Вчимося вчитися та критично мислити Нестандартні завдання за темами тижнів до курсу «Я досліджую світ» 1 клас - 2018

ПЕРЕДМОВА

Найголовніше — навчити людину мислити.

Б. Брехт

Розум, який розширив свої межі, ніколи вже не звузиться.

А. Ейнштейн

Твоє життя формується твоїми думками.

М. Авреліус

Критичне мислення є однією із основних складових формування особистості, здатної аналізувати, критично сприймати виклики сьогодення та робити власний свідомий вибір.

У Концепції Нової української школи йдеться про те, що критичне мислення є одним з основних завдань освітнього процесу.

З педагогічної точки зору критичне мислення — це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини:

· аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел;

· бачити проблеми, ставити запитання;

· висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;

· робити свідомий вибір, ухвалювати рішення та обґрунтовувати його.

Стратегії розвитку критичного мислення необхідно впроваджувати з перших днів навчання. Технологія проведення уроку з розвитку критичного мислення залежить від його предметного наповнення і дидактичних завдань. У 1-му класі доцільно добирати цікаві для дітей завдання, що можуть навчити дітей критично та свідомо мислити, ухвалювати швидкі та обґрунтовані рішення. Важливою формою діяльності дітей на уроках у початковій школі є групова робота, що дає можливість обмінюватися ідеями, поважати думку інших, уміти спілкуватися та налагоджувати контакт з будь-яким партнером.

Чим молодший вік учнів, тим цікавіші завдання потрібно добирати для школярів. Вони мають бути такими, що максимально розвивають самостійність дитини, збуджують її думку. Кожен урок повинен мати пізнавальний характер, що збуджує дослідницький інтерес учнів. Технологія критичного мислення допомагає готувати дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. Під час запровадження цієї технології знання засвоюються значно краще, адже стратегії розвитку критичного мислення розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її розв’язання.

Застосування технології розвитку критичного мислення створює додаткову мотивацію до навчання. Учні ефективніше здобувають нові знання, оскільки задовольняється їхній пізнавальний інтерес. Навіть у доволі складних інтелектуальних завданнях вони бачать можливості для навчання. Школярі шукають шляхи застосування навичок критичного мислення і, як правило, охоче їх використовують — і в класі, і повсякденному житті.

Саме початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості сучасної молодої людини.