Підручник - Математика 1 клас - С. П. Логачевська - Літера ЛТД 2018

Дорогі першокласники і першокласниці!

Розділ 1. ЛІЧБА. ОЗНАКИ ПРЕДМЕТІВ. ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ

Порівняння предметів за розміром (більший, товщий)

Порівняння предметів за розміром (довший, вищий, ширший)

Розміщення предметів на площині та в просторі

Об'єднання предметів у групу за спільною ознакою

Порядкова лічба

Перевір себе

Розділ 2. НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ВІД 1 ДО 10

Число і цифра 1

Число і цифра 2. Лічба предметів. Множина

Порівняння чисел. Знаки «більше», «менше», «дорівнює»

Число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3

Склад числа 3

Дія додавання. Знак «+». Вирази і рівності

Пряма, крива, ламана лінії

Число і цифра 4. Порівняння чисел у межах 4

Склад числа 4

Дія віднімання. Знак «-». Вирази і рівності

Точка, промінь, відрізок. Числовий промінь

Число і цифра 5. Порівняння чисел у межах 5

Склад числа 5

Компоненти дії додавання

Компоненти дії віднімання

Зв'язок дій додавання і віднімання

Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6

Склад числа 6

Сантиметр — одиниця вимірювання довжини

Число і цифра 7. Порівняння чисел у межах 7

Склад числа 7

Число і цифра 8. Порівняння чисел у межах 8

Склад числа 8

Число і цифра 9. Порівняння чисел у межах 9

Склад числа 9

Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел

Число 10. Порівняння чисел у межах 10

Склад числа 10

Перевір себе

Розділ 3. ЗАДАЧІ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 10

Переставна властивість додавання

Структурні елементи задачі

Задачі на знаходження суми і різниці

Задачі на різницеве порівняння

Задачі на знаходження невідомого доданка

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Короткий запис задач

Додавання і віднімання числа 1

Додавання і віднімання числа 2

Додавання і віднімання числа 3

Закріплення додавання і віднімання числа 3

Додавання і віднімання числа 4

Закріплення додавання і віднімання числа 4

Додавання і віднімання числа 5

Задачі, які містять поняття «стільки само»

Літр — одиниця вимірювання місткості

Задачі та вирази на обчислення місткості посудин

Кілограм — одиниця вимірювання маси

Задачі та вирази на обчислення маси

Додавання і віднімання числа 6

Закріплення додавання і віднімання числа 6

Додавання і віднімання числа 7

Складання рівностей за схемами

Додавання і віднімання чисел 8, 9. Порівняння довжин відрізків

Повторення: додавання і віднімання чисел у межах 10

Перевір себе

Розділ 4. ЧИСЛА 11-100

Десяток

Утворення десятків першої сотні. Лічба десятками

Утворення і читання чисел другого десятка

Числа 11-20

Дециметр — одиниця вимірювання довжини

Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

Дії з одиницями вартості

Розрядні доданки

Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків

Іменовані числа

Знаходження невідомого зменшуваного

Знаходження невідомого від'ємника

Знаходження сум і різниць чисел

Утворення і читання чисел від 20 до 50

Утворення і читання чисел від 50 до 70

Утворення і читання чисел від 70 до 100

Таблиця чисел першої сотні

Запис чисел першої сотні в нумераційній таблиці

Метр — одиниця вимірювання довжини

Додавання і віднімання круглих чисел

Додавання і віднімання числа 1 у межах 100

Многокутники

Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків у межах 100

Доба. Година — одиниця вимірювання часу

Послідовність днів тижня

Вправи і задачі на обчислення часу. Календар

Додавання чисел виду 65 + 32

Віднімання чисел виду 46 - 23

Взаємозв'язок дій додавання і віднімання в межах 100

Перевір себе