Завантажити підручники з Англійської мови (English) 1 клас

Підручник Англійська мова (English) 1 клас - Беляева Т. Ю. - Грамота 2018 - Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник укладений відповідно до Державного стандарту початкової освіти та концепції Нової української школи. Основну увагу в ньому приділено принципам компетентнісного підходу, що передбачає вивчення англійської мови з використанням міжпредметних зв’язків. Цінності підручника — дитиноцентризм, емпатія, інклюзивне навчання, творчий підхід, родинне спілкування, дружба, повага та взаємодопомога, любов до природи, родини, своєї країни, здоровий спосіб життя й харчування, екологія, економічне мислення та громадянська відповідальність.

У підручнику шість тематичних розділів, матеріал у яких розподілений на уроки. Наприкінці кожного розділу подано узагальнення. Вправи створені з урахуванням вікових особливостей сприйняття першокласників, зокрема передбачено завдання для говоріння, аудіювання, читання, для роботи в парах і групах, а також творчі й ігрові.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Англійська мова (English) 1 клас - Будна Т.Б. - Богдан 2018 - Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник за своїм змістом відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам.

Підручник Англійська мова (English) 1 клас - Карпюк О. Д. - Астон 2018 - Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник розроблено згідно із Державним стандартом початкової загальної середньої освіти Нової української школи на основі оригінальної авторської концепції позитивної мотивації та креативного іншомовного навчання молодших школярів. Книга містить матеріал, передбачений для 1 класу типовими програмами Нової української школи в іншомовній галузі з англійської мови.

Діяльнісний підхід та комунікативно-ігрова методика забезпечуються характером завдань підручника з аудіосупроводом та іншими компонентами до нього.

Підручник Англійська мова (English) 1 клас - Мітчелл Г.К. - Лінгвіст 2018 - Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення англійської мови в 1-му класі, розроблений згідно з Державним стандартом початкової загальної середньої освіти Нової української школи та відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. Видання має ґрунтовну комунікативну й діяльнісну спрямованість, відповідає віковим особливостям першокласників і закладає міцний фундамент для подальшого успішного навчання.

Підручник Англійська мова (English) 1 клас - Пухта Г. - Лінгвіст 2018 - Підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення англійської мови в 1-му класі, розроблений згідно з Державним стандартом початкової загальної середньої освіти Нової української школи та відповідно до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. Видання має ґрунтовну комунікативну й діяльнісну спрямованість, розвиває навички образного, логічного та критичного мислення і створює міцну основу для подальшого навчання.