100 МОВНИХ ВПРАВ для розвитку дослідницьких умінь учнів - Нова українська школа - Вашуленко М. С. - 2018

Передмова

Навчаємо бачити проблеми

Навчаємо висувати гіпотези

Навчаємо ставити запитання

Навчаємо класифікувати

Навчаємо спостерігати

Навчаємо давати визначення поняттям

Навчаємо приймати рішення

Навчаємо мислити асоціативно

Навчаємо мислити критично

Навчаємо мислити логічно