Математика - Збірник завдань для усних обчислювань 3-4 класи - Є. І. Максимова, Л. М. Шелкова, Н. В. Фартушко 2020


Табличне множення і ділення чисел

Математичні диктанти

Диктант 1

1. Обчисліть добуток чисел 2 і 5.

2. Обчисліть частку чисел 14 і 2.

3. Перший множник 9, другий — 2. Обчисліть добуток.

4. Обчисліть частку чисел 4 і 2.

5. Ділене 18, дільник 2. Обчисліть частку.

6. Збільште число 7 у 2 рази.

7. Обчисліть частку чисел 8 і 4.

8. Перший множник 2, другий — 6. Обчисліть добуток.

9. Ділене 12, дільник 2. Обчисліть частку.

10. Обчисліть частку чисел 10 і 5.

Диктант 2

1. Обчисліть добуток чисел 3 і 8.

2. Ділене 12, дільник 3. Обчисліть частку.

3. Перший множник 6, другий — 2. Обчисліть добуток.

4. Обчисліть частку чисел 15 і 3.

5. Обчисліть добуток чисел 9 і 3.

6. До частки чисел 27 і 3 додайте 17.

7. Ділене 24, дільник 3. Обчисліть частку.

8. До частки чисел 18 і 3 додайте 7.

9. Від добутку чисел 8 і 3 відніміть 14.

10. Обчисліть добуток чисел 7 і 3.

Диктант 3

1. Обчисліть добуток чисел 6 і 4.

2. Обчисліть частку чисел 32 і 8.

3. Перший множник 7, другий — 3. Обчисліть добуток.

4. Ділене 36, дільник 4. Обчисліть частку.

5. Перше число 8, друге — у 4 рази більше. Чому дорівнює друге число?

6. Перше число 16, друге — у 4 рази менше. Чому дорівнює друге число?

7. Частка дорівнює 5, дільник 3. Обчисліть ділене.

8. Добуток дорівнює 24, множник 6. Чому дорівнює другий множник?

9. Обчисліть добуток чисел 4 і 7.

10. Обчисліть частку чисел 18 і 9.

Диктант 4

1. Збільште число 8 у 5 разів.

2. Обчисліть частку чисел 32 і 4.

3. Перший множник 4, другий — 6. Обчисліть добуток.

4. Ділене 35, дільник 5. Чому дорівнює частка?

5. Зменште число 16 у 4 рази.

6. Збільште число 6 у 5 разів.

7. Суму чисел 18 і 6 зменште у 6 разів.

8. Число 28 зменште у 4 рази.

9. Число 3 збільште у 9 разів.

10. Добуток чисел 3 і 8 зменште у 6 разів.

Диктант 5

1. Обчисліть добуток чисел 6 і 5.

2. Обчисліть частку чисел 28 і 4.

3. Збільште число 7 у 5 разів.

4. Зменште число 32 на 4.

5. У скільки разів число 42 більше, ніж 6?

6. У скільки разів число 5 менше, ніж 30?

7. На скільки число 18 більше, ніж 2?

8. Частку чисел 24 і 4 збільште у 9 разів.

9. Добуток чисел 9 і 2 зменште у 6 разів.

10. Частку чисел 35 і 5 збільште на 4.

Диктант 6

1. Обчисліть добуток чисел 6 і 8.

2. Дільник 56, ділене 7. Обчисліть частку.

3. Збільште число 5 у 4 рази.

4. У скільки разів число 49 більше, ніж 7?

5. Обчисліть частку чисел 28 і 4.

6. На скільки число 7 менше, ніж 21?

7. Зменште число 18 у 6 разів.

8. Число 36 зменште у 6 разів.

9. Обчисліть добуток чисел 5 і 8.

10. Частку чисел 35 і 5 збільште у 9 разів.

Диктант 7

1. Обчисліть добуток чисел 8 і 6.

2. Зменште число 64 у 8 разів.

