого шляху. За який час велосипедист подолає весь шлях?

3. Людина спить 1/3 доби. Скільки годин спить людина?

Диктант 4

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

1. 1/6 стрічки становить 12 м. Яка довжина всієї стрічки?

2. Половина кавуна важить 2000 г. Скільки важить увесь кавун? Відповідь дай у кілограмах.

3. Скільки секунд становить 1/6 хвилини?

Диктант 5

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

1. Третина шляху становить 300 км. Чому дорівнює весь шлях?

2. П'ята частина маси дорослого слона становить 1000 кг. Скільки важить весь дорослий слон?

3. За добу синичка з'їдає приблизно 40 г комах, що становить половину її маси. Скільки важить синичка?

Дидактичні ігри

Гра «Чисельник — знаменник»

Учитель називає дроби. Коли називає чисельник — діти піднімають руки вгору, знаменник — униз.

1/3, 1/6, 1/8, 1/9, 1/7, 1/15, 1/5, 1/10, 1/12.

Гра «Весела лічба»

Діти мають назвати в порядку зростання (спадання) всі записані числа. Перемагає той, хто швидше і без помилок упорається з цим завданням.

1/2, 1/4, 1, 1/9, 1/7, 1/13, 1/5, 1/10, 1/6.

Гра «Невідомий компонент»

Викликані до дошки двоє учнів обчислюють невідомий компонент та вписують потрібне число у порожню клітинку стовпчика (кожен по п'ять стовпчиків). Перемагає той, хто першим і правильно виконав завдання.

Решта дітей — контролери.

Ціле

5000

150


1800

100

54 000

300


12 000

1000

Дріб

1/5


1/4

1/6

1/5

1/9


1/7

1/2

1/5

Частина


50

2500
100

500