100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо мислити логічно

Логічне мислення у дітей формується на основі образного мислення. Це складний процес, що містить цілий комплекс занять і має значну кількість пізнавальних функцій. Учителеві важливо навчити дітей просто й доступно пояснювати складні речі, формувати вміння: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, оцінювати складні ситуації, шукати шляхи їх вирішення і змінювати види діяльності без втрати концентрації уваги та ефективності роботи.

Вправа 92. Усе в твоїх руках

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток логічного мислення

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням після вивчення нової теми з української мови на аркуші паперу обвести свою долоньку. Кожен палець — це певна позиція, з приводу якої необхідно висловити свою думку за зразком:

Великий — ДЛЯ мене було важливим і цікавим...

Вказівний — Із цього питання я отримав конкретну рекомендацію...

Середній — Мені було складно...

Безіменний — У мене виникло запитання про...

Мізинець — Для мене було недостатньо...

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як доповнити кожне речення.

2. Назви доповнені речення.

Вправа 93. Хочу навчитися — можу навчити

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток логічного мислення

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням інформацію для роздумів: «Учитися ніколи не пізно».

Завдання для учнів

1. Розкажи, чого саме ти хотів би / хотіла б навчитися у своїх батьків.

2. Розкажи, чого саме ти міг би / могла б навчити своїх батьків.

Вправа 94. Міркуємо разом

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток логічного мислення

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на уроці української мови для обговорення в парі мовленнєву ситуацію: під час спілкування двоє учнів голосно сперечалися, ображали один одного і розмахували руками; не дійшовши згоди, вони розійшлися.

Запитання для обговорення

• Яка може бути причина непорозуміння між співрозмовниками?

• Які якості виявили учасники розмови?

• Чому вони не змогли порозумітися?

• Чому вас не задовольняє рішення, до якого дійшли співрозмовники?

Завдання для учнів (робота в парі)

1. Дай відповіді на запитання вчителя.

2. Сформулюй поради, як можна уникнути такої ситуації.

Вправа 95. Продовжуй думку

Розділи (теми)

Текст

Звуки і букви. Українська абетка (алфавіт)

Очікуваний результат

Розвиток логічного мислення

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель ознайомлює учнів із зачином та кінцівкою тексту-розповіді.

Зачин Завтра — День народження в Абетки.

Кінцівка Так цікаво й весело провела Абетка свій День народження.

Завдання для учнів

1. Поміркуй над основною частиною розповіді.

2. Придумай другу частину тексту і розкажи, кого Абетка запросила до себе на День народження.

Вправа 96. Відгадай, що написано

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток здогадки і логічного мислення

Формування вмінь аргументовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель запрошує учня до столу, пропонує йому уважно прочитати слово, написане на картці, і за допомогою рухів тіла показати те, що там написано.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, яке слово може бути написане на картці.

2. Назви це слово й обґрунтуй свою відповідь.

Варіант вправи

• Відгадай, що намальовано

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток здогадки і логічного мислення

Формування вмінь аргументовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель запрошує учня до столу, пропонує йому уважно роздивитися ілюстрацію і за допомогою рухів тіла передати учням те, що там зображено.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, що може бути зображено на ілюстрації.

2. Скажи, що там зображено, й обґрунтуй свою відповідь.

Вправа 97. Від часткового до загального

Розділ (тема)

Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки

Очікуваний результат

Розвиток логічного й аналітичного мислення

Формування вмінь аргументовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель роздає учням картки зі словами.

Завдання для учнів

1. Послідовно розклади картки зі словами за їхнім значенням у послідовності від часткового до загального:

• приголосний, звук [з], звук, дзвінкий;

• звук [а], ненаголошений, голосний, звук.

2. Прочитай слова в обраній тобою послідовності і поясни свій вибір.

Варіант вправи

• Від загального до часткового

Розділ (теми)

Слово. Частини мови. Іменник. Прикметник

Очікуваний результат

Розвиток логічного й аналітичного мислення

Формування вмінь аргументовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель роздає учням картки зі словами.

Завдання для учнів

1. Послідовно розклади картки зі словами за їхнім значенням у послідовності від загального до часткового:

• слово, іменник, частина мови, слово «учитель»;

• прикметник, слово, частина мови, слово «українська».

2. Прочитай слова в обраній тобою послідовності і поясни свій вибір.

Вправа 98. Доведи мені

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь доводити свою думку

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням прокоментувати відповіді на запитання.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як відповісти на запитання:

• Чому вивчення української мови має важливе значення для людини у житті?

• Чому вивчення англійської мови має важливе значення для людини у житті?

2. Доведи свою думку.

Вправа 99. Переконай мене

Розділи (теми)

Мова і мовлення Звуки і букви. Склад

Очікуваний результат

Розвиток умінь переконливо доводити свою думку

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням прочитати слова.

Завдання для учнів

1. Визнач кількість складів у словах:

• Олена, Ірина, Марія, Софія;

• Олексій, Віталій, Микола, Ярослав.

2. Переконливо доведи свою думку.

Вправа 100. Перевір правильність

Розділи (теми)

Мова і мовлення

Звуки і букви. Звуко-буквений розбір слів

Очікуваний результат

Розвиток умінь доводити свою думку

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням твердження.

Завдання для учнів

1. Перевір правильність тверджень:

• У слові яблуня 7 звуків, 6 букв, 3 склади.

• У слові апельсин 7 звуків, 8 букв, 3 склади.

2. Доведи свою думку.