Вчимося вчитися та критично мислити Нестандартні завдання за темами тижнів до курсу «Я досліджую світ» 1 клас - 2018

ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Большакова І. Критичне мислення. Початкова школа / І. Большакова; ред.: М. Мосієнко, Д. Долгова. — К.: Видавничий дім «Перше вересня», 2016.— 144 с.

2. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська.— Х.: Вид. група «Основа», 2007.— 108 с.

3. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року.

4. Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання у початковій школі / Т. А. Дубіч.— Тернопіль — Х.: Видавництво «Ранок», 2010.— 128 с.

5. Концепція Нової української школи.

6. Кроуфорд А. Технології розвитку критичного мислення учнів /А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер; [наук. ред., передм. О. І. Пометун].— К.: Плеяда, 2006.— 220 с.

7. Марченко О. Г. Формування критичного мислення школярів. — Х.: Вид. група «Основа», 2007.

8. Нова українська школа : порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М.— К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2017.— 206 с.

9. Пометун О. І., Пироженко Л. В. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. /За ред. О. І. Пометун.— К.: А.С.К., 2003.— 192 с.

10. Терно С. О. Критичне мислення — сучасний вимір суспільствознавчої освіти.— Запоріжжя: Просвіта, 2009.— 268 с.

11. Ярош Г. О., Седова Н. М. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології розвитку критичного мислення.— Х.: Вид. група «Основа», 2005.— 240 с.

12. http://fizychka.blogspot.com/p/blog-page_14.html

13. https://nydmond.com.ua/6-prostix-naukovix-doslidiv-yaki-varto-pokazati-kozhnij-ditini/

14. http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/

15. http://awqust.com/index_2_view.php?id=25

16. https://osvitoria.media/experience/12-idej-dlya-rozvytku-krytychnogo-myslennyana-urokah/

17. https://jmil.com.ua/2013-3/kmitclub

18. http://talesworld.org.ua/node/71

19. https://pustunchik.ua/ua/online-school/biology/zoology/yak-tvaryny-gotuiutsia-do-zymy

20. https://pustunchik.ua/ua/online-school/biology/botany/tsikavi-doslidy

21. http://dovidka.biz.ua/zagadki

22. https://childdevelop.com.ua/worksheets/

23. http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=5&mode=0&slovo=%C2%C5%CB%C8%CA%C4%C5%CD%DC

24. http://education-ua.org/ua/articles/1115-novij-osvitnij-prostir-dlya-novoji- ukrajinskoji-shkoli-misiya-nezdijsnena

25. http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf