100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо бачити проблеми

Уміння бачити проблеми — інтегральна властивість, що характеризує мислення людини. Однією з найважливіших властивостей у процесі виявлення проблем є здатність змінювати власний погляд, уміння оглянути об’єкт дослідження з різних боків. Природно, що при цьому можна побачити те, що випадає з традиційного погляду, і тому часто не помічається іншими.

Вправа 1. Що мав на увазі автор?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь висловлювати власні міркування

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням ознайомитися з висловами відомих людей.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, що мали на увазі автори висловів.

• Мова — коштовний скарб народу (Іван Франко).

• Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: у ній що не звук, то подарунок, усе крупно, зернисто, як самі перла (Микола Гоголь).

2. Вислови свої міркування.

Вправа 2. Як можна використати предмет?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці схему у формі сонця з променями.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як можна використати лінійку.

2. Заповни кожен промінь сонця інформацією про різні (звичні й незвичні) способи використання лінійки.

Вправа 3. Світ очима інших

Розділ (тема)

Текст

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток текстотворчих умінь

Інструкція для вчителя

Учитель читає учням незакінчену розповідь.

Завдання для учнів

1. Послухай текст і продовж його.

Молодші школярі захопилися комп’ютерними іграми. Кожного дня вони із задоволенням грають у нові ігри. Діти активно обмінюються дисками з новими комп’ютерними іграми. Вони постійно розповідають одне одному про свої успіхи, досягнення в іграх...

2. Поміркуй і розкажи, як сприйняли б цю ситуацію: батьки дітей; учитель інформатики; шкільний лікар.

Вправа 4. Тема одна — сюжетів багато

Розділ (тема)

Текст

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь складати тексти-розповіді

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням одну тему.

Завдання для учнів

1. Придумай кілька текстів на тему «Урок».

2. Розкажи окремо про урок української мови, англійської мови, літературного читання.

Вправа 5. Розповідь за поданою кінцівкою

Розділ (тема)

Текст

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь створювати тексти-розповіді за поданою частиною (кінцівкою)

Інструкція для вчителя

Учитель читає учням кінцівку тексту.

Завдання для учнів

1. Послухай кінцівку розповіді та поміркуй, якими мають бути зачин і основна частина цього тексту.

...Ось так цікаво діти провели свої вихідні дні.

2. Склади розповідь за поданою кінцівкою.

Вправа 6. Хто я? Хто ти?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь добирати іменники і вживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці дві схеми у формі сонця з променями.

Завдання для учнів

1. Заповни кожен промінь сонця інформацією про себе. Розкажи або напиши про себе, використовуючи іменники.

2. Заповни кожен промінь сонця інформацією про свого друга/подругу. Розкажи або напиши про нього/неї, використовуючи іменники.

Вправа 7. Що я бачу? Кого я побачу?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменники — назви істот і неістот.

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь добирати іменники — назви істот і неістот і вживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням іменники — назви істот і неістот.

Завдання для учнів

1. Уважно роздивись обкладинку підручника з української мови. Розкажи, що ти на ній бачиш, використовуючи в реченні іменники — назви неістот.

2. Назви людей різних професій, які працюють у школі. Розкажи про свою першу вчительку, використовуючи іменники — назви істот.

Вправа 8. Розповідь від імені іншого персонажа

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменники (власні і загальні назви)

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь уживати іменники — власні і загальні назви у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням уявити себе в ролі певного персонажа.

Завдання для учнів

1. Розкажи про один день зі свого уявного життя в ролі директора школи, уживаючи іменники — власні назви.

2. Розкажи про один день зі свого уявного життя в ролі комп’ютера, уживаючи іменники — загальні назви.

Вправа 9. Який/яка я? Яка/який ти?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Прикметник

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь добирати прикметники і вживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці дві схеми у формі сонця з променями.

Завдання для учнів

1. Заповни кожен промінь сонця інформацією про себе. Розкажи або напиши про себе, яка ти дитина, використовуючи прикметники.

2. Заповни кожен промінь сонця інформацією про свого друга/подругу. Розкажи або напиши про хлопчика/дівчинку, якими вони є дітьми, використовуючи прикметники.

Вправа 10. Що я люблю робити? Що ти любиш робити?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Дієслово. Неозначена форма дієслова

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь добирати дієслова в неозначеній формі й уживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці дві схеми у формі сонця з променями.

Завдання для учнів

1. Заповни кожен промінь сонця інформацією про себе. Розкажи або напиши про дії, які ти любиш виконувати у вільний час, використовуючи дієслова в неозначеній формі.

2. Робота в парі: поспілкуйся зі своїм другом/подругою і дізнайся, що він/вона любить робити. Обміняйтеся своїми заповненими схемами. Розкажи або напиши, що люблять робити діти у вільний час, використовуючи дієслова в неозначеній формі.

Варіанти вправи

• Що я роблю? Що ти робиш?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Дієслово. Теперішній час дієслів

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми

Розвиток умінь добирати дієслова теперішнього часу і вживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці дві схеми у формі сонця з променями.

Завдання для учнів

1. Заповни кожен промінь сонця інформацією про себе. Розкажи або напиши про дії, які ти виконуєш зараз, використовуючи дієслова теперішнього часу.

2. Заповни кожен промінь сонця інформацією про свого друга/подругу. Розкажи або напиши про дії, які виконують хлопчик/дівчинка зараз, використовуючи дієслова теперішнього часу.

• Що я робив/робила? Що ти робила/робив?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Дієслово. Минулий час дієслів

Очікуваний результат

Розвиток умінь добирати дієслова минулого часу і вживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці дві схеми у формі сонця з променями.

Завдання для учнів (робота в парі)

1. Заповни кожен промінь сонця інформацією про себе. Розкажи або напиши про дії, які ти виконуєш зараз, використовуючи дієслова майбутнього часу.

2.Поспілкуйся зі своїм другом/подругою і дізнайся, що він/вона робили вчора. Заповни кожен промінь сонця інформацією про дітей. Розкажи або напиши, що робили хлопчик/дівчинка, використовуючи дієслова минулого часу.

• Що я буду робити? Що ти будеш робити?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Дієслово. Майбутній час дієслів

Очікуваний результат

Розвиток умінь добирати дієслова майбутнього часу і вживати їх у мовленні

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці дві схеми у формі сонця з променями.

Завдання для учнів (робота в парі)

1. Заповни кожен промінь сонця інформацією про себе. Розкажи або напиши про дії, які ти будеш виконувати завтра, використовуючи дієслова майбутнього часу.

2. Поспілкуйся зі своїм другом/по другою і дізнайся, що він/вона будуть робити завтра. Заповни кожен промінь сонця інформацією про дітей. Розкажи або напиши, що будуть робити хлопчик/дівчинка, використовуючи дієслова майбутнього часу.