3. Збільште число 9 на 8.

4. Обчисліть частку чисел 49 і 7.

5. У скільки разів число 40 більше, ніж 5.

6. Ділене 8, дільник 2. Обчисліть частку.

7. Збільште число 8 у 7 разів.

8. Обчисліть добуток чисел 7 і 5.

9. Число 32 зменште у 8 разів.

10. Частку чисел 36 і 6 збільште на 9.

Диктант 8

1. Обчисліть добуток чисел 9 і 7.

2. Зменште число 56 у 8 разів.

3. На скільки число 81 більше, ніж 9?

4. Обчисліть частку чисел 42 і 7.

5. Зменште число 54 на 9.

6. Ділене 45, дільник 5. Обчисліть частку.

7. У скільки разів число 48 більше, ніж 8?

8. Дільник 8, частка 4. Чому дорівнює ділене?

9. Добуток дорівнює 7, перший множник 3. Чому дорівнює другий множник?

10. Число 72 зменште у 8 разів.

Диктант 9

1. Суму чисел 8 і 6 поділіть на 2.

2. Різницю чисел 11 і 3 помножте на 2.

3. До частки чисел 14 і 7 додайте 9.

4. Від добутку чисел 5 і 3 відніміть частку чисел 15 і 5.

5. Збільште число 5 у 3 рази.

6. Добуток чисел 4 і 2 збільште у 3 рази.

7. Число 3 зменште у 2 рази.

8. Суму чисел 28 і 7 зменште в 5 разів.

9. Число 40 збільште на 7.

10. У скільки разів число 15 більше, ніж 3?

Диктант 10

1. Частку чисел 15 і 3 збільште в 7 разів.

2. Частку чисел 56 і 7 зменште у 8 разів.

3. Частку чисел 56 і 7 зменште на 8.

4. Частку чисел 63 і 7 збільште на 5.

5. Число 56 зменште на 7.

6. У скільки разів число 56 більше, ніж 8?

7. Зменште число 42 у 6 разів.

8. Збільште число 5 у 8 разів.

9. На скільки число 42 більше, ніж 37?

10. У скільки разів число 24 менше, ніж 4?

Математичні диктанти виду ««Так» чи «ні»»

Диктант 1

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Добуток чисел 6 і 8 дорівнює 48.

2. Компоненти множення: перший множник, другий множник, доданок.

3. Ділене 56, дільник 7, частка 6.

4. Якщо збільшити число 5 у 4 рази, то отримаємо 20.

5. Число 49 більше, ніж 7 у 7 разів.

6. Частка чисел 28 і 4 дорівнює 7.

7. Число 7 менше, ніж 21 у 3 рази.

8. Якщо довжина першого відрізка дорівнює 7см, а довжина другого — у 5 разів більше, то другий відрізок має довжину 30 см.

9. 1 м у 10 разів більше, ніж 10 см.

10. Якщо сторона квадрата дорівнює 2 см, то периметр квадрата дорівнює 4 см.

Диктант 2

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Якщо зменшити число 18 у 6 разів, то отримаємо 3.

2. Компоненти ділення: ділене, дільник, добуток.

3. Якщо число 54 зменшити у 9 разів, то отримаємо 5.

4. Добуток чисел 5 і 5 дорівнює 25.

5. Частка чисел 64 і 8 дорівнює 7.

6. Якщо число 5 збільшити у 10 разів, то отримаємо 50.

7. Якщо частку чисел 24 і 8 збільшити у 9 разів, то отримаємо 27.

8. 1 см уміщує 10 мм.

9. Якщо 1 м уміщує 100 см, то 4 м — 140 см.

10. Якщо кожна сторона трикутника дорівнює 5 см, то периметр трикутника дорівнює 15 см.

Диктант 3

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Якщо різницю чисел 8 і 6 поділити на 2, то отримаємо 1.

2. Якщо до добутку чисел 3 і 3 додати 16, то отримаємо 24.

