Математика - Збірник завдань для усних обчислювань 3-4 класи - Є. І. Максимова, Л. М. Шелкова, Н. В. Фартушко 2020Передмова

Нумерація чисел у межах 1000

Додавання і віднімання круглих чисел

Додавання і віднімання чисел у межах 1000

Табличне множення і ділення чисел

Позатабличне множення і ділення чисел

Нумерація чисел у межах мільйона

Додавання і віднімання чисел у межах 1 000 000

Множення чисел у межах 1 000 000

Ділення чисел у межах 1 000 000

Дроби