100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо висувати гіпотези

Гіпотези, припущення, а також провокаційні ідеї дають нам можливість ставити реальні й уявні експерименти. Для того, щоб навчитися висувати певні гіпотези, треба навчитися, розмірковуючи, ставити відповідні проблемні запитання. Роблячи припущення, ми зазвичай використовуємо слова: може бути, припустимо, можливо, якщо...

Вправа 11. Корисно — шкідливо

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням відомий усім продукт (цукор).

Завдання для учнів

1. Поміркуй, за яких умов цукор буде корисним (шкідливим).

2. Вислови припущення про умови, за яких цукор буде корисним (шкідливим), використовуючи слова: припустимо, можливо, напевно.

Вправа 12. Як ти думаєш?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням запитання.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як дати відповідь на запитання:

• Що відбулося б, якби чарівник виконав усі бажання кожної людини на Землі?

• Що відбулося б на Землі, якби ти став/стала чарівником/чарівницею?

2. Дай відповіді на запитання, висловлюючи припущення.

Вправа 13. Незвичайне перетворення

Розділи (теми)

Мова і мовлення

Звуки і букви

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням скласти мовну казку й поміркувати над запитаннями:

• Яка незвичайна пригода відбулася з тобою?

• Яке у тебе було б найулюбленіше заняття?

• А яке висловлювання звучало б найчастіше?

• Через який час ти захотів/захотіла б знову стати людиною? Чому?

Завдання для учнів

1. Вигадай цікаву історію «Уяви себе буквою Я» про своє незвичайне перетворення.

2. Дай відповіді на запитання, використовуючи слова напевно, можливо.

Вправа 14. Що сталося б, якби...?

Розділ (тема)

Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням дати відповіді на запитання, висловлюючи припущення.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як дати відповіді на запитання:

• Що сталося б, якби в українській мові не стало голосних звуків?

• Що сталося б, якби в українській мові не стало приголосних звуків?

2. Дай відповіді на запитання, використовуючи слова напевно, можливо.

Вправа 15. Чому така назва?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Слово. Частини мови

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням пригадати назви відомих частин мови.

Завдання для учнів

1. Поміркуй над назвами відомих тобі частин мови.

2. Дай обґрунтовані відповіді на запитання:

• Чому іменник має таку назву?

• Чому прикметник має таку назву?

• Чому займенник має таку назву?

• Чому числівник має таку назву?

Вправа 16. Яке значення слів?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Слово. Значення слова

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням поміркувати над значенням слів.

Завдання для учнів

1. Поясни значення слів адреса, адресат, адресант. А що означає в українській мові слово адрес?

2. Перевір значення цих слів за тлумачним словником.

Вправа 17. Яка будова слів?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Слово. Будова слова

Очікуваний результат

Формування вмінь бачити проблеми і висувати гіпотези

Розвиток умінь висловлювати припущення

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням поміркувати над будовою слів, висловлюючи припущення.

Завдання для учнів

1. Розбери за будовою слова взуття, піти.

2. Прокоментуй будову цих слів за зразком:

У слові взуття закінчення -я, тому що...

До уваги вчителя!

Будова слова взуття

Закінчення — -я

Основа — взутт-

Корінь — -зу-

Префікс — в-

Суфікс — -тт-

Будова слова піти

Закінчення — слово не має закінчення

Основа — піти

Корінь — -і-

Префікс — п- (частина префікса по-)

Суфікс — -ти-