100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо спостерігати

Спостереження — активний процес, під час якого учень спостерігає за предметами та явищами і визначає їхні істотні ознаки. Сутність спостереження полягає в тому, що потрібно чітко знати, що і як розглядати, ґрунтовно й повністю зануритися у власні думки і навчитися ставити запитання щодо того, чого можна навчитися завдяки спостереженню.

Вправа 40. Що змінилося?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати й аналізувати

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель добирає парні малюнки, які містять відмінності.

Завдання для учнів

1. Роздивися перший малюнок і запам’ятай усе, що зображено на ньому.

2. Проаналізуй парний малюнок і поясни, що змінилося.

Вправа 41. Роздивись — запам’ятай — назви — намалюй

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати й аналізувати

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель ставить перед учнями один із предметів (наприклад, м’яку іграшку — кошеня) і просить дітей уважно його роздивитися. Потім пропонує учням заплющити очі, а сам у цей час прибирає предмет і просить дітей згадати й назвати всі його деталі. Тоді знову показує дітям цей предмет і колективно обговорює з ними те, що учні назвали, а що не помітили й не назвали, що залишилося поза увагою створеного в дітей мисленнєвого образу цього предмета.

Завдання для учнів

1. Роздивись предмет і запам’ятай його.

2. Назви всі деталі предмета і намалюй його.

Вправа 42. Спостережливість

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням ознайомитися з відеоматеріалами про велику синицю і чорну синицю.

Завдання для учнів

1. Роздивись і порівняй синичок за поданими запитаннями:

• Чи однакового розміру ці птахи?

• Чи однакового кольору ці пташки?

• Чи однакове оперення мають ці синички?

• Чи однаково співають ці пернаті красуні?

• Які ще запитання допоможуть дізнатися про щось нове про цих синичок?

2. Розкажи, чим схожі і чим відрізняються синички.

Вправа 43. На що схожий?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати й аналізувати

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням уважно роздивитися листочок клена.

Завдання для учнів

1. Роздивися листочок клена і скажи, на що він схожий.

2. Обведи контури листочка у зошит і опиши його.

Вправа 44. Знайди подібний предмет

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати й аналізувати

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням роздивитися навколо себе.

Завдання для учнів

1. Роздивися предмети, які розташовані навколо тебе у класній кімнаті.

2. Назви серед них ті, які мають квадратну форму.

Вправа 45. Культура спілкування

Розділ (тема)

Мова і мовлення. Культура спілкування

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати й аналізувати

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням прокоментувати ситуації, які трапилися з учнями.

Завдання для учнів

1. Проаналізуй ситуації:

• Учні зайшли до читального залу бібліотеки і почали голосно розмовляти між собою.

• Учні працювали в читальному залі бібліотеки. Раптом в одного з них задзвенів телефон, і він почав розмовляти з додзвонювачем.

2. Поясни, які правила культури спілкування порушили учні.

Вправа 46. Культура мовлення

Розділ (тема)

Мова і мовлення. Культура мовлення

Очікуваний результат

Розвиток умінь слухати й аналізувати почуте

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням послухати сполучення слів.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як виправити мовленнєві помилки: пробачте мене, будь ласка; вибачаюсь перед тобою.

2. Поясни, як правильно сказати.

Вправа 47. Хто більше?

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Прикметник

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати за ознаками предметів

Формування вмінь добирати прикметники

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням схему у формі сонця з променями.

Завдання для учнів (індивідуальна, робота в парі)

1. Поміркуй, якими словами — назвами ознак предмета стіл — потрібно заповнити схему.

2. Заповни схему дібраними прикметниками.

3. Позмагайтеся, хто більше добере таких ознак.

Вправа 48. Відгадай слово за ознаками

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Прикметник

Очікуваний результат

Розвиток умінь добирати слова за ознаками

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням схему у формі сонця з променями, заповнену прикметниками.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, який предмет має такі ознаки: зелений, смугастий, соковитий, солодкий, смачний, кулястий.

2. Відгадай слово — назву предмета з такими його ознаками.

Вправа 49. Ознаки поняття

Розділ (тема)

Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати за ознаками понять

Формування вмінь аргументовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням дати обґрунтовані відповіді на запитання, звертаючи увагу на спосіб вимови, характер звучання і складотворну (нескладотворчу) роль звуків.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як дати відповіді на запитання:

• Чому звуки [а], [у], [е], [и], [і], [о] є голосними?

• Чому звуки [б], [в], [г], [д], [ж], [з] є приголосними?

2. Дай відповіді на запитання і прокоментуй їх.

Вправа 50. Визнач за ознаками

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник. Рід іменників

Очікуваний результат

Розвиток умінь спостерігати за ознаками понять

Формування вмінь аргументовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням дати обґрунтовані відповіді на запитання, звертаючи увагу на істотні ознаки іменників різних родів.

Завдання для учнів

1. Визнач рід іменників сестра і брат за основними ознаками.

2. Обґрунтуй свою відповідь за зразком:

Іменник учениця —_________ роду, тому що...

Іменник учень —_________ роду, тому що...

До уваги вчителя!

Орієнтовна відповідь

Іменник учениця — жіночого роду, тому що: називає особу жіночої статі; має закінчення -я; можна підставити займенники вона, моя.

Іменник учень — чоловічого роду, тому що: називає особу чоловічої статі; має нульове закінчення; можна підставити займенники він, мій.