3. Частка чисел 27 і 9 дорівнює 4.

4. Якщо до добутку чисел 5 і 2 додати 15, то отримаємо 25.

5. Якщо зменшити число 12 на 4, то отримаємо 3.

6. Якщо зменште число 12 у 4 рази, то отримаємо 3.

7. Компоненти множення: перший множник, другий множник, добуток.

8. 1 м уміщує 100 см.

9. 3 кг менше, ніж 7 кг.

10. Якщо кожна сторона квадрата дорівнює 4 см, то периметр квадрата дорівнює 8 см.

Диктант 4

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Якщо зменшити число 20 у 4 рази, то отримаємо 5.

2. Якщо зменшити число 20 на 4, то отримаємо 24.

3. Компоненти дії ділення: ділене, дільник, частка.

4. Якщо будь-яке число помножити на одиницю, то отримаємо те саме число.

5. Якщо збільшити число 8 у 5 разів, то отримаємо 45.

6. Якщо частку чисел 21 і 7 збільшити у 6 разів, то отримаємо 9.

7. 1 см уміщує 100 мм.

8. Якщо периметр квадрата дорівнює 16 см, то кожна його сторона дорівнює 4 см.

9. 1 м 20 см — це 1 м 2 дм.

10. Якщо маса 1 ящика дорівнює 3 кг, то маса 9 таких ящиків дорівнює 39 кг.

Диктант 5

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Якщо різницю чисел 51 і 6 поділити на 5, то отримаємо 9.

2. Компоненти дії віднімання — це зменшуване, від'ємник, частка.

3. Якщо будь-яке число помножити на нуль, то отримаємо нуль.

4. Якщо добуток чисел 9 і 2 зменшити у 3 рази, то отримаємо 9.

5. Якщо частку чисел 16 і 2 збільшити на 9, то отримаємо 81.

6. Число 32 у 4 рази більше, ніж 8.

7. Число 72 зменшити у 9 разів, то отримаємо 8.

8. 3 м — це 30 дм.

9. Довжина прямокутника дорівнює 10 см, а ширина — 2 см. Периметр прямокутника дорівнює 12 см.

10. У квадрата всі сторони рівні.

Диктант 6

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Добуток чисел 9 і 7 дорівнює 72.

2. Якщо число 56 зменшити у 8 разів, то отримаємо 7.

3. Якщо число 56 зменшити на 8, то отримаємо 48.

4. Число 21 на 11 більше, ніж 9.

5. Частка чисел 42 і 7 дорівнює 7.

6. Якщо зменшити число 54 на 9, то отримаємо 6.

7. Якщо ділене 45, дільник 5, то частка 9.

8. Якщо частку чисел 16 і 2 збільшити на 10, то отримаємо 28.

9. 6 см дорівнює 60 мм.

10. Якщо периметр рівностороннього трикутника дорівнює 30 см, то кожна його сторона дорівнює 10 см.

Диктант 7

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Число 48 у 6 разів більше, ніж 8.

2. В 1 році — 12 місяців.

3. 1 доба дорівнює 12 годинам.

4. 1 хвилина — це 60 секунд.

5. Якщо дільник 8, частка 4, то ділене дорівнює 2.

6. 7 дм 3 мм більше, ніж 7 дм 3 см.

7. Добуток чисел 8 і 7 дорівнює 54.

8. Якщо зменште число 54 у 9 разів, то отримаємо 5.

9. Щоб обчислити невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.

10. Якщо сторона квадрата дорівнює 5 см, то периметр квадрата дорівнює 10 см.

Диктант 8

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Якщо збільшити число 7 на 8, то отримаємо 56.

2. Якщо збільшити число 7 у 8 разів, то отримаємо 56.

3. 1 година — це 60 хвилин.

4. Якщо добуток чисел 3 і 10 зменшити у 3 рази, то отримаємо 10.

