Математика Частина 1 - Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти - Любов Оляницька 2020Як користуватися підручником

Повторення вивченого у 2 класі

Додавання і віднімання чисел на основі нумерації

Порозрядне додавання і віднімання чисел у межах 100

Додавання і віднімання з переходом через десяток у межах 20

Вправи на закріплення

Додавання і віднімання чисел частинами в межах 100

Спосіб округлення чисел при додаванні і відніманні

Таблиці множення чисел 2, 3 і ділення на 2, 3

Вправи на закріплення. Урок 2

Таблиці множення чисел 4, 5 і ділення на 4, 5

Таблиці множення чисел 6, 7 і ділення на 6, 7

Таблиці множення чисел 8, 9 і ділення на 8, 9

Перевір свої досягнення

Розділ 1. Вирази. Рівності і нерівності. Рівняння

Числові вирази

Задачі на знаходження суми двох добутків

Обернені задачі до задач на знаходження двох добутків

Вправи на закріплення. Урок 3

Вирази зі змінною

Задачі з буквеними даними

Задачі на різницеве порівняння двох добутків

Вправи на закріплення. Урок 4

Нерівності зі змінною

Задачі на кратне порівняння двох добутків

Вправи на закріплення. Урок 5

Обернені задачі до задач на кратне порівняння двох добутків

Рівняння. Знаходження невідомого доданка

Побудова геометричних фігур

Вправи на закріплення. Урок 6

Обчислення периметра многокутника

Рівняння. Знаходження невідомого зменшуваного і від'ємника