Математика Частина 1 - Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти - А. Заїка, С. Тарнавська - Підручники і посібники 2020Умовні позначення

Дорогі третьокласниці й третьокласники!

Повторення вивченого матеріалу за 2 клас

Нумерація чисел у межах 100

Порівняння чисел. Назви чисел при додаванні і відніманні

Додавання чисел

Віднімання чисел

Взаємозв'язок додавання і віднімання

Переставний закон додавання

Перевірка додавання і віднімання

Порозрядне додавання і віднімання

Множення і ділення. Табличні випадки множення і ділення

Множення і ділення чисел

Одиниці маси, місткості (об'єму)

Переставний закон множення

Особливі випадки множення і ділення

Перевірка множення і ділення. Одиниці часу

Перевір себе

Таблиці множення і ділення

Таблиці множення і ділення з числом 6

Кути многокутника

Арифметичні дії з простими іменованими числами

Множення і ділення з числом 7

Визначення температури. Тренувальні вправи

Множення і ділення з числом 8

Множення і ділення з числом 9. Вирази зі змінною. Одиниці маси

Перевір себе. Урок 2

Квест-урок

Нумерація чисел у межах 1000

Сотня. Лічба сотнями. Прямокутники

Додавання і віднімання розрядних чисел. Побудова прямокутника (квадрата)

Розряд сотень. Утворення трицифрових чисел

Нумерація чисел

Читання і запис трицифрових чисел

Розрядний склад числа

Нумерація чисел. Одиниці вартості

Загальна кількість одиниць, десятків і сотень у трицифровому числі

Порівняння чисел у межах 1000

Порівняння трицифрових чисел

Перевір себе. Урок 3

Арифметичні дії з числами в межах 1000 на основі нумерації

Додавання і віднімання числа 1

Додавання і віднімання на основі складу чисел

Рівняння. Розв'язок рівняння

Розв'язування рівнянь

Додавання і віднімання чисел у межах 1000 без переходу через розряди

Сполучний закон додавання

Додавання чисел виду 540 + 200, 540 + 20, 360 + 40

Додавання чисел виду 400 + 320, 40 + 320, 40 + 360

Віднімання чисел виду 830 - 200, 830 - 20

Додавання чисел виду 520 + 340

Нерівності зі змінною

Віднімання чисел виду 470 - 320

Розв'язування нерівностей

Перевір себе. Урок 4

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди

Додавання і віднімання виду 90 + 30, 150 - 70

Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

Формула периметра прямокутника

Обчислення виразів виду 230 + 70, 230 + 170; 300 - 70, 300 - 170

Залежність зміни суми від зміни доданка

Додавання чисел виду 360 + 70, 40 + 270

Матеріал для додаткових тем

Математичний словник