Підручник Англійська мова (English) 2 клас - Несвіт А.М. - Генеза 2019

Завантажити підручник

Підручник «Англійська мова» (2-й рік навчання) створений на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання англійської мови. Уніфікований комплекс вправ і завдань дозволяє сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання, читання й письма.

У підручнику подано також англо-український словник.