100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Навчаємо мислити асоціативно

Асоціативне мислення — це мислення, під час якого в людини у думках виникають різні образи, пов’язані з конкретною ситуацією або символом. Саме асоціативне мислення є основою творчого процесу.

Асоціативне мислення є дуже важливим для роботи мозку, оскільки саме на цій здатності базується пам’ять і вміння генерувати ідеї. Особливістю асоціативного мислення є те, що його можна неперервно розвивати, що уможливлює розширення творчого потенціалу особистості учня.

Вправа 65. Елементи природи

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток асоціативного мислення

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням знайти елементи природи на малюнках з абстрактними зображеннями.

Завдання для учнів

1. Роздивися малюнки.

2. Розкажи, на які елементи природи схожі ці зображення.

Вправа 66. На кого ти схожий?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток асоціативного мислення

Формування вмінь обґрунтовано висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням уважно подивитися одне на одного.

Завдання для учнів (робота в парі)

1. Уважно подивись на свого співрозмовника.

2. Розкажи, на кого схожий/схожа твій/твоя однокласник/однокласниця за зразком:

• Ти схожий/схожа на..., тому що...

• Ти мені нагадуєш..., тому що...

• Я впізнаю в тобі..., тому що...

Вправа 67. Що нагадує тобі?

Розділ (тема)

Мова і мовлення

Очікуваний результат

Розвиток асоціативного мислення

Формування вмінь зв’язно висловлюватися

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням пригадати картини природи.

Завдання для учнів

1. Пригадай, як виглядають хмари на небі.

2. Розкажи, що нагадують тобі хмари (на що вони схожі).

Вправа 68. Добери слова

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Іменник

Очікуваний результат

Розвиток асоціативного мислення

Формування вмінь добирати іменники

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує на дошці учням слова — назви предметів, які відповідають відчуттям тепла та холоду.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як доповнити ряди словами — назвами предметів, які відповідають поданим відчуттям.

• Тепло — літо, сонце, ...

• Холод — зима, мороз, ...

2. Назви дібрані іменники.

Вправа 69. Добери ознаки

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Прикметник

Очікуваний результат

Розвиток асоціативного мислення

Формування вмінь добирати прикметники

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням на дошці слова — назви ознак предметів, які характеризують літо і зиму.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як доповнити ряди словами — назвами ознак предметів, які характеризують ці пори року.

• Літо — тепле, сонячне, ...

• Зима — холодна, морозяна, ...

2. Назви дібрані прикметники.

Вправа 70. Характерні ознаки

Розділ (тема)

Слово. Частини мови. Прикметник

Очікуваний результат

Розвиток асоціативного мислення

Формування вмінь добирати прикметники

Інструкція для вчителя

Учитель пропонує учням характерні ознаки сонця і дня, школи і навчання.

Завдання для учнів

1. Поміркуй, як доповнити ряди:

• Сонце — яскраве, ...

• День — світлий, ...

• Школа — сучасна, ...

• Навчання — цікаве, ...

2. Назви дібрані слова, які є характерними ознаками цих явищ.