5. Частка чисел 49 і 7 дорівнює 56.

6. Число 45 у 9 разів більше, ніж 5.

7. Якщо ділене 28, дільник 4, то частка дорівнює 6.

8. 6 м дорівнює 600 см.

9. Якщо в одному ряду у кінотеатрі вміщується 10 глядачів, то у 10 рядах — 100 глядачів.

10. Довжина прямокутника дорівнює 5 см, а ширина — 1 см. Периметр прямокутника дорівнює 12 см.

Диктант 9

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. 1 тиждень — це 7 днів.

2. В 1 дм міститься 10 мм.

3. Якщо число 5 збільшити у 7 разів, то отримаємо 30.

4. Добуток чисел 7 і 4 дорівнює 27.

5. Якщо число 32 зменшити у 8 разів, то отримаємо 4.

6. Якщо частку чисел 36 і 6 збільшити на 9, то отримаємо 18.

7. 3 дм 1 см дорівнює 31 см.

8. Якщо добуток дорівнює 27, перший множник — 3, то другий множник — 8.

9. Якщо 1 місяць складається з 4 тижнів, то 3 місяці — це 12 тижнів.

10. Якщо кожна сторона трикутника дорівнює 8 см, то периметр трикутника — 12 см.

Диктант 10

Учитель читає твердження. Якщо учні вважають його правильним, то поруч ставлять знак «+», якщо — неправильним, то знак «-».

1. Якщо число 7 помножити на 0, то отримаємо 7.

2. Якщо число 40 помножити на 1, то дорівнює 41.

3. Якщо число 72 зменшити у 8 разів, то отримаємо 9.

4. 4 см дорівнює 40 мм.

5. Якщо різницю чисел 15 і 6 збільшити у 3 рази, то отримаємо 28.

6. Якщо добуток чисел 8 і 3 зменшити на 4, то отримаємо 24.

7. Число 20 на 18 більше, ніж 2.

8. Якщо число 14 зменшити у 7 разів, то отримаємо 2.

9. Якщо добуток чисел 5 і 2 збільшити у 9 разів, то отримаємо 99.

10. Якщо частку чисел 81 і 9 зменшити на 9, то отримаємо 0.

Математичні диктанти виду «Обчислювальні ланцюжки»

Учитель читає завдання ланцюжка, учні обчислюють кожен крок усно, потім записують або дають відповідь лише кінцевого результату.

Диктант 1

Число 100 поділіть на 10, помножте на 2, поділіть на 5, збільште у 8 разів, збільште на 8, відніміть 40. Запишіть отримане число.

Диктант 2

Число 48 поділіть на 8, помножте на 5, зменште у 3 рази, збільште у 9 разів, додайте 10, зменште на 50. Запишіть отримане число.

Диктант 3

Число 63 зменште у 9 разів, збільште у 10 разів, відніміть 30, поділіть на 8, помножте на 5, додайте 25. Запишіть отримане число.

Диктант 4

Число 56 поділіть на 8, помножте на 5, зменште на 5, зменште у 5 разів, додайте 4, помножте на 8. Запишіть отримане число.

Диктант 5

Число 21 зменште у 7 разів, збільште у 9 разів, змен-ште на 7, додайте 40, поділіть на 6, зменште у 2 рази. Запишіть отримане число.

Диктант 6

Число 6 помножте на 6, додайте 4, поділіть на 10, збільште на 16, зменште у 5 разів, збільште у 9 разів. Запишіть отримане число.

Диктант 7

Число 5 збільште у 8 разів, збільште на 30, зменште у 7 разів, додайте 4, поділіть на 2, відніміть 7. Запишіть отримане число.

Диктант 8

Число 4 помножте на 9, відніміть 6, додайте 20, змен-ште у 5 разів, збільште у 6 разів, зменште на 40. Запишіть отримане число.

Диктант 9

Число 3 збільште у 5 разів, додайте 15, збільште на 30, помножте на 1, зменште у 6 разів, помножте на 0. Запишіть отримане число.

Диктант 10

Число 2 помножте на 7, додайте 6, відніміть 2, поділіть на 3, збільште у 8 разів, збільште на 2. Запишіть отримане число.

Математичні диктанти «Задачі»

Прості задачі на множення

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

Диктант 1

1. У 2 вази поставили по 3 троянди. Скільки всього троянд у вазах?

2. Одне крісло має 4 ніжки. Скільки ніжок має 4 кресла?

3. На 3 полицях стоїть по 2 каструлі. Скільки всього каструль на 3 полицях?

4. У жука 6 лапок. Скільки лапок у 2 жуків?

5. У 2 будинках — по 9 під'їздів. Скільки під'їздів у двох будинках?

6. Вартість одного зошита 3 гривні. Скільки коштують 8 таких зошитів?

Диктант 2

1. У 2 пеналах — по 4 ручки. Скільки всього ручок у пеналах?

2. У сома 2 вуса. Скільки вусів у 7 сомів?

3. У 5 клітках — по 2 папуги. Скільки папуг у цих клітках?

4. У сезоні 3 місяці. Скільки місяців у 2 сезонах?

5. У 2 стручках — по 6 горошин. Скільки всього горошин?

6. З один рік у селі побудували 7 будинків — по 3 квартири. Скільки квартир побудували за рік?

Диктант 3

1. Скільки літрів у 9 дволітрових банках?

2. На 7 кофтинах — по 2 ґудзики. Скільки всього ґудзиків на кофтинах?

3. У 2 пакетах — по 5 кг овочів. Скільки кілограмів овочів у цих пакетах.

4. У 2 рядах — по 8 кущів смородини. Скільки всього кущів смородини?

5. У 3 кімнатах — по 4 мешканців. Скільки всього мешканців у кімнатах?

6. Купили 10 коробок ялинкових іграшок — по 4 іграшки в кожній коробці. Скільки ялинкових іграшок купили?

Диктант 4

1. Скільки літрів у 4 трилітрових банках?

2. Один зошит коштує 3 гривні. Скільки коштують 7 таких зошитів?

3. Один кілограм яблук коштує 4 гривні. Скільки коштує 5 кг яблук?

4. Один кілограм слив коштує 6 гривні. Скільки коштує 4 кг слив?

5. Булочка коштує 3 гривні. Скільки потрібно заплатити за 4 таких булочки?

6. До чаю подали 4 тарілки з пиріжками — по 9 пиріжків на кожній тарілці. Скільки всього пиріжків подали до чаю?

Диктант 5

1. В Олени 8 монет — по 10 копійок. Скільки грошей в Олени?

2. Бабуся розклала у 6 тарілок — по 5 пиріжків. Скільки всього пиріжків розклала бабуся?

3. У магазині було 6 ящиків цукерок — по 6 кг у кожному. Яка маса 6 ящиків із цукерками?

4. У коробці є 5 олівців. Скільки олівців у 9 таких коробках?

5. У вагоні 9 купе — по 4 місця у кожному. Скільки місць у вагоні?

6. Діти посадили 8 рядів яблунь — по 9 яблунь у кожному ряді. Скільки яблунь посадили діти?

Прості задачі на збільшення або зменшення у декілька разів

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

Диктант 1

1. В одному ряду сидять 3 хлопчики, а дівчаток — у 2 рази більше. Скільки дівчаток сидить у ряду?

2. У Вадима 8 значків, а у Сашка — в 2 рази менше. Скільки значків у Сашка?

3. У вазі 2 яблука, а груш — у 4 рази більше. Скільки груш у вазі?

4. У сосни гілки живуть 2 роки, а у ялинки — в 6 разів більше. Скільки років живуть гілки у ялинки?

5. Довжина города 6 м, а ширина — в 3 рази менше. Яка ширина города?

Диктант 2

1. Ширина тасьми 2 см, а ширина стрічки — в 2 рази більше. Яка ширина стрічки?

2. На кухні горить 3 лампочки, а у кімнаті — в 2 рази більше. Скільки горить лампочок у кімнаті?

3. Зібрали 10 кг смородини, а малини — в 2 рази менше. Скільки кілограм малини зібрали?

4. Купили 4 м вовни, а шовку — в 3 рази більше. Скільки метрів шовку купили?

5. У саду росло 9 кущів аґрусу, а ожини — в 3 рази менше. Скільки кущів ожини росло в саду?

Диктант 3

1. На зиму заготовили 9 банок вишневого компоту, а полуничного — в 2 рази більше. Скільки банок полуничного компоту заготовили на зиму?

2. На дворі стояло 15 легковиків, а вантажівок — в 3 рази менше. Скільки вантажівок стояло на дворі?

3. В одному кабінеті є 18 кімнатних рослин, а іншому — в 3 рази менше. Скільки кімнатних рослин в іншому кабінеті?

4. У Петрика є 24 фломастери, а ручок — в 3 рази менше. Скільки ручок у Петрика?

5. За перший день турист пройшов 20 км, а наступного — в 2 рази менше. Скільки кілометрів здолав турист другого дня?

Диктант 4

1. За перший день Ганнуся прочитала 36 сторінок книги, а наступного — в 2 рази менше. Скільки сторінок прочитала Ганнуся другого дня?

2. У саду працювали 8 дівчаток, а хлопців — у 2 рази більше. Скільки хлопців працювало у саду?

3. Кавун важить 12 кг, а диня — в 2 рази менше. Яка маса дині?

4. У шахматному гуртку займаються 45 хлопчиків, а дівчаток — в 5 разів менше. Скільки дівчаток займається у гуртку?

5. До годівниці прилетіло 8 синичок, а горобців — у 7 разів більше. Скільки горобців прилетіло?

Диктант 5

1. Біля берега моря 42 чайки ловили рибу, а бакланів — у 7 разів менше. Скільки бакланів ловили рибу?

2. Діти принесли з лісу 8 шишок, а жолудів — у 9 разів більше. Скільки жолудів принесли діти?

3. Петрик списав 4 зошити в лінійку, а в клітинку — у 5 разів більше. Скільки зошитів у клітинку списав хлопчик?

4. Бабуся спекла 48 пиріжків з яблуками, а з вишнями — в 6 разів менше. Скільки пиріжків з вишнями спекла бабуся?

5. На зиму заготовили 8 трилітрових банок томатного соку. Скільки літрів томатного соку заготовили?

Прості задачі на ділення за змістом і на рівні частини

Учитель читає задачі, учні записують тільки відповіді.

Диктант 1

1. Посадили 8 кущів айстр на 2 клумбах. По скільки айстр на кожній клумбі?

2. 10 туристів розмістилися у наметах — по 5 чоловік у кожний намет. Скільки всього було наметів?

3. У 3 хлопчиків 6 олівців порівну. Скільки олівців у кожного хлопчика?

4. 12 чоловік сіли в машини — по 3 людини в кожну. Скільки машин виявилося зайнятими?

5. 4 дівчаток порівну з'їли 8 груш. По скільки груш з'їла кожна дівчинка?

Диктант 2

1. 40 слив роздали 4 дітям. По скільки слив отримала кожна дитина?

2. 12 дітей об'єднали у пари. Скільки склалося пар?

3. Учні посадили 18 дерев у 3 ряди. По скільки дерев посаджено у кожному ряду?

4. На 4 костюми витратили 16 м тканини. Скільки метрів тканини витратили на кожний костюм?

5. У волейбол грало 18 гравців. У кожній команді є по 9 гравців. Скільки всього було команд?

Диктант 3

1. Для живого куточка купили 12 рибок. Їх пустили в акваріуми по 6 рибок у кожний. Скільки акваріумів було у живому куточку?

2. Мама розклала 64 тістечка на 8 тарілок. По скільки тістечок лежить на кожній тарілці?

3. Посадили 48 яблунь в однакові ряди — по 8 яблунь у кожному. Скільки рядів яблунь посадили?

4. На катку парами каталися 16 дітей. Скільки було пар?

5. 6 жінок вимили порівну 12 вікон. По скільки вікон вимила кожна жінка?

Диктант 4

1. В 9 автобусах порівну перебувають 72 пасажири. По скільки пасажирів є у кожному автобусі?

2. У вази поставили 15 тюльпанів — по 3 тюльпани в кожну вазу. Скільки ваз знадобилося?

3. Шестеро хлопчиків поділили 18 горіхів між собою порівну. По скільки горіхів дісталося кожному хлопчику?

4. 21 цукерку поділили між 7 дітьми. По скільки цукерок отримала кожна дитина?

5. Мотузку завдовжки 27 м розрізали на 3 однакові частини. Якої довжини кожна частина?

Диктант 5

1. Стрічку завдовжки 10 м розрізали на 2 однакові частини. Якої довжини кожна частина?

2. 18 цукерок хлопчик розклав порівну у 2 кишені. По скільки цукерок у кожну кишеню поклав хлопчик?

3. 45 пиріжків розклали на 5 тарілок. Скільки пиріжків на кожній тарілці?

4. У двох дуплах сиділо 8 совенят. Скільки совенят сиділо у кожному дуплі, якщо відомо, що їх там порівну?

5. 36 учнів об'єднали у 6 команд. Скільки команд утворилося?

Дидактичні ігри

Гра «Ланцюжки»

На дошці записано ланцюжки. Викликані до дошки 4 учні повинні вписати потрібне число. Перемагає той, хто першим і правильно виконав завдання. Решта дітей — контролери.

- Збільшуй кожне наступне число на 2.

2 → 4 … → … → … → … → … → … → … → …

- Збільшуй кожне наступне число на 3.

3 → 6 … → … → … → … → … → … → … → …

- Збільшуй кожне наступне число на 4.

4 → 8 … → … → … → … → … → … → … → …

- Збільшуй кожне наступне число на 5.

5 → 10 … → … → … → … → … → … → … → …

Можна записати на аркушах та провести гру в групах.

Гра «Невідомий компонент»

Викликані до дошки 2 учні обчислюють невідомий компонент та вписують потрібне число у порожню клітинку стовпчика (кожен — по п'ять стовпчиків). Перемагає той, хто першим і правильно виконав завдання.

Решта дітей — контролери.

Множник

2

2


6

2

7


2

6


Множник


9

5


3


22

Добуток

16


10

12


14

18

8

8

4

Зменшуване

14


2 • 8


18 : 2


Від'ємник

16 : 2

7


6 • 2


18

Різниця


7 • 2

10

5

2

12 : 2

Гра «Арифметичне лото»

Дітям роздають аркуші, на яких написано числа: 25, 81, 27, 36, 48, 63, 42, 45, 72, 40 (кожне число — по кілька разів).

Учитель швидко називає приклади, а діти закреслюють числа-відповіді. Перемагає той, у кого після закінчення гри закреслено максимальну кількість чисел.

Учитель називає:

9 • 9 5 • 5 9 • 3 6 • 8 6 • 6

6 • 7 5 • 8 8 • 9 5 • 9 7 • 9

Гра «Впіймай потрібний вираз»

У дітей на аркушах записано вирази:

4 • 8 8 • 5 9 • 2 6 • 7 7 • 8

9 • 6 4 • 4 3 • 8 5 • 7 7 • 7

Учитель називає число, а діти закреслюють відповідний вираз. Перемагає той, у кого закреслено більше виразів.

Учитель називає: 49, 56, 35, 42, 18, 24, 16, 54, 32, 40.