Математика Частина 1 - Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти - Мирослава Козак, Ольга Корчевська 2020Любі третьокласниці й третьокласники!

Повторення та поглиблення матеріалу за 2 клас

Додавання і віднімання в межах сотні

Порівняння іменованих чисел. Числові та буквені вирази

Перевірка додавання і віднімання. Годинник

Множення і ділення. Особливі випадки

Збільшення і зменшення числа в кілька разів

Знаходження невідомого множника, діленого, дільника

Табличне множення і ділення

Таблиця множення числа 4

Закріплення таблиці множення числа 4

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення

Таблиця ділення на 4

Закріплення таблиці ділення на 4

Застосування таблиці ділення на 4

Таблиця множення числа 5

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення

Обернені задачі

Застосування вивчених таблиць множення і ділення

Таблиця ділення на 5

Частини

Знаходження частини числа

Порівняння частин

Таблиця множення числа 6

Рівняння

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка

Порядок виконання дій у виразах. Робота з даними

Таблиця ділення на 6

Задачі на знаходження суми двох добутків. Перетворення іменованих чисел

Таблиця множення числа 7

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного

Складання рівнянь

Розв'язування задач поступовим складанням виразу

Таблиця ділення на 7

Закріплення таблиць ділення на 6 і на 7

Таблиця множення числа 8

Закріплення вивченого матеріалу. Урок 2

Задачі з буквеними даними

Порівняння цілого і його частини

Таблиця ділення на 8. Продуктивність праці

Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого від'ємника

Закріплення вивченого матеріалу. Урок 3

Таблиця множення числа 9. Задачі на знаходження різниці двох добутків

Задачі на знаходження четвертого пропорційного (вид 1)

Закріплення вивченого матеріалу. Урок 4

Таблиця ділення на 9

Закріплення таблиці ділення на 9

Закріплення таблиці ділення на 9 (продовження)

Числові і буквені вирази

Побудова кола

Додаткові вправи до розділу

Нумерація трицифрових чисел

Ознайомлення із числами в межах 199

Читання чисел у межах 199

Утворення числа 200. Розрядні трицифрові числа

Читання чисел у межах тисячі

Записування трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми двох часток

Розкладання трицифрового числа на розрядні доданки

Порівняння трицифрових чисел. Додавання і віднімання круглих сотень

Розв'язування практично зорієнтованих задач

Визначення загальної кількості сотень, десятків і одиниць у трицифровому числі

Віднімання на основі нумерації. Одиниці вимірювання довжини. Перетворення іменованих чисел

Міліметр

Кілометр

Одиниці вимірювання маси. Перетворення іменованих чисел

Додаткові вправи до розділу

Усне додавання і віднімання круглих чисел

Додавання і віднімання круглих десятків

Додавання, віднімання і перетворення простих іменованих чисел

Додавання і віднімання виду 360 + - 30; 560 + - 200. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (вид 2)

Порозрядне та послідовне додавання і віднімання без переходу через розряд

Додавання і віднімання виду 320 + 80; 500 - 60

Додавання і віднімання виду 540 + 90; 540 - 90

Перетворення простих іменованих чисел у складені та навпаки

Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд

Додавання і віднімання виду 530 + 270; 600 - 280

Розв'язування практично зорієнтованих задач

Рік. Місяць

Доба. Година. Хвилина. Секунда