100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо класифікувати

Пропонуючи учням завдання на класифікацію, слід розвивати в них здатність до такої важливої операції, як комбінаторика. Що більше варіантів розподілу, то вищою буде продуктивність мислення. А ця мисленнєва якість є дуже важливою у творчій діяльності.

Вправа 31. Хто «зайвий»?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменники (назви істот)

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати предмети

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням логічний ряд із «зайвим» словом.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, яке з поданих слів учитель, лікар, учень, музикант, художник є «зайвим».

2. Назви «зайве» слово і поясни свою відповідь.

Вправа 32. Що «зайве»?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменники (назви неістот)

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати предмети

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням логічний ряд із «зайвим» словом.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, яке з поданих слів понеділок, травень, вівторок, середа, четвер є «зайвим».

2. Назви «зайве» слово і поясни свою відповідь.

Вправа 33. Класифікація предметів

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати предмети

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням розглянути декілька предметів.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, у які групи можна об’єднати предмети — яблуко, грушу, банан, помідор.

2. Назви групи предметів, які можна класифікувати за формою, кольором, смаком, соковитістю.

Вправа 34. Відповідність між словами

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати предмети

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням ознайомитися з групою слів.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як встановити відповідність між словами груша, ромашка, кущі, дерева, калина, малина, квіти, яблуня, волошка.

2. Склади схему, встановлюючи відповідність між цими словами.

Вправа 35. Продовж ряд букв

Розділ (тема)

Звуки і букви. Українська абетка (алфавіт)

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати поняття

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням пригадати літери української абетки.

Завдання для учнів

1. Пригадай букви української абетки.

2. Продовж ряди букв:

А, Е, ...

Б, В, ...

Вправа 36. З якої групи?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Будова слова

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати поняття

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням слова: закінчення, іменник, префікс, корінь, прикметник, дієслово, суфікс, числівник, прислівник, займенник.

Завдання для учнів

1. Пригадай частини мови і частини слова.

2. Розподіли слова за групами:

Частини мови...

Частини слова...

Вправа 37. Логічний ряд слів

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменники (власні назви)

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати предмети

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням поглянути на карту України.

Завдання для учнів

1. Пригадай назви сусідніх з Україною країн.

2. Продовж логічний ряд слів: Україна, ...

Вправа 38. Допиши ряди слів

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменники (загальні назви)

Очікуваний результат

Розвиток умінь класифікувати предмети

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням пригадати назви нот і музичних інструментів.

Завдання для учнів

1. Назви ноти і музичні інструменти.

2. Допиши ряди слів:

До, ...

Гітара, ...

Вправа 39. Аналіз помилкових класифікацій

Розділ (тема)

Слово. Частини мови

Очікуваний результат

Розвиток умінь визначати помилкові класифікації

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням ознайомитися з класифікацією видів транспорту.

Завдання для учнів

1. Пригадай назви видів транспорту.

2. Ознайомся з поданою класифікацією видів транспорту: швидкий, наземний підземний, чудовий, повітряний, водний, зручний, дорогий, повільний, гар ний, улюблений, на замовлення, на далекі відстані, власний.

3. Знайди помилки у класифікації та прокоментуй